KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2021 - 22:08
KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.288.139 7.614.653 7.614.653
Transferler
1.288.139 -1.288.139
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
865.662 865.662 865.662
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.369 -1.369 -1.369
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.966 865.662 8.478.946 8.478.946
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.966 865.662 8.478.946 8.478.946
Transferler
166 865.496 -865.662 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
293.734 293.734 293.734
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.223 -1.223 -1.223
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.383.462 293.734 8.771.457 8.771.457


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
915.439 545.400
Dönem Karı (Zararı)
293.734 865.662
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
308.099 -304.928
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.794 1.269
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.530 9.076
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.530 9.076
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.457 4.598
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 494.551 431.410
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
488.824 279.106
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-637.921 -954.121
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -693.821 -954.121
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
55.900 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -42.767 -76.266
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.369 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.369 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
313.854 -15.105
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.122 57.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.586 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
287.827 140.611
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.393 -4.358
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.498 28.739
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.781 -13.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
435 -217.648
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
915.687 545.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-248 -229
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-173.965 -87.059
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -29.977 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.021 -14.361
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.769 8.893
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -162.811 -110.739
Alınan Temettüler
15 34.075 29.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.332.368 72.321
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.896.800 3.642.896
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.610.591 -3.312.447
Ödenen Faiz
-660.100 -303.723
Alınan Faiz
41.523 45.595
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-590.894 530.662
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -590.894 530.662
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 733.346 202.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 142.452 733.346


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 142.723 738.885
Finansal Yatırımlar
5 29.977 0
Ticari Alacaklar
8 100.973 115.683
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 21.456 22.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
79.517 93.182
Diğer Alacaklar
85 124
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
85 124
Stoklar
10 922.739 1.105.159
Peşin Ödenmiş Giderler
7 13.196 18.715
Diğer Dönen Varlıklar
9.878 12.071
ARA TOPLAM
1.219.571 1.990.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.219.571 1.990.637
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
484 484
Ticari Alacaklar
8 3.061 2.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.061 2.003
Diğer Alacaklar
2.743 9.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.743 9.290
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 401.643 394.174
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 12.038.457 11.290.632
Maddi Duran Varlıklar
11 43.261 22.375
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
993 652
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
993 652
Peşin Ödenmiş Giderler
7 968 3.842
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.491.610 11.723.452
TOPLAM VARLIKLAR
13.711.181 13.714.089
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.647.691 163.233
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 532.244 1.788.539
Ticari Borçlar
8 68.351 126.849
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 30.470 54.540
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37.881 72.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.715 1.524
Diğer Borçlar
88.716 21.946
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
67.144 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.572 21.946
Türev Araçlar
55.900 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 55.900 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 71.683 81.729
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.205 14.578
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20.205 14.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 4.095 5.916
ARA TOPLAM
2.490.600 2.204.314
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.490.600 2.204.314
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.447.393 3.029.817
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
265 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.466 1.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.466 1.009
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 3
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.449.124 3.030.829
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.939.724 5.235.143
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.771.457 8.478.946
Ödenmiş Sermaye
18 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.930 -4.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.421 74.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.383.462 6.517.966
Net Dönem Karı veya Zararı
293.734 865.662
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.771.457 8.478.946
TOPLAM KAYNAKLAR
13.711.181 13.714.089


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.100.808 987.537
Satışların Maliyeti
19 -426.264 -305.548
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
674.544 681.989
BRÜT KAR (ZARAR)
674.544 681.989
Genel Yönetim Giderleri
20 -55.964 -64.938
Pazarlama Giderleri
20 -25.440 -12.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 704.863 967.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -3.631 -4.689
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.294.372 1.567.536
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 42.767 76.266
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.337.139 1.643.802
Finansman Gelirleri
23 36.255 49.937
Finansman Giderleri
23 -1.079.660 -828.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
293.734 865.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
293.734 865.662
DÖNEM KARI (ZARARI)
293.734 865.662
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
293.734 865.662
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kazanç)/Zarar 24 0,29000000 0,87000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
293.734 865.662
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
293.734 865.662http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916709


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.995 Değişim: 2,27% Hacim : 26.700 Mio.TL Son veri saati : 17:53
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.996
Açılış: 1.920
13,6625 Değişim: 0,54%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6701
Açılış: 13,5897
15,2689 Değişim: -0,12%
Düşük 15,1680 27.01.2022 Yüksek 15,3281
Açılış: 15,2876
792,55 Değişim: -0,26%
Düşük 788,02 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.