KAP ***TRP*** FERONİA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 16:20
KAP ***TRP*** FERONİA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TRP*** FERONİA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.772.649 223.907 131.047 62.970
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.772.649 223.907 131.047 62.970
BRÜT KAR (ZARAR)
1.772.649 223.907 131.047 62.970
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -2.541.902 -847.842 -1.621.634 -861.893
Pazarlama Giderleri
29,30 -5.119 -4.237 -1.955 -689
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 88.527 7.348 102.739 -41.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.429 744 -32.497 1
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-689.274 -620.080 -1.422.300 -841.464
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-689.274 -620.080 -1.422.300 -841.464
Finansman Gelirleri
15.624 12.310 0 -593
Finansman Giderleri
33 -6.464 -2.357 -4.236 31.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-680.114 -610.127 -1.426.536 -810.561
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35.536 54 8.479 -93
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35.536 54 8.479 -93
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-644.578 -610.073 -1.418.057 -810.654
DÖNEM KARI (ZARARI)
-644.578 -610.073 -1.418.057 -810.654
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-644.578 -610.073 -1.418.057 -810.654
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 3.000.000 -139.750 -560.474 2.299.776 2.299.776
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
560.474 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-560.474 -1.418.057 -1.418.057 -1.418.057
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.326 -1.326 -1.326
Sermaye Arttırımı
27 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 -1.326 -700.224 -1.418.057 1.880.393 1.880.393
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 4.750.000 2.389 -700.224 -1.755.435 2.291.952 2.291.952
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.755.435 1.755.435 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-644.578 -644.578 -644.578
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.507 -1.507 -1.507
Dönem Sonu Bakiyeler
4.750.000 -3.896 -2.455.659 -644.578 1.645.867 1.645.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-731.773 -437.174
Dönem Karı (Zararı)
-644.578 -1.418.057
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-644.578 -1.418.057
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-85.940 -38.786
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,19 31.812 23.987
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-12.030 -2.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -11.316 -2.483
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -714
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-70.186 -74.034
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-70.186 -74.034
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 22.223
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 22.223
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-35.536 -8.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-61.955 935.270
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.020.906 858.115
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.143 89.451
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,37 1.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -117.250 89.451
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.349.667 -8.573
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
196.000 35.981
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 230.000 -424
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -34.000 36.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
412.415 -66.923
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.733.077 -5.058
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 1.554.898
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 178.179 -5.058
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
84.529
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.260 32.277
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-792.473 -521.573
Alınan Faiz
70.186 74.034
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.486 10.365
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.176 -5.900
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-49.176 -5.900
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.410
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.766 -5.900
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.017 1.000.000
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.017
Kredilerden Nakit Girişleri
-2.017
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-782.966 556.926
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-782.966 556.926
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.761.088 1.205.783
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
978.122 1.762.709


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-644.578 -610.073 -1.418.057 -810.654
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.507 -1.215 -1.326 -3.962
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.884 -1.519 -1.657 -4.952
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
377 304 331 990
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
377 304 331 990
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.507 -1.215 -1.326 -3.962
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-646.085 -611.288 -1.419.383 -814.616
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-646.085 -611.288 -1.419.383 -814.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 982.286 1.766.000
Finansal Yatırımlar
7 1.320.906 300.000
Diğer Alacaklar
121.184 5.041
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 121.184 3.934
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.573.985 224.318
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 34.392 24.906
Diğer Dönen Varlıklar
26 332 209
ARA TOPLAM
4.033.085 2.320.474
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.033.085 2.320.474
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
62.112 59.551
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 62.112 59.551
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.270 14.466
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 29.270 14.466
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 419.307 383.394
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
510.689 457.411
TOPLAM VARLIKLAR
4.543.774 2.777.885
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.017
Ticari Borçlar
539.730 343.730
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 230.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 309.730 343.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 517.943 105.528
Diğer Borçlar
1.747.980 14.903
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 1.554.898 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 193.082 14.903
Ertelenmiş Gelirler
84.529
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 84.529
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 6.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 0 5.439
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 714
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
2.890.182 472.331
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.890.182 472.331
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
7.725 13.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 7.725 13.602
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.725 13.602
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.897.907 485.933
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.645.867 2.291.952
Ödenmiş Sermaye
27 4.750.000 4.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.896 -2.389
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 -3.896 -2.389
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -2.455.659 -700.224
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -644.578 -1.755.435
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.645.867 2.291.952
TOPLAM KAYNAKLAR
4.543.774 2.777.885http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715756


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: -2,51% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9213 Değişim: 0,14%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9475
Açılış: 28,8819
31,2151 Değişim: 0,00%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2780
Açılış: 31,2145
1.885,42 Değişim: 0,57%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.