KAP ***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:14
KAP ***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 17.102.670 14.554.659 5.388.235 4.790.113
Satışların Maliyeti
15 -5.848.709 -5.015.135 -1.873.190 -1.530.120
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.253.961 9.539.524 3.515.045 3.259.993
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
11.253.961 9.539.524 3.515.045 3.259.993
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.979.843 -2.636.305 -910.784 -674.823
Pazarlama Giderleri
17 -143.915 -121.470 -28.655 -21.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 867.954 785.170 60.807 45.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -25.281 -17.354 -764 -555
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.972.876 7.549.565 2.635.649 2.608.637
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -343.504 -906.461 -103.623 -369.423
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.629.372 6.643.104 2.532.026 2.239.214
Finansman Gelirleri
19 36.922 28.769 6.831 8.002
Finansman Giderleri
19 -164.654.424 -36.035.798 -106.658.421 -13.941.050
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-155.988.130 -29.363.925 -104.119.564 -11.693.834
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-155.988.130 -29.363.925 -104.119.564 -11.693.834
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-155.988.130 -29.363.925 -104.119.564 -11.693.834
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -155.988.130 -29.363.925 -104.119.564 -11.693.834
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 593.140 -12.211 -12.211 152.670 68.811.003 -26.645.070 192.899.532 192.899.532
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-26.645.070 26.645.070 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -29.363.925 -29.363.925 -29.363.925
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -29.363.925 -29.363.925 -29.363.925
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 593.140 -12.211 -12.211 152.670 42.165.933 -29.363.925 163.535.607 163.535.607
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 593.140 4.166 4.166 152.670 42.165.933 -22.672.732 170.243.177 170.243.177
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-22.672.732 22.672.732 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -155.988.130 -155.988.130 -155.988.130
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -155.988.130 -155.988.130 -155.988.130
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 150.000.000 593.140 4.166 4.166 152.670 19.493.201 -155.988.130 14.255.047 14.255.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.970.661 9.393.507
Dönem Karı (Zararı)
-155.988.130 -29.363.925
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-155.988.130 -29.363.925
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
165.720.911 37.568.653
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 68.279 63.255
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,18 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.023.721 866.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,16 156.639 165.531
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 867.082 700.985
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
164.278.449 35.772.147
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-375.975 -263.651
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 164.654.424 36.035.798
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
343.504 906.461
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
343.504 906.461
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
6.958 -39.726
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.021.409 1.122.726
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.100.460 -358.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.100.460 -358.968
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 636.908 -357.754
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
620.878 -234.984
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.030 -122.770
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.484.961 1.839.448
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.783.220 1.865.781
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
701.741 -26.333
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.754.190 9.327.454
Alınan Faiz
376.304 265.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-159.833 -199.027
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.423 -506.428
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.823 -22.571
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -26.823 -13.387
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -9.184
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -5.600 -483.857
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.064.537 -17.265.776
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.550.000 5.350.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8.550.000 5.350.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.227.722 -11.634.981
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.227.722 -11.634.981
Ödenen Faiz
-14.386.815 -10.980.795
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.126.299 -8.378.697
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
110.603 34.255
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.015.696 -8.344.442
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.187.840 8.971.385
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.172.144 626.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-155.988.130 -29.363.925 -104.119.564 -11.693.834
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-155.988.130 -29.363.925 -104.119.564 -11.693.834
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -155.988.130 -29.363.925 -104.119.564 -11.693.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.172.197 12.188.223
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 959.908 726.530
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 89 6.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 959.819 719.690
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 4.460.905 4.051.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 4.460.905 4.051.447
ARA TOPLAM
6.593.010 16.966.200
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.593.010 16.966.200
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 445.020.600 445.015.000
Maddi Duran Varlıklar
9 339.155 374.165
Taşıtlar
9 32.054 24.041
Mobilya ve Demirbaşlar
9 307.101 350.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 18.413 24.859
Bilgisayar Yazılımları
10 18.413 24.859
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
13 1.873.472 4.183.711
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 1.873.472 4.183.711
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
447.251.640 449.597.735
TOPLAM VARLIKLAR
453.844.650 466.563.935
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 153.724.749 94.896.338
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 153.724.749 94.896.338
Banka Kredileri
6 153.724.749 94.896.338
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 23.337.735 22.319.425
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.337.735 22.319.425
Banka Kredileri
7.856.470 5.982.448
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 15.481.265 16.336.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 1.552.651 915.743
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 1.019.091 398.213
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 533.560 517.530
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
241.612 247.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 203.320 216.386
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 38.292 31.015
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 967.102 318.755
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
967.102 318.755
ARA TOPLAM
179.823.849 118.697.662
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.823.849 118.697.662
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 254.378.524 172.642.634
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.511.040 25.681.924
Banka Kredileri
34.511.040 25.681.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
219.867.484 146.960.710
Banka Kredileri
219.867.484 146.960.710
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 108.842 99.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 108.842 99.137
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 5.278.388 4.881.325
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 5.278.388 4.881.325
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
259.765.754 177.623.096
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
439.589.603 296.320.758
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.255.047 170.243.177
Ödenmiş Sermaye
14 150.000.000 150.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
593.140 593.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 4.166 4.166
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 4.166 4.166
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 4.166 4.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 152.670 152.670
Yasal Yedekler
14 152.670 152.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.493.201 42.165.933
Net Dönem Karı veya Zararı
-155.988.130 -22.672.732
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.255.047 170.243.177
TOPLAM KAYNAKLAR
453.844.650 466.563.935http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716356


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.