KAP ***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:36
KAP ***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 4.896.437 4.214.096 1.630.854 1.667.458
Satışların Maliyeti
29 -3.347.966 -2.843.900 -1.109.466 -1.140.534
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.548.471 1.370.196 521.388 526.924
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.548.471 1.370.196 521.388 526.924
Genel Yönetim Giderleri
30 -360.294 -283.014 -112.726 -119.835
Pazarlama Giderleri
30 -643.821 -491.468 -219.439 -213.468
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -18.783 -15.619 -6.446 -6.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 253.304 419.520 71.335 295.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -148.620 -246.108 -38.783 -193.107
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
630.257 753.507 215.329 289.384
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 129.264 476.516 341 299.428
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -6.405 -490 -2.676 -107
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 2.279 -11.580 15.892 -11.580
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 23.728 15.519 5.230 5.399
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
33 -89.502
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
33 138.358
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
779.123 1.282.328 234.116 582.524
Finansman Gelirleri
34 585.756 635.445 260.664 350.831
Finansman Giderleri
34 -736.930 -995.290 -271.001 -605.920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
627.949 922.483 223.779 327.435
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -122.197 -117.557 -52.152 -39.210
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -98.498 -139.742 3.369 -48.938
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -23.699 22.185 -55.521 9.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
505.752 804.926 171.627 288.225
DÖNEM KARI (ZARARI)
505.752 804.926 171.627 288.225
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 15.287 35.050 1.711 16.892
Ana Ortaklık Payları
28 490.465 769.876 169.916 271.333
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 37 0,39240000 0,61590000 0,13590000 0,21710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
623.173 291.396
Dönem Karı (Zararı)
28 505.752 804.926
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
439.005 371.643
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 340.231 269.237
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7,10,13 2.364 26.027
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23,25 -4.547 21.557
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,32,34 109.451 21.866
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32,34 16.489 304.239
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3,7 -126.210 -369.685
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -23.728 -15.519
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 122.197 117.557
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32,33 3.351 -3.141
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7,27 -593 -495
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.304 -702.836
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 35.887 -397.037
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,38 36.815 85.398
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -221.964 -431.341
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 -8.988 94.787
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,27,38 148.303 -105.445
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14,27 -16.357 50.802
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
918.453 473.733
Ödenen Faiz
8,32,34,38 -160.582 -63.816
Alınan Faiz
34,38 21.927 13.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -9.133 -8.457
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -147.492 -123.680
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-649.861 -518.549
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 0 -465.252
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-83.100 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 11.648 5.482
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -44.986 -9.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,20,33 20.228 15.026
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,20 -536.010 -220.362
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -203.937 -34.503
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 21.312 105.908
Alınan Temettüler
16 44.169 1.884
Alınan Faiz
6,7,34 91.268 84.696
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3,10,11,27 29.547 -1.835
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.028.895 -218.616
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 3.451.491 1.426.206
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.206.552 -1.474.177
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -16.644 -645
Ödenen Temettüler
28 -199.400 -170.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.002.207 -445.769
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
167.055 594.915
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.169.262 149.146
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.340.125 1.390.357
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.509.387 1.539.503


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.507.606 1.339.701
Finansal Yatırımlar
7 227.268 106.830
Ticari Alacaklar
10 955.602 979.529
Diğer Alacaklar
11,38 104.334 141.149
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
38 70.750 128.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 33.584 12.549
Türev Araçlar
12 28.003 0
Stoklar
13 1.311.254 1.089.783
Peşin Ödenmiş Giderler
14 80.995 71.882
Diğer Dönen Varlıklar
27 101.787 40.865
ARA TOPLAM
5.316.849 3.769.739
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.316.849 3.769.739
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 955.337 946.351
Diğer Alacaklar
11 7.875 15.653
Türev Araçlar
12 95.700 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 316.605 307.726
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 589 589
Maddi Duran Varlıklar
18 5.284.336 4.895.993
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 55.222 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20,21 332.851 314.121
Şerefiye
21 267.319 244.988
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 65.532 69.133
Peşin Ödenmiş Giderler
14 201.362 24.043
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 21.540 78.853
Diğer Duran Varlıklar
27 2.189 798
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.273.606 6.584.127
TOPLAM VARLIKLAR
12.590.455 10.353.866
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.535.673 777.960
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.205.165 426.967
Ticari Borçlar
10,38 585.323 597.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 92.737 83.593
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 492.586 514.397
Diğer Borçlar
11,38 283.711 133.425
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 175.589 81.836
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 108.122 51.589
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 20.204 22.187
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 48.994
Kısa Vadeli Karşılıklar
23,25 30.782 52.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.985 3.394
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 27.797 49.165
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 146.074 91.600
ARA TOPLAM
3.806.932 2.151.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.806.932 2.151.682
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.113.766 2.116.582
Diğer Borçlar
11 23.654 494
Türev Araçlar
12 48.301 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 59.792 64.927
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 110.887 102.333
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 128.883 147.663
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.485.283 2.431.999
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.292.215 4.583.681
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 5.920.465 5.297.665
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 1.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
5.577 5.577
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 23
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
710.177 668.832
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
710.177 668.832
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
712.448 671.448
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.271 -2.616
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.032.168 774.355
Yabancı Para Çevrim Farkları
994.418 774.355
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
37.750 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
231.539 197.629
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.200.516 1.450.702
Net Dönem Karı veya Zararı
490.465 950.547
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 377.775 472.520
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.298.240 5.770.185
TOPLAM KAYNAKLAR
12.590.455 10.353.866


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.130.000 5.577 23 459.433 464.047 159.699 1.174.791 616.395 4.009.965 346.210 4.356.175
Transferler
37.930 578.465 -616.395 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57.696 692.065 769.876 1.519.637 165.703 1.685.340
Sermaye Arttırımı
120.000 -120.000
Kar Payları
-170.000 -170.000 -170.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.425 0 1.425 1.571 1.571
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-13.979 -13.979 -13.979
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 5.577 23 515.704 1.156.112 197.629 1.450.702 769.876 5.345.623 513.484 5.859.107
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 5.577 23 668.832 780.365 197.629 1.450.702 958.325 5.311.453 472.520 5.783.973
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-4.200 -4.200 -43 -4.243
Diğer Düzeltmeler
-6.010 -7.778 -13.788 -13.788
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.250.000 5.577 23 668.832 774.355 197.629 1.450.702 950.547 5.297.665 472.520 5.770.185
Transferler
33.910 916.637 -950.547
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.722 257.813 490.465 777.000 37.798 814.798
Kar Payları
-170.000 -170.000 -29.400 -199.400
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
12.623 7.377 20.000 -103.100 -83.100
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 5.577 23 710.177 1.032.168 231.539 2.200.516 490.465 5.920.465 377.775 6.298.240


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28 505.752 804.926 171.627 288.225
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 28.722 57.696 2.500 37.675
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28.547 57.621 2.341 37.624
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
219 94 199 64
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-44 -19 -40 -13
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 280.324 822.718 -104.496 694.302
Yabancı Para Çevrim Farkları
242.574 822.718 -141.969 694.302
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37.750 0 37.473 0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
309.046 880.414 -101.996 731.977
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
814.798 1.685.340 69.631 1.020.202
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.798 165.703 -11.867 106.378
Ana Ortaklık Payları
777.000 1.519.637 81.498 913.824http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794660


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4998 Değişim: 0,95%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5101
Açılış: 8,4194
10,2693 Değişim: 0,93%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2716
Açılış: 10,1746
495,82 Değişim: 0,87%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 497,40
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.