" />

KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:30
KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.541.025 48.652.547
Dönem Karı (Zararı)
67.382.864 -183.676.414
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-23.078.614 222.550.986
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.311.724 8.500.156
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
68.847 225.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
68.847 225.962
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.502.150 14.659.680
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -13.245.523 -9.455.915
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 24.747.673 24.115.595
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
120.349.978 229.396.742
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.940.420 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.940.420 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-138.333.897 76.056.846
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -574.438 -574.438
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -137.759.459 76.631.284
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -6.528.761 -14.199.068
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.061 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13.061 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-6.618.115 -20.320.274
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -5.903.181 -71.769.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.148.785 9.965.463
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.458.878 -1.335.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.458.878 -1.335.768
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
794.773 -1.561.893
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.471.035 7.669.478
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.471.035 7.669.478
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.575.901 5.193.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.742.173 2.716.134
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
166.272 2.477.512
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.453.035 48.840.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-210.782 -260.733
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
298.772 73.245
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
76.018.182 51.865.971
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.714.695 -18.893.376
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -7.714.695 -18.893.376
Alınan Temettüler
5 63.775.700 41.010.000
Alınan Faiz
13.339.062 9.429.073
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 6.618.115 20.320.274
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.537.296 -56.698.186
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.334.389
Kredilerden Nakit Girişleri
6 0 15.334.389
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-85.495.210 -55.875.559
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -85.495.210 -55.875.559
Ödenen Faiz
6 -17.042.086 -16.157.016
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.021.911 43.820.332
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.021.911 43.820.332
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 101.678.425 133.406.565
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 127.700.336 177.226.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 -1.123.877 -13.656.155 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -28.679.337 520.410.800 0 520.410.800
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-28.679.337 28.679.337 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-138.554 -38.293.202 -183.676.414 -222.108.170 0 -222.108.170
Dönem Karı (Zararı)
-183.676.414 -183.676.414 0 -183.676.414
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-138.554 -38.293.202 0 -38.431.756 0 -38.431.756
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -1.262.431 -51.949.357 39.311.954 -7.256.169 214.738.175 -183.676.414 298.302.630 0 298.302.630
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 0 -8.450.916 0 -7.169.975 -39.348.448 39.311.954 -7.256.169 214.738.175 -124.004.098 364.668.311 0 364.668.311
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
-124.004.098 124.004.098 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-109.104 -24.116.104 67.382.864 43.157.656 0 43.157.656
Dönem Karı (Zararı)
67.382.864 67.382.864 67.382.864
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-109.104 -24.116.104 0 -24.225.208 0 -24.225.208
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0 0
Kar Payları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -7.279.079 -63.464.552 39.311.954 -7.256.169 90.734.077 67.382.864 407.825.967 0 407.825.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 127.705.668 101.777.296
Ticari Alacaklar
6.349.752 8.808.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.349.752 8.808.630
Diğer Alacaklar
74.974.904 1.653.178
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 73.879.504 1.028.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.095.400 624.428
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5,19 32.796.009 74.544.027
Peşin Ödenmiş Giderler
3.159.463 1.836.251
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.159.463 1.836.251
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 261.308 560.080
Diğer Dönen Varlıklar
63.003 2.180.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
63.003 2.180.988
ARA TOPLAM
245.310.107 191.360.450
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
245.310.107 191.360.450
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17.274.747 10.334.327
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
17.274.747 10.334.327
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 17.274.747 10.334.327
Diğer Alacaklar
531.894 73.131.653
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 0 72.600.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
531.894 531.653
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5,19 32.046.096 46.150.391
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 827.364.602 689.028.150
Maddi Duran Varlıklar
228.987.396 229.175.227
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 48.417.005 49.839.264
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 28.917.819 22.361.144
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.183.539.559 1.120.020.156
TOPLAM VARLIKLAR
1.428.849.666 1.311.380.606
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
200.885.738 169.948.156
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
200.885.738 169.948.156
Banka Kredileri
6 200.885.738 169.948.156
Ticari Borçlar
43.492.264 38.513.681
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 1.824 42.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
43.490.440 38.470.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
475.777 311.942
Diğer Borçlar
2.186.527 2.184.089
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 378.222 1.402.710
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.808.305 781.379
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.669.004 2.847.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
756.404 935.308
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.912.600 1.912.600
ARA TOPLAM
249.709.310 213.805.776
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
249.709.310 213.805.776
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
751.063.770 715.324.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
751.063.770 715.324.894
Banka Kredileri
6 751.063.770 715.324.894
Ticari Borçlar
18.683.251 16.190.799
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18.683.251 16.190.799
Uzun Vadeli Karşılıklar
790.979 614.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
790.979 614.437
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
776.389 776.389
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
776.389 776.389
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
771.314.389 732.906.519
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.021.023.699 946.712.295
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
407.825.967 364.668.311
Ödenmiş Sermaye
10 255.600.000 255.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 41.247.788 41.247.788
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -8.450.916 -8.450.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.279.079 -7.169.975
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.279.079 -7.169.975
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.279.079 -7.169.975
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.464.552 -39.348.448
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-63.464.552 -39.348.448
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-63.464.552 -39.348.448
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 39.311.954 39.311.954
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
10 39.311.954 39.311.954
Diğer Yedekler
-7.256.169 -7.256.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
90.734.077 214.738.175
Net Dönem Karı veya Zararı
67.382.864 -124.004.098
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
407.825.967 364.668.311
TOPLAM KAYNAKLAR
1.428.849.666 1.311.380.606


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 56.665.627 39.824.906 18.048.100 16.854.898
Satışların Maliyeti
11 -20.736.218 -16.394.605 -7.629.014 -5.921.759
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.929.409 23.430.301 10.419.086 10.933.139
BRÜT KAR (ZARAR)
35.929.409 23.430.301 10.419.086 10.933.139
Genel Yönetim Giderleri
12 -21.759.144 -17.722.673 -6.205.650 -5.478.774
Pazarlama Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 13.412.759 23.142.079 3.602.525 507.629
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -12.579.897 -14.023.250 -2.500.469 -7.474.117
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.003.127 14.826.457 5.315.492 -1.512.123
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 9.033.924 71.778.224 498.420 14.032.550
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -13.573.551 0 1.221.725
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 137.759.459 -76.631.284 117.483.305 48.792.543
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
148.222.959 9.973.397 124.518.942 61.312.970
Finansman Gelirleri
15 133.420.389 62.634.672 55.597.727 20.193.656
Finansman Giderleri
16 -220.789.245 -270.483.551 -56.498.597 -135.273.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.854.103 -197.875.482 123.618.072 -53.766.449
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.528.761 14.199.068 -978.296 7.504.319
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 6.528.761 14.199.068 -978.296 7.504.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
67.382.864 -183.676.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.