KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 19:19
KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.031 865.790 8.478.139 8.478.139
Transferler
166 865.624 -865.790 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-267.207 -267.207 -267.207
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.123 -1.123 -1.123
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.830 25.770 74.421 7.382.655 -267.207 8.209.809 8.209.809
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.382.655 293.001 8.769.917 8.769.917
Transferler
293.001 -293.001 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-86.414 -86.414 -86.414
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.675.656 -86.414 8.683.503 8.683.503


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
283.180 360.449
Dönem Karı (Zararı)
-86.414 -267.207
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
434.740 512.495
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.907 536
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.535 278
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 230.778 258.474
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
246.279 270.277
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.580 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-24.580 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -20.684 -12.701
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.425 -4.369
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.425 -4.369
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-65.146 115.194
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.470 5.053
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.843 6.280
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
71.924 98.766
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-172 -21.461
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.230 -7.843
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.824 51.984
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
27.521 -8.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.052 -8.812
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
283.180 360.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -33
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
14.864 -56.591
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.977 -425
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.270 7.769
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-98.010
Alınan Temettüler
3 34.144 34.075
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
238.992 -547.255
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.328.706 1.686.097
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-869.998 -1.932.458
Ödenen Faiz
-239.259 -326.112
Alınan Faiz
19.543 25.218
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
537.036 -243.397
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 537.036 -243.397
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 143.005 733.572
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 680.041 490.175


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 684.050 143.276
Finansal Yatırımlar
35.629 29.977
Ticari Alacaklar
8 169.013 100.839
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16.635 16.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
152.378 83.894
Diğer Alacaklar
332 132
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
332 132
Stoklar
10 851.375 923.299
Peşin Ödenmiş Giderler
7 13.489 13.319
Diğer Dönen Varlıklar
19.394 10.764
ARA TOPLAM
1.773.282 1.221.606
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.773.282 1.221.606
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 9.893 3.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.893 3.061
Diğer Alacaklar
2.734 2.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.734 2.743
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 388.183 401.643
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 11.749.381 11.736.607
Maddi Duran Varlıklar
12 348.427 346.446
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.757 1.713
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.757 1.713
Peşin Ödenmiş Giderler
7 970 968
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.501.345 12.493.181
TOPLAM VARLIKLAR
14.274.627 13.714.787
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.548.785 1.647.691
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 811.570 532.244
Ticari Borçlar
8 66.199 71.429
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27.795 31.639
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
38.404 39.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.404 2.265
Diğer Borçlar
19.148 88.972
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
464 67.144
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.684 21.828
Türev Araçlar
31.321 55.900
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
31.321 55.900
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 100.422 72.636
Kısa Vadeli Karşılıklar
7 20.205 20.205
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 2.843 4.404
ARA TOPLAM
2.602.897 2.495.746
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.602.897 2.495.746
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.986.761 2.447.393
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 265
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.466 1.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.466 1.466
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.988.227 2.449.124
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.591.124 4.944.870
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.683.503 8.769.917
Ödenmiş Sermaye
13 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.930 -5.930
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.421 74.421
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.675.656 7.382.655
Net Dönem Karı veya Zararı
-86.414 293.001
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.683.503 8.769.917
TOPLAM KAYNAKLAR
14.274.627 13.714.787


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 595.523 450.645 334.134 118.267
Satışların Maliyeti
14 -146.401 -206.038 -78.728 -68.413
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
449.122 244.607 255.406 49.854
BRÜT KAR (ZARAR)
449.122 244.607 255.406 49.854
Genel Yönetim Giderleri
15 -34.165 -14.140 -21.573 -4.442
Pazarlama Giderleri
15 -3.449 -21.678 -1.176 -14.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.991 3.223 733 1.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.861 -3.600 -2.433 -1.274
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
409.638 208.412 230.957 31.633
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 20.684 12.701 12.448 5.429
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
430.322 221.113 243.405 37.062
Finansman Gelirleri
16 47.866 23.196 31.894 11.417
Finansman Giderleri
16 -564.602 -511.516 -244.584 -209.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-86.414 -267.207 30.715 -161.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-86.414 -267.207 30.715 -161.505
DÖNEM KARI (ZARARI)
-86.414 -267.207 30.715 -161.505
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-86.414 -267.207 30.715 -161.505
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp 17 -0,09000000 -0,27000000 0,03000000 -0,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-86.414 -267.207 30.715 -161.505
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-86.414 -267.207 30.715 -161.505http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958809


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 1,58% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6388 Değişim: -0,15%
Düşük 8,6345 23.09.2021 Yüksek 8,6541
Açılış: 8,6519
10,1351 Değişim: 0,20%
Düşük 10,1056 23.09.2021 Yüksek 10,1355
Açılış: 10,1144
491,21 Değişim: -0,15%
Düşük 490,92 23.09.2021 Yüksek 492,02
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.