KAP ***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2019 - 04:48
KAP ***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 3.265.583 2.546.638 1.731.231 1.324.444
Satışların Maliyeti
29 -2.238.500 -1.703.366 -1.192.644 -876.857
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.027.083 843.272 538.587 447.587
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.027.083 843.272 538.587 447.587
Genel Yönetim Giderleri
30 -247.568 -163.179 -136.698 -89.721
Pazarlama Giderleri
30 -424.382 -278.000 -229.276 -143.819
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -12.337 -9.380 -6.530 -4.460
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 181.969 143.991 98.613 100.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -109.837 -72.581 -34.513 -54.687
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
414.928 464.123 230.183 255.495
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 128.923 315.446 41.130 269.716
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -3.729 -89.885 -3.194 -89.779
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 -13.613 0 -13.718 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 18.498 10.120 3.636 514
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
545.007 699.804 258.037 435.946
Finansman Gelirleri
34 325.092 284.614 170.987 176.989
Finansman Giderleri
34 -465.929 -389.370 -222.893 -261.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
404.170 595.048 206.131 351.350
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -70.045 -78.347 -25.990 -50.123
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -101.867 -90.804 -49.029 -45.959
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 31.822 12.457 23.039 -4.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
334.125 516.701 180.141 301.227
DÖNEM KARI (ZARARI)
334.125 516.701 180.141 301.227
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 13.576 18.158 8.955 9.456
Ana Ortaklık Payları
28 320.549 498.543 171.186 291.771
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,25640000 0,39880000 0,13690000 0,23340000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
524.513 230.446
Dönem Karı (Zararı)
28 334.125 516.701
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
304.118 119.953
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 243.693 163.903
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7,10,13 18.210 13.097
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23,25 -571 509
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,32,34 60.317 3.947
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32,34 59.172 102.278
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -128.886 -176.095
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -18.498 -10.120
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 70.045 78.347
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32,33 3.692 -55.309
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7,27 -3.056 -604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
55.172 -274.469
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 6.688 -122.733
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,38 -19.048 27.929
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12,33 -3.132 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -176.854 -183.716
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 22.011 -40.365
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,27,38 201.552 -83.072
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14,27 23.955 127.488
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
693.415 362.185
Ödenen Faiz
8,32,34,38 -79.103 -43.959
Alınan Faiz
34,38 18.965 6.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -4.928 -5.167
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -103.836 -89.375
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-392.994 -492.646
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -465.252
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 22.877 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -44.149 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,20,33 10.127 8.154
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,20 -385.068 -158.165
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -116.721 -31.518
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 10.556 87.718
Alınan Temettüler
16 44.249 1.884
Alınan Faiz
6,7,34 58.693 64.835
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3,10,11,27 6.442 -302
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
947.839 -221.915
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 2.590.212 453.503
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.429.875 -504.938
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -13.098 -480
Ödenen Temettüler
28 -199.400 -170.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.079.358 -484.115
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
255.018 169.657
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.334.376 -314.458
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.340.125 1.390.357
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.674.501 1.075.899


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.655.964 1.339.701
Finansal Yatırımlar
7 218.794 106.830
Ticari Alacaklar
10 995.384 979.529
Diğer Alacaklar
11,38 160.197 141.149
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
38 138.440 128.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 21.757 12.549
Stoklar
13 1.265.963 1.089.783
Peşin Ödenmiş Giderler
14 95.953 71.882
Diğer Dönen Varlıklar
27 83.460 40.865
ARA TOPLAM
5.475.715 3.769.739
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.475.715 3.769.739
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 965.562 946.351
Diğer Alacaklar
11 8.254 15.653
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 309.618 307.726
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 589 589
Maddi Duran Varlıklar
18 5.427.178 4.895.993
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 62.379 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20,21 341.018 314.121
Şerefiye
21 269.953 244.988
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 71.065 69.133
Peşin Ödenmiş Giderler
14 131.187 24.043
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 93.648 78.853
Diğer Duran Varlıklar
27 1.544 798
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.340.977 6.584.127
TOPLAM VARLIKLAR
12.816.692 10.353.866
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.478.052 777.960
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.261.794 426.967
Ticari Borçlar
10,38 619.182 597.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 87.656 83.593
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 531.526 514.397
Diğer Borçlar
11,38 333.269 133.425
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 228.025 81.836
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 105.244 51.589
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 23.895 22.187
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 47.025 48.994
Kısa Vadeli Karşılıklar
23,25 37.498 52.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 3.821 3.394
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 33.677 49.165
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 179.919 91.600
ARA TOPLAM
3.980.634 2.151.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.980.634 2.151.682
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.207.249 2.116.582
Diğer Borçlar
11 283 494
Türev Araçlar
12 224 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 65.221 64.927
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 113.101 102.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 113.101 102.333
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 138.271 147.663
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.524.349 2.431.999
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.504.983 4.583.681
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 5.818.967 5.297.665
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 1.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
5.577 5.577
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 23
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
695.054 668.832
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
695.054 668.832
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
697.654 671.448
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.600 -2.616
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.123.086 774.355
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.122.809 774.355
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
277
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
231.539 197.629
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.193.139 1.450.702
Net Dönem Karı veya Zararı
320.549 950.547
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 492.742 472.520
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.311.709 5.770.185
TOPLAM KAYNAKLAR
12.816.692 10.353.866


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.130.000 5.577 23 459.433 464.047 159.699 1.174.791 616.395 4.009.965 346.210 4.356.175
Transferler
37.930 578.465 -616.395 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.021 87.249 498.543 605.813 59.325 665.138
Sermaye Arttırımı
120.000 -120.000
Kar Payları
-170.000 -170.000 -170.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.425 -41.000 42.425 1.571 1.571
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-5.994 -5.994 -5.994
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 5.577 23 478.029 510.296 197.629 1.499.687 498.543 4.439.784 407.106 4.846.890
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 5.577 23 668.832 780.365 197.629 1.450.702 958.325 5.311.453 472.520 5.783.973
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-4.200 -4.200 -43 -4.243
Diğer Düzeltmeler
-6.010 -7.778 -13.788 -13.788
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.250.000 5.577 23 668.832 774.355 197.629 1.450.702 950.547 5.297.665 472.520 5.770.185
Transferler
33.910 916.637 -950.547
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.222 348.731 320.549 695.502 49.665 745.167
Kar Payları
-170.000 -170.000 -29.400 -199.400
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 5.577 23 695.054 1.123.086 231.539 2.193.139 320.549 5.818.967 492.742 6.311.709


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28 334.125 516.701 180.141 301.227
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 26.222 20.021 8.910 11.837
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.206 19.997 8.903 11.824
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
20 30 9 16
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4 -6 -2 -3
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 384.820 128.416 126.144 16.779
Yabancı Para Çevrim Farkları
384.543 128.416 125.867 16.779
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
277 0 277 0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
277 277
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
411.042 148.437 135.054 28.616
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
745.167 665.138 315.195 329.843
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
49.665 59.325 23.636 32.383
Ana Ortaklık Payları
695.502 605.813 291.559 297.460http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777605


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.899 Değişim: 0,04% Hacim : 127.560 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.801 22.05.2024 Yüksek 11.025
Açılış: 10.930
32,1903 Değişim: 0,11%
Düşük 32,0737 22.05.2024 Yüksek 32,3463
Açılış: 32,1543
34,8614 Değişim: -0,30%
Düşük 34,8048 22.05.2024 Yüksek 35,2287
Açılış: 34,968
2.462,67 Değişim: -1,62%
Düşük 2.459,25 22.05.2024 Yüksek 2.513,43
Açılış: 2.503,11
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.