KAP ***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 - 18:29
KAP ***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 6.811.879 5.964.459
Satışların Maliyeti
15 -2.357.672 -1.741.411
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.454.207 4.223.048
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
4.454.207 4.223.048
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.460.106 -1.138.847
Pazarlama Giderleri
17 -35.340 -54.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 552.288 707.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -53.069 -1.220
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.457.980 3.736.258
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -115.014 -331.357
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.342.966 3.404.901
Finansman Gelirleri
19 0 8.480
Finansman Giderleri
19 -15.818.658 -24.485.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.475.692 -21.072.033
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.475.692 -21.072.033
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.475.692 -21.072.033
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -12.475.692 -21.072.033
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.594.052 3.939.157
Dönem Karı (Zararı)
-12.475.692 -21.072.033
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-12.475.692 -21.072.033
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.367.895 25.626.829
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 26.029 23.261
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,18 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
844.442 678.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,16 128.782 104.578
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.990
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 692.670 573.909
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.376.615 24.602.094
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
557.957 116.680
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 15.818.658 24.485.414
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
115.014 331.357
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
115.014 331.357
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
5.795 -8.370
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
266.485 -495.639
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-476.882 -634.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-476.882 -634.919
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 415.287 -145.064
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
428.573 -113.787
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.286 -31.277
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
328.080 284.344
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
537.767 451.723
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-209.687 -167.379
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.158.688 4.059.157
Alınan Faiz
-564.636 -120.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-274.586 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-69.051 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -69.051 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -205.535 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.796.484 -11.162.634
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.037.830 -7.475.260
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.037.830 -7.475.260
Ödenen Faiz
-3.758.654 -3.687.374
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.477.018 -7.223.477
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.136 -972
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.464.882 -7.224.449
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.629.038 12.187.840
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.164.156 4.963.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.134.561 14.615.753
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 416.475 632.263
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,22 186 352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 416.289 631.911
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 5.671.165 5.134.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 5.671.165 5.134.457
ARA TOPLAM
14.222.201 20.382.473
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.222.201 20.382.473
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 487.673.535 487.468.000
Maddi Duran Varlıklar
18 364.110 318.533
Taşıtlar
9 16.027 18.698
Mobilya ve Demirbaşlar
9 348.083 299.835
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 25.320 27.875
Bilgisayar Yazılımları
10 25.320 27.875
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0 0
Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 1.230.376
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 1.230.376
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
488.200.935 489.044.784
TOPLAM VARLIKLAR
72 502.423.136 509.427.257
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Banka Kredileri
6 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 11.666.241 13.305.837
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.666.241 13.305.837
Banka Kredileri
6.143.514 6.601.399
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 5.522.727 6.704.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 1.444.512 1.029.225
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 404.192 417.478
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.040.320 611.747
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
217.367 257.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 196.576 241.482
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 20.791 16.268
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 945.099 917.963
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
945.099 917.963
ARA TOPLAM
14.273.219 15.510.775
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.273.219 15.510.775
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 237.003.276 230.346.028
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 29.478.745 30.309.360
Banka Kredileri
29.478.745 30.309.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
207.524.531 200.036.668
Banka Kredileri
207.524.531 200.036.668
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 181.400 167.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 181.400 167.712
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 5.353.295 5.315.104
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 5.353.295 5.315.104
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
242.537.971 235.828.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
256.811.190 251.339.619
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
245.611.946 258.087.638
Ödenmiş Sermaye
14 300.000.000 300.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
593.140 593.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -9.660 -9.660
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -9.660 -9.660
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -9.660 -9.660
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 152.670 152.670
Yasal Yedekler
14 152.670 152.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-42.648.512 19.240.025
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.475.692 -61.888.537
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
245.611.946 258.087.638
TOPLAM KAYNAKLAR
502.423.136 509.427.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 593.140 4.166 4.166 152.670 42.170.458 -22.672.733 170.247.701 170.247.701
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-22.672.733 21.072.033 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 22.672.733 -21.072.033 -21.072.033
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 22.672.733 -21.072.033 -21.072.033
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 593.140 4.166 4.166 152.670 19.497.725 -21.072.033 149.175.668 149.175.668
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 19.240.025 -61.888.537 258.087.638 258.087.638
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-61.888.537 12.475.692 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 61.888.537 -12.475.692 -12.475.692
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 61.888.537 -12.475.692 -12.475.692
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 19.240.025 -12.475.692 245.611.946 245.611.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.475.692 -21.072.033
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 4.094
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 0 4.094
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 4.094
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.475.692 -21.067.939
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.475.692 -21.067.939http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758810


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.750 Değişim: 0,00% Hacim : 49.711 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.707 05.08.2022 Yüksek 2.763
Açılış: 2.730
17,9184 Değişim: 0,03%
Düşük 17,8708 08.08.2022 Yüksek 17,9902
Açılış: 17,9122
18,2662 Değişim: 0,14%
Düşük 18,1988 08.08.2022 Yüksek 18,2774
Açılış: 18,2413
1.023,42 Değişim: 0,04%
Düşük 1.019,43 08.08.2022 Yüksek 1.025,89
Açılış: 1.022,97
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.