KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2020 - 22:43
KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.195 25.770 65.153 4.833.821 455.108 6.378.657 6.378.657
Transferler
9.102 446.006 -455.108 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.287.204 1.287.204 1.287.204
Kar Payları
15 -50.000 -50.000 -50.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
12 -2.143 -2.143 -2.143
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.287.204 7.613.718 7.613.718
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.287.204 7.613.718 7.613.718
Transferler
1.287.204 -1.287.204 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
865.790 865.790 865.790
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
12 -1.369 -1.369 -1.369
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.031 865.790 8.478.139 8.478.139


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
542.638 271.785
Dönem Karı (Zararı)
865.790 1.287.204
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-304.467 -649.381
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.269 1.241
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7 13.691 4.178
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 431.479 250.437
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
279.481 843.975
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-954.121 -1.694.848
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8 -954.121 -1.694.571
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -277
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-76.266 -54.364
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.427 -365.360
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
57.427 17.799
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
140.611 324.350
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.675 39.179
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.084 -19.978
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.401 -6.506
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-13.605 -855.406
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-217.868 135.202
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-217.868 135.202
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
542.896 272.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-258 -678
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-87.108 -113.028
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.410 -60.040
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -110.739 -72.377
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.893 0
Alınan Temettüler
12 29.148 19.389
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.902 -550.836
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.645.546 1.048.123
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.312.447 -1.318.397
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 72
Ödenen Temettüler
0 -50.000
Ödenen Faiz
-303.950 -301.243
Alınan Faiz
45.753 70.609
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
530.432 -392.079
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 530.432 -392.079
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 203.140 595.219
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 733.572 203.140


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 739.111 204.337
Ticari Alacaklar
7 116.289 174.151
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,23 22.054 30.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 94.235 143.451
Diğer Alacaklar
11 137 3.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 137 3.105
Stoklar
9 1.105.159 1.261.004
Peşin Ödenmiş Giderler
6 22.111 14.275
Diğer Dönen Varlıklar
10 12.282 13.852
ARA TOPLAM
1.995.089 1.670.724
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.995.089 1.670.724
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 2.003 10.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.003 10.661
Diğer Alacaklar
9.290 9.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.290 9.293
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 394.174 348.425
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 11.267.894 10.143.533
Maddi Duran Varlıklar
46.820 86.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
961 1.060
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
961 1.060
Peşin Ödenmiş Giderler
6 3.842 4.003
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.724.984 10.603.715
TOPLAM VARLIKLAR
13.720.073 12.274.439
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 165.883 258.038
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.788.539 1.685.608
Ticari Borçlar
7 128.330 99.246
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,23 54.141 30.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 74.189 69.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.560 1.818
Diğer Borçlar
11 22.371 28.772
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 22.371 28.772
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 83.979 97.584
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.578 9.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 14.578 9.807
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 5.868 175.973
ARA TOPLAM
2.211.108 2.356.846
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.211.108 2.356.846
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.029.817 2.250.389
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.009 1.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.009 1.182
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 0 52.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.030.826 2.303.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.241.934 4.660.721
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.478.139 7.613.718
Ödenmiş Sermaye
15 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.707 -3.338
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.255 74.255
Yasal Yedekler
74.255 74.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.517.031 5.229.827
Net Dönem Karı veya Zararı
865.790 1.287.204
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.478.139 7.613.718
TOPLAM KAYNAKLAR
13.720.073 12.274.439


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 991.087 1.954.283
Satışların Maliyeti
16 -308.374 -1.069.194
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
682.713 885.089
BRÜT KAR (ZARAR)
682.713 885.089
Genel Yönetim Giderleri
17 -65.312 -51.496
Pazarlama Giderleri
17 -12.189 -6.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 967.286 1.777.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.739 -1.394
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.567.759 2.602.958
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 76.266 54.364
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.644.025 2.657.322
Finansman Gelirleri
20 50.095 64.665
Finansman Giderleri
20 -828.330 -1.434.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
865.790 1.287.204
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
865.790 1.287.204
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
865.790 1.287.204
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
865.790 1.287.204
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 0,87000000 1,29000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
865.790 1.287.204
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
865.790 1.287.204http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825874


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.529 Değişim: -0,97% Hacim : 30.740 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.483 27.06.2022 Yüksek 2.549
Açılış: 2.539
16,5386 Değişim: -2,05%
Düşük 16,0773 27.06.2022 Yüksek 16,8734
Açılış: 16,8734
17,5206 Değişim: -1,72%
Düşük 17,0117 27.06.2022 Yüksek 17,8485
Açılış: 17,8272
969,58 Değişim: -2,27%
Düşük 949,14 27.06.2022 Yüksek 992,30
Açılış: 992,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.