" />

KAP ***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2022 - 18:10
KAP ***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 0 0 -53.951 2.278.252 24.572.455 13.482.151 65.278.907 65.278.907
Transferler
13.482.151 -13.482.151
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.527.156 -6.299 33.330.009 82.850.866 82.850.866
Sermaye Arttırımı
42.000.000 -42.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
67.000.000 0 49.527.156 -60.250 2.278.252 -3.945.394 33.330.009 148.129.773 148.129.773
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.000.000 49.527.156 -60.250 2.278.252 -3.945.394 33.330.009 148.129.773 148.129.773
Transferler
0 33.330.009 -33.330.009
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41.261.612 -71.471 37.136.703 78.326.844 78.326.844
Sermaye Arttırımı
10.050.000 87.568.955 97.618.595 97.618.595
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
84.755.000 -84.755.000 0
Dönem Sonu Bakiyeler
161.805.000 2.813.595 90.788.768 -131.721 2.278.252 29.384.615 37.136.703 324.075.212 324.075.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.733.383 33.199.812
Dönem Karı (Zararı)
37.136.703 33.330.009
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.249.351 3.390.939
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.728.005 6.692.206
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.132.338 376.984
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.157.880 343.542
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-25.542 33.442
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
581.976 554.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
437.216 422.195
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
144.760 132.602
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.918.648 36.216.020
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27.023.503 35.507.782
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5.065.349 6.356.162
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-4.170.204 -5.647.924
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.718.935 6.930.697
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-64.447 -6.954.379
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-686.444 -560.153
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-686.444 -560.153
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-29.079.660 -39.865.233
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-115.632.819 -2.445.439
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.687.368 13.257.669
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.687.368 13.257.669
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.241 8.166.666
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.241 8.166.666
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-62.009.610 -51.467.464
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
563.071 1.450.878
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.617.610 11.380.701
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-44.617.610 11.380.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.230.955 1.523.362
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.544.779 4.767.604
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
27.544.779 4.767.604
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-11.143.885 8.475.145
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-60.246.765 34.275.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-416.160 -257.487
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.070.458 -818.210
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.852.883 -50.110.197
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
770.416 2.343.368
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
770.416 2.343.368
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.599.796 -16.945.783
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.599.796 -16.945.783
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Ödenen Faiz
-27.023.503 -35.507.782
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
162.966.814 15.779.198
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.618.595 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.618.595 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
65.348.219 15.779.198
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
75.020.625 41.419.494
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-9.672.406 -25.640.296
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.380.548 -1.131.187
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.380.548 -1.131.187
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
423.726 1.554.913
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.804.274 423.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
44.804.274 423.726
Ticari Alacaklar
262.258.087 143.533.964
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
90.711.033 53.435.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
171.547.054 90.098.366
Diğer Alacaklar
3.112.916 13.096.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
419.816 11.719.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.693.100 1.376.345
Stoklar
42.620.957 47.457.557
Peşin Ödenmiş Giderler
11.068.681 11.631.752
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.068.681 11.631.752
Diğer Dönen Varlıklar
17.044.287 7.009.810
ARA TOPLAM
380.909.202 223.152.961
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
380.909.202 223.152.961
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
234.365.185 174.750.442
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.391.137 348.098
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
864.702 872.764
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
864.702 872.764
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
238.621.024 175.971.304
TOPLAM VARLIKLAR
619.530.226 399.124.265
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
122.096.415 85.887.307
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
122.096.415 85.887.307
Banka Kredileri
119.900.809 78.747.638
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.801.271 6.585.513
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
394.335 554.156
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
60.660.452 19.977.551
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
60.660.452 19.977.551
Ticari Borçlar
38.577.827 82.060.294
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9.039.395 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
29.538.432 82.060.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.108.645 3.339.600
Diğer Borçlar
33.673.336 6.125.332
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31.123.274 5.262.345
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.550.062 862.987
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
845.805 11.989.690
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
845.805 11.989.690
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
627.903 60.814
Kısa Vadeli Karşılıklar
685.488 610.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
685.488 610.244
ARA TOPLAM
259.275.871 210.050.832
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
259.275.871 210.050.832
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.470.388 22.840.014
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.470.388 22.840.014
Banka Kredileri
12.421.322 19.236.769
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.049.066 3.603.245
Uzun Vadeli Karşılıklar
898.111 715.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
495.749 458.307
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
402.362 257.602
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.810.644 17.387.737
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.179.143 40.943.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
295.455.014 250.994.492
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
324.075.212 148.129.773
Ödenmiş Sermaye
161.805.000 67.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.813.595 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
90.657.047 49.466.906
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
90.657.047 49.466.906
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
90.788.768 49.527.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-131.721 -60.250
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.278.252 2.278.252
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.384.615 -3.945.394
Net Dönem Karı veya Zararı
37.136.703 33.330.009
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
324.075.212 148.129.773
TOPLAM KAYNAKLAR
619.530.226 399.124.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
672.604.887 199.500.419
Satışların Maliyeti
-552.239.046 -100.409.057
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
120.365.841 99.091.362
BRÜT KAR (ZARAR)
120.365.841 99.091.362
Genel Yönetim Giderleri
-37.622.189 -22.151.873
Pazarlama Giderleri
-6.598.066 -5.111.938
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.969.646 6.723.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.279.527 -12.560.538
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.835.705 65.990.824
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.746.666
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-1.067.349 -107.256
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.768.356 73.630.234
Finansman Gelirleri
4.176.134 8.494.416
Finansman Giderleri
-32.088.852 -41.863.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.855.638 40.260.706
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.718.935 -6.930.697
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-11.637.547 -879.024
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.918.612 -6.051.673
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.136.703 33.330.009
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.136.703 33.330.009
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.136.703 33.330.009
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,23000000 0,49700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
46.531.660 57.357.428
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
46.623.290
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-91.630 57.357.428
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
57.365.504
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-91.630 -8.076
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.341.519 -7.836.571
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.341.519 -7.836.571
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.341.519 -7.836.571
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.190.141 49.520.857
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.326.844 82.850.866
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
78.326.844 82.850.866http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002825


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,00% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0272 Değişim: 0,10%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0461
Açılış: 32,9927
36,0028 Değişim: 0,02%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,0531
Açılış: 35,9959
2.581,09 Değişim: 0,44%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.581,30
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.