" />

KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2021 - 19:53
KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.966 865.662 865.662 865.662
Transferler
166 865.496 -865.662 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-442.574 -442.574 -442.574
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.123 -1.123 -1.123
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.830 25.770 74.421 7.383.462 -442.574 8.035.249 8.035.249
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.383.462 293.734 8.771.457 8.771.457
Transferler
293.734 -293.734 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
68.773 68.773 68.773
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.677.196 68.773 8.840.230 8.840.230


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
751.672 691.481
Dönem Karı (Zararı)
68.773 -442.574
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
542.550 884.455
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.835 707
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 4.494 319
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 399.331 391.761
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
230.209 521.045
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-55.900 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-55.900 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -38.220 -25.008
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.199 -4.369
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.199 -4.369
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
140.349 249.600
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.460 5.544
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.935 6.251
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
132.974 200.100
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7.353 2.162
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.836 -25.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-259 -39
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.893 62.192
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
69.493 -7.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.370 6.403
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.370 6.403
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
751.672 691.481
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.394 -107.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.004 -1.235
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.888 7.769
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -27.634 -147.685
Alınan Temettüler
3 34.144 34.075
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-763.458 -989.942
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.501.323 1.871.117
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.913.207 -2.300.074
Ödenen Faiz
-392.067 -593.379
Alınan Faiz
40.493 32.394
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-392 -405.537
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
650 8.701
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 258 -396.836
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 142.452 733.346
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 142.710 336.510


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 142.710 142.723
Finansal Yatırımlar
0 29.977
Ticari Alacaklar
8 168.955 100.973
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15.980 21.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
152.975 79.517
Diğer Alacaklar
85 85
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 85
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
81 0
Stoklar
10 789.765 922.739
Peşin Ödenmiş Giderler
7 5.822 13.196
Diğer Dönen Varlıklar
13.507 9.878
ARA TOPLAM
1.120.844 1.219.571
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.120.844 1.219.571
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
484 484
Ticari Alacaklar
8 10.383 3.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.383 3.061
Diğer Alacaklar
2.802 2.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.802 2.743
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 405.719 401.643
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 12.062.402 12.038.457
Maddi Duran Varlıklar
36.507 43.261
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.779 993
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.779 993
Peşin Ödenmiş Giderler
7 990 968
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.521.066 12.491.610
TOPLAM VARLIKLAR
13.641.910 13.711.181
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.361.311 1.647.691
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 632.569 532.244
Ticari Borçlar
8 71.187 68.351
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37.222 30.470
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
33.965 37.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.842 1.715
Diğer Borçlar
56.823 88.716
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37.347 67.144
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.476 21.572
Türev Araçlar
0 55.900
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 55.900
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 141.441 71.683
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.543 20.205
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
26.543 20.205
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 8.968 4.095
ARA TOPLAM
2.300.684 2.490.600
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.300.684 2.490.600
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.499.530 2.447.393
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 265
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.466 1.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.466 1.466
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.500.996 2.449.124
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.801.680 4.939.724
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.840.230 8.771.457
Ödenmiş Sermaye
12 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.930 -5.930
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.421 74.421
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.677.196 7.383.462
Net Dönem Karı veya Zararı
68.773 293.734
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.840.230 8.771.457
TOPLAM KAYNAKLAR
13.641.910 13.711.181


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.003.776 774.521 417.304 325.695
Satışların Maliyeti
13 -236.974 -330.478 -97.548 -125.546
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
766.802 444.043 319.756 200.149
BRÜT KAR (ZARAR)
766.802 444.043 319.756 200.149
Genel Yönetim Giderleri
14 -47.606 -23.199 -18.019 -9.274
Pazarlama Giderleri
14 -6.300 -25.102 -3.077 -3.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.549 5.274 9.775 2.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.263 -4.486 -12.507 -907
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
708.182 396.530 295.928 188.662
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 38.220 25.008 17.536 12.307
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
746.402 421.538 313.464 200.969
Finansman Gelirleri
15 96.393 31.244 48.534 7.966
Finansman Giderleri
15 -774.022 -895.356 -209.392 -383.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
68.773 -442.574 152.606 -174.767
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
68.773 -442.574 152.606 -174.767
DÖNEM KARI (ZARARI)
68.773 -442.574 152.606 -174.767
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
68.773 -442.574 152.606 -174.767
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp) / Kazanç 16 0,07000000 -0,44000000 0,15000000 -0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
68.773 -442.574 152.606 -174.767
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
68.773 -442.574 152.606 -174.767http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974969


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.029 Değişim: -0,55% Hacim : 36.791 Mio.TL Son veri saati : 12:06
Düşük 11.021 24.07.2024 Yüksek 11.093
Açılış: 11.093
32,8698 Değişim: 0,06%
Düşük 32,7777 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6436 Değişim: -0,12%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7239
Açılış: 35,6848
2.549,54 Değişim: 0,17%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.556,84
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.