KAP ***TRP*** FERONİA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.04.2019 - 21:43
KAP ***TRP*** FERONİA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TRP*** FERONİA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.207.958 33.769
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.207.958 33.769
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.207.958 33.769
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -3.522.344 -2.286.059
Pazarlama Giderleri
29,30 -5.333 -2.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 816.593 190.783
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -32.959 -36.203
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.536.085 -2.099.992
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.536.085 -2.099.992
Finansman Gelirleri
140.780 141.948
Finansman Giderleri
-13.597 -8.615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.408.902 -1.966.659
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-376.185 211.224
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-376.185 211.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.785.087 -1.755.435
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.785.087 -1.755.435
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.785.087 -1.755.435
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -139.750 -560.474 2.299.776 2.299.776
Transferler
27 -560.474 560.474 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -2.389 -1.757.824 -1.757.824 -1.757.824
Dönem Karı (Zararı)
-1.755.435 -1.755.435 -1.755.435
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -2.389 -2.389 -2.389
Sermaye Arttırımı
27 1.750.000 1.750.000 1.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.750.000 -2.389 -700.224 -1.755.435 2.291.952 2.291.952
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.750.000 -2.389 -700.224 -1.755.435 2.291.952 2.291.952
Transferler
27 -1.755.435 1.755.435 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -980 -1.785.087 -1.786.067 -1.786.067
Dönem Karı (Zararı)
27 -1.785.087 -1.785.087 -1.785.087
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -980 -980 -980
Dönem Sonu Bakiyeler
-3.369 -2.455.659 505.885 505.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-761.926 -1.180.192
Dönem Karı (Zararı)
-1.785.087 -1.755.435
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.785.087 -1.755.435
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
329.502 -292.922
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-19 43.568 32.777
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.000 4.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 30.714 3.376
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -714 714
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 -120.251 -119.575
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -120.251 -119.575
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.010
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.010
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
376.185 -211.224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
588.432 749.268
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.056.843 585.022
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 -1.278.404
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 -1.278.404
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 -162.168 86.146
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,37 1.107 -1.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -163.275 87.253
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-354.609 -209.413
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 221.220 274.806
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 245.000 -24.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -23.780 298.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
755.956 -25.618
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 2.458.351 7.587
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 2.370.285
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 88.066 7.587
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6.423
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.494 30.738
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.494 30.738
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-867.153 -1.299.089
Alınan Faiz
120.251 114.663
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.024 4.234
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.176 -16.520
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-49.176 -16.520
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.410 -2.360
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.766 -14.160
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.017 1.752.017
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.750.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.750.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 2.017
Kredilerden Nakit Girişleri
8 2.017
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.017
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.017
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-813.119 555.305
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-813.119 555.305
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.761.088 1.205.783
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
947.969 1.761.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -1.785.087 -1.755.435
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-980 -2.389
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.225 -2.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
245 597
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
245 597
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-980 -2.389
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.786.067 -1.757.824
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.786.067 -1.757.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 949.034 1.766.000
Finansal Yatırımlar
7 1.356.843 300.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.356.843 300.000
Ticari Alacaklar
10,37 1.278.404
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 1.278.404
Diğer Alacaklar
11,37 167.209 5.041
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 1.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 167.209 3.934
Peşin Ödenmiş Giderler
15 578.927 224.318
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 578.927 224.318
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 39.930 24.906
Diğer Dönen Varlıklar
26 332 209
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 332 209
ARA TOPLAM
4.370.679 2.320.474
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.370.679 2.320.474
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
18 53.835 59.551
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 29.783 14.466
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.454 383.394
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
91.072 457.411
TOPLAM VARLIKLAR
4.461.751 2.777.885
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.017
Ticari Borçlar
10,37 564.950 343.730
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 245.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 319.950 343.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 861.484 105.528
Diğer Borçlar
11,37 2.473.254 14.903
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 2.370.285
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 102.969 14.903
Ertelenmiş Gelirler
15 6.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 6.423
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 17.983 6.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 17.983 5.439
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 714
ARA TOPLAM
3.924.094 472.331
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.924.094 472.331
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 31.772 13.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 31.772 13.602
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.772 13.602
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.955.866 485.933
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
505.885 2.291.952
Ödenmiş Sermaye
27 4.750.000 4.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.369 -2.389
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -3.369 -2.389
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -3.369 -2.389
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -2.455.659 -700.224
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -1.785.087 -1.755.435
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
505.885 2.291.952
TOPLAM KAYNAKLAR
4.461.751 2.777.885http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751773


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.