KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 22:13
KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.288.139 7.614.653 7.614.653
Transferler
1.288.139 -1.288.139 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-197.621 -197.621 -197.621
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.137 -1.137 -1.137
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -4.475 25.770 74.255 6.517.966 -197.621 7.415.895 7.415.895
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.966 865.662 8.478.946 8.478.946
Transferler
166 865.496 -865.662 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-267.807 -267.807 -267.807
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.123 -1.123 -1.123
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.830 25.770 74.421 7.383.462 -267.807 8.210.016 8.210.016


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
359.645 170.833
Dönem Karı (Zararı)
-267.807 -197.621
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
512.634 455.621
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
536 177
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 276 32.706
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 258.388 187.760
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
270.504 257.904
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -12.701 -20.452
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.369 -2.474
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.369 -2.474
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
114.851 -79.621
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.094 26.081
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.319 9.775
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
98.766 17.483
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-23.236 1.526
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.091 -8.806
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.012 -119.679
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-7.045 -6.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.968
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
359.678 178.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-33 -265
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -7.281
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.842 5.762
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -375
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.379
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-676 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.769 3.005
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -98.010 -29.395
Alınan Temettüler
3 34.075 29.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-546.150 76.302
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.687.351 1.161.535
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.932.692 -957.448
Ödenen Faiz
-326.108 -149.313
Alınan Faiz
25.299 21.528
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-243.347 252.897
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 2.298
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -243.347 255.195
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 733.346 202.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 489.999 457.879


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 493.516 738.885
Ticari Alacaklar
8 110.010 115.683
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16.924 22.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
93.086 93.182
Diğer Alacaklar
452 124
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
452 124
Stoklar
10 1.006.393 1.105.159
Peşin Ödenmiş Giderler
7 32.841 18.715
Diğer Dönen Varlıklar
19.512 12.071
ARA TOPLAM
1.662.724 1.990.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.662.724 1.990.637
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
484 484
Ticari Alacaklar
lardan Ticari Alacaklar
2.309 2.003
Diğer Alacaklar
2.643 9.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.643 9.290
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 371.677 394.174
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 11.382.033 11.290.632
Maddi Duran Varlıklar
22.483 22.375
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
684 652
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
684 652
Peşin Ödenmiş Giderler
7 12.951 3.842
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.795.264 11.723.452
TOPLAM VARLIKLAR
13.457.988 13.714.089
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 508.336 163.233
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 971.345 1.788.539
Ticari Borçlar
8 118.758 126.849
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
69.091 54.540
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
49.667 72.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.527 1.524
Diğer Borçlar
73.922 21.946
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
48.198 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.724 21.946
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 74.684 81.729
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.583 14.578
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.583 14.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 1.181 5.916
ARA TOPLAM
1.764.336 2.204.314
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.764.336 2.204.314
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.482.627 3.029.817
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.009 1.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.009 1.009
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 3
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.483.636 3.030.829
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.247.972 5.235.143
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.210.016 8.478.946
Ödenmiş Sermaye
12 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.830 -4.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.421 74.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.383.462 6.517.966
Net Dönem Karı veya Zararı
-267.807 865.662
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.210.016 8.478.946
TOPLAM KAYNAKLAR
13.457.988 13.714.089


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 448.826 432.424 117.401 226.116
Satışların Maliyeti
13 -204.932 -124.937 -67.820 -70.492
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
243.894 307.487 49.581 155.624
BRÜT KAR (ZARAR)
243.894 307.487 49.581 155.624
Genel Yönetim Giderleri
14 -13.925 -29.396 -4.327 -14.886
Pazarlama Giderleri
14 -21.678 -1.640 -14.210 -894
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.156 4.547 1.669 1.394
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.579 -4.745 -1.265 -2.350
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
207.868 276.253 31.448 138.888
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 12.701 20.452 5.429 11.444
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
220.569 296.705 36.877 150.332
Finansman Gelirleri
15 23.277 21.631 11.500 14.135
Finansman Giderleri
15 -511.653 -515.957 -210.217 -218.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-267.807 -197.621 -161.840 -53.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-267.807 -197.621 -161.840 -53.818
DÖNEM KARI (ZARARI)
-267.807 -197.621 -161.840 -53.818
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-267.807 -197.621 -161.840 -53.818
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyyetlerden Pay Başına Kayıp 16 -0,27000000 -0,20000000 -0,16000000 -0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-267.807 -197.621 -161.840 -53.818
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-267.807 -197.621 -161.840 -53.818http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869846


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 0,00% Hacim : 12.404 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.399
Açılış: 1.388
8,7915 Değişim: 0,25%
Düşük 8,7699 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,4731 Değişim: 0,15%
Düşük 10,4570 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
504,69 Değişim: 0,37%
Düşük 502,80 22.06.2021 Yüksek 505,18
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.