KAP ***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 - 20:58
KAP ***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 2.713.699 3.265.583 1.194.669 1.731.231
Satışların Maliyeti
29 -2.143.754 -2.238.500 -1.058.619 -1.192.644
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
569.945 1.027.083 136.050 538.587
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
569.945 1.027.083 136.050 538.587
Genel Yönetim Giderleri
30 -282.215 -247.568 -151.342 -136.698
Pazarlama Giderleri
30 -383.931 -424.382 -173.508 -229.276
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -10.168 -12.337 -3.628 -6.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 142.541 181.969 45.765 98.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -76.350 -109.837 -26.342 -34.513
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-40.178 414.928 -173.005 230.183
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 206.522 128.923 80.789 41.130
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -1.531 -3.729 -516 -3.194
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 2.273 -13.613 -790 -13.718
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -2.556 18.498 -9.687 3.636
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
33 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
33 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
164.530 545.007 -103.209 258.037
Finansman Gelirleri
34 740.073 325.092 323.826 170.987
Finansman Giderleri
34 -878.646 -465.929 -385.846 -222.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.957 404.170 -165.229 206.131
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -17.993 -70.045 10.165 -25.990
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -23.862 -101.867 -7.869 -49.029
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 5.869 31.822 18.034 23.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.964 334.125 -155.064 180.141
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.964 334.125 -155.064 180.141
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 2.883 13.576 922 8.955
Ana Ortaklık Payları
28 5.081 320.549 -155.986 171.186
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 37 0,00410000 0,25640000 -0,12480000 0,13690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-631.671 524.513
Dönem Karı (Zararı)
28 7.964 334.125
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
271.133 304.118
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 260.233 243.693
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7,10,13 29.196 18.210
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23,25 39.341 -571
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,32,34 118.454 60.317
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32,34 14.081 59.172
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3,7 -205.770 -128.886
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 2.556 -18.498
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 17.993 70.045
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32,33 779 3.692
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7,27 -5.730 -3.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-730.052 55.172
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 148.650 6.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,38 -5.174 -19.048
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12,33 12.456 -3.132
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -303.096 -176.854
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 -441.063 22.011
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,27,38 -146.195 201.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14,27 4.370 23.955
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-450.955 693.415
Ödenen Faiz
8,32,34,38 -165.959 -79.103
Alınan Faiz
34,38 2.703 18.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -6.717 -4.928
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -10.743 -103.836
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
256.119 -392.994
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 125.825 22.877
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -35.369 -44.149
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,20,33 11.066 10.127
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,20 -155.646 -385.068
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -20.894 -116.721
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 261.973 10.556
Alınan Temettüler
16 23.661 44.249
Alınan Faiz
6,7,34 59.158 58.693
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3,10,11,27 -13.655 6.442
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.156.585 947.839
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 910.027 2.590.212
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.924.737 -1.429.875
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -11.875 -13.098
Ödenen Temettüler
28 -130.000 -199.400
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.532.137 1.079.358
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
609.487 255.018
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-922.650 1.334.376
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.927.401 1.340.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.004.751 2.674.501


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.002.456 3.928.489
Finansal Yatırımlar
7 434.490 235.067
Ticari Alacaklar
10 778.523 929.956
Diğer Alacaklar
11,38 99.414 94.240
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
38 52.959 57.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 46.455 36.578
Türev Araçlar
12 374 2.974
Stoklar
13 1.712.474 1.432.626
Peşin Ödenmiş Giderler
14 121.151 107.523
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 12.648 25.767
Diğer Dönen Varlıklar
27 110.081 110.563
ARA TOPLAM
6.271.611 6.867.205
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 32.284 27.854
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.303.895 6.895.059
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 892.830 1.000.362
Diğer Alacaklar
11 10.279 6.269
Türev Araçlar
12 114.318 26.556
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 346.168 345.305
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 557 557
Maddi Duran Varlıklar
18 6.276.773 5.917.186
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 50.363 51.043
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20,21 366.840 338.107
Şerefiye
21 295.306 269.826
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 71.534 68.281
Peşin Ödenmiş Giderler
14 46.403 263.402
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 57.432 62.727
Diğer Duran Varlıklar
27 505 1.072
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.162.468 8.012.586
TOPLAM VARLIKLAR
14.466.363 14.907.645
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.241.303 1.004.911
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 794.116 1.354.836
Ticari Borçlar
10,38 529.407 975.902
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 77.931 92.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 451.476 883.674
Diğer Borçlar
11,38 136.906 283.162
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 56.359 204.574
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 80.547 78.588
Türev Araçlar
12 677 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 15.677 15.616
Kısa Vadeli Karşılıklar
23,25 63.150 35.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 3.261 4.535
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 59.889 30.948
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 111.519 133.277
ARA TOPLAM
2.892.755 3.803.187
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.892.755 3.803.187
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 4.250.923 4.000.962
Diğer Borçlar
11 2.047 29.759
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 67.850 62.253
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 119.355 112.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 119.355 112.393
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 110.862 102.548
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.551.037 4.307.915
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.443.792 8.111.102
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 6.555.384 6.384.434
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 1.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
5.577 5.577
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 23
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
661.158 648.370
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
661.158 648.370
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
659.804 647.048
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.354 1.322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.530.217 1.249.248
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.429.830 1.209.389
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
100.387 39.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
373.765 231.539
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.729.563 2.250.144
Net Dönem Karı veya Zararı
5.081 749.533
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 467.187 412.109
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.022.571 6.796.543
TOPLAM KAYNAKLAR
14.466.363 14.907.645


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 5.577 23 668.832 780.365 197.629 1.450.702 958.325 5.311.453 472.520 5.783.973
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -6.010 0 0 -7.778 -13.788 0 -13.788
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.250.000 5.577 23 668.832 774.355 197.629 1.450.702 950.547 5.297.665 472.520 5.770.185
Transferler
33.910 916.637 -950.547 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.222 348.731 320.549 695.502 49.665 745.167
Sermaye Arttırımı
0 0
Kar Payları
-170.000 -170.000 -29.400 -199.400
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.200 -4.200 -43 -4.243
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 5.577 23 695.054 1.123.086 231.539 2.193.139 320.549 5.818.967 492.742 6.311.709
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 5.577 23 648.370 1.249.248 231.539 2.250.144 749.533 6.384.434 412.109 6.796.543
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.250.000 5.577 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.249.248 231.539 0 0 0 2.250.144 749.533 0 6.384.434 412.109 6.796.543
Transferler
142.226 607.307 -749.533
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.788 280.969 2.112 5.081 300.950 55.078 356.028
Kar Payları
-130.000 -130.000 0 -130.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 5.577 23 661.158 1.530.217 373.765 2.729.563 5.081 6.555.384 467.187 7.022.571


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28 7.964 334.125 -155.064 180.141
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 14.900 26.222 24.057 8.910
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.868 26.206 24.042 8.903
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
40 20 19 9
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8 -4 -4 -2
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 333.164 384.820 318.232 126.144
Yabancı Para Çevrim Farkları
272.636 384.543 312.782 125.867
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
77.600 277 7.065 277
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
77.600 277 7.065 277
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.072 0 -1.615 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-17.072 0 -1.615 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
348.064 411.042 342.289 135.054
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
356.028 745.167 187.225 315.195
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
55.078 49.665 40.722 23.636
Ana Ortaklık Payları
300.950 695.502 146.503 291.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862888


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3571 Değişim: 0,03%
Düşük 8,3528 19.05.2021 Yüksek 8,3571
Açılış: 8,3548
10,2154 Değişim: 0,03%
Düşük 10,2120 19.05.2021 Yüksek 10,2221
Açılış: 10,212
502,16 Değişim: -0,01%
Düşük 502,00 19.05.2021 Yüksek 502,35
Açılış: 502,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.