KAP ***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2023 - 19:29
KAP ***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.805.000 0 2.813.595 90.788.768 -131.721 2.278.252 29.384.615 -37.136.703 324.075.212 324.075.212
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18.514.781 18.621.922 -37.136.703 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-328.811 58.177.210 57.848.399 57.848.399
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-18.514.781 -18.514.781 -18.514.781
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
161.805.000 -18.514.781 2.813.595 90.788.768 -460.532 20.793.033 48.006.537 58.177.210 363.408.830 363.408.830
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.805.000 0 11.084.074 257.090.176 -465.317 5.089.542 63.710.028 66.376.611 564.690.114 564.690.114
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 66.376.611 -66.376.611 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
142.753.736 -353.850 82.375.932 224.775.818 224.775.818
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
161.805.000 0 11.084.074 399.843.912 -819.167 5.089.542 130.086.639 82.375.932 789.465.932 789.465.932


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.015.655 -35.832.002
Dönem Karı (Zararı)
82.375.932 58.177.210
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
82.375.932 58.177.210
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
61.864.953 36.209.632
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 14.499.332 7.955.292
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -500.163 1.559.937
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -500.163 1.559.937
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.475.663 789.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.390.741 750.081
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
84.922 39.863
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 85.990.924 51.755.197
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
83.055.906 54.465.395
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8.656.503 3.582.873
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-5.721.485 -6.293.071
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-57.561.000 -42.854.220
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-57.561.000 -42.854.220
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 16.940.547 15.206.217
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
19.650 1.799.932
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.667
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.035.779 -120.472.611
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -335.075.227 -92.888.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-335.075.227 -92.888.641
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.046.383 -18.673.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.046.383 -18.673.880
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 2.350.359 -3.590.017
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -13.146.328 -16.349.824
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
169.523.828 26.872.414
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7 169.523.828 26.872.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.223.963 2.104.971
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 69.780.137 -22.783.280
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
69.780.137 -22.783.280
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 46.261.106 4.835.646
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
101.205.106 -26.085.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.503.693 -342.176
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.685.758 -9.404.057
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12-13 -46.177.604 -30.012.624
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 14.914
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.914
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.177.604 -30.027.538
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.177.604 -30.027.538
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.892.524 78.633.136
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -18.514.781
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -18.514.781
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.201.804 152.686.030
Kredilerden Nakit Girişleri
11.543.688 143.728.640
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
10.658.116 8.957.390
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
24 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.038.422 -1.072.718
Ödenen Faiz
-83.055.906 -54.465.395
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.054.473 12.788.510
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.054.473 12.788.510
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.844.376 44.804.274
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.789.903 57.592.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.789.903 36.844.376
Finansal Yatırımlar
19.650
Ticari Alacaklar
722.562.608 390.899.010
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 556.402.163 334.605.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 166.160.445 56.293.605
Diğer Alacaklar
3.062.876 7.551.491
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 4.839.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.062.876 2.712.357
Stoklar
8 44.300.120 46.650.479
Peşin Ödenmiş Giderler
9 45.723.292 32.576.964
Diğer Dönen Varlıklar
15.638.986 21.196.753
ARA TOPLAM
849.077.785 535.738.723
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
849.077.785 535.738.723
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 148.686.000 91.125.000
Maddi Duran Varlıklar
12 604.891.102 413.794.505
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 941.924 1.931.635
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.935.418 1.748.771
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
756.454.444 508.599.911
TOPLAM VARLIKLAR
1.605.532.229 1.044.338.634
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 247.623.559 179.439.267
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
247.623.559 179.439.267
Banka Kredileri
231.720.302 174.474.123
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.485.988 4.672.014
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.417.269 293.130
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 58.560.318 112.204.471
Ticari Borçlar
246.797.103 78.250.049
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 163.398.504 57.855
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 83.398.599 78.192.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 10.858.353 3.634.390
Diğer Borçlar
100.711.164 30.931.027
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 99.137.816 29.630.464
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.573.348 1.300.563
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 47.653.278 1.392.172
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 6.761.003 5.188.179
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.676.572 790.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.676.572 790.974
ARA TOPLAM
720.641.350 411.830.529
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
720.641.350 411.830.529
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 25.505.510 18.882.267
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.505.510 18.882.267
Banka Kredileri
20.486.010 12.544.348
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.019.500 6.337.919
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.880.999 1.352.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.353.852 910.089
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
527.147 442.225
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 68.038.438 47.583.410
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.424.947 67.817.991
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
816.066.297 479.648.520
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 789.465.932 564.690.114
Ödenmiş Sermaye
161.805.000 161.805.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.084.074 11.084.074
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
399.024.745 256.624.859
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
399.024.745 256.624.859
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
399.843.912 257.090.176
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-819.167 -465.317
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.089.542 5.089.542
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
130.086.639 63.710.028
Net Dönem Karı veya Zararı
82.375.932 66.376.611
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
789.465.932 564.690.114
TOPLAM KAYNAKLAR
1.605.532.229 1.044.338.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.036.594.222 663.120.923 435.882.149 219.631.233
Satışların Maliyeti
17 -823.627.161 -505.166.413 -366.895.712 -144.761.532
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
212.967.061 157.954.510 68.986.437 74.869.701
BRÜT KAR (ZARAR)
212.967.061 157.954.510 68.986.437 74.869.701
Genel Yönetim Giderleri
19 -58.909.827 -58.438.588 -21.798.729 -19.067.607
Pazarlama Giderleri
19 -28.277.388 -26.399.970 -13.742.726 -13.127.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
38.716.780 28.259.678 7.319.605 16.762.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-45.220.563 -20.003.466 -2.346.210 -14.757.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
119.276.063 81.372.164 38.418.377 44.680.063
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 58.573.054 43.654.220 36.292.660 14.073.620
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.201.954 78.962 -945.097 -204.165
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
175.647.163 125.105.346 73.765.940 58.549.518
Finansman Gelirleri
21 16.626.293 6.326.349 11.450.203 -76.499
Finansman Giderleri
21 -92.956.977 -58.048.268 -25.478.343 -24.890.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
99.316.479 73.383.427 59.737.800 33.582.819
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -16.940.547 -15.206.217 -13.097.247 -7.317.101
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -12.258.582 -13.959.886 -6.761.175 -5.183.787
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -4.681.965 -1.246.331 -6.336.072 -2.133.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
82.375.932 58.177.210 46.640.553 26.265.718
DÖNEM KARI (ZARARI)
82.375.932 58.177.210 46.640.553 26.265.718
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
82.375.932 58.177.210 46.640.553 26.265.718
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
142.399.886 -328.811 106.965.943 3.036
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
158.615.262 0 119.010.643 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-442.313 -416.217 -179.545 3.842
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.773.063 87.406 -11.865.155 -806
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-15.773.063 87.406 -11.865.155 -806
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
142.399.886 -328.811 106.965.943 3.036
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
224.775.818 57.848.399 153.606.496 26.268.754
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
224.775.818 57.848.399 153.606.496 26.268.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211106


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.320 Değişim: 1,52% Hacim : 1.093 Mio.TL Son veri saati : 09:55
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.320
Açılış: 10.320
32,2963 Değişim: -0,04%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
35,0998 Değişim: 0,48%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.402,94 Değişim: -0,51%
Düşük 2.392,82 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.