KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:32
KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.138.289 0 39.311.954 -7.256.169 370.877.553 -127.460.041 560.731.880 0 560.731.880
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-127.460.041 127.460.041 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.101 -8.418.156 0 -21.147.554 -29.549.609 0 -29.549.609
Dönem Karı (Zararı)
0 -21.147.554 -21.147.554 0 -21.147.554
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.101 -8.418.156 0 0 -8.402.055 0 -8.402.055
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.122.188 -8.418.156 0 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -21.147.554 531.182.271 0 531.182.271
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -1.123.877 -13.656.155 0 0 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -28.679.337 520.410.800 0 520.410.800
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
-28.679.337 28.679.337 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
326.171 -11.596.090 0 -90.621.349 -101.891.268 0 -101.891.268
Dönem Karı (Zararı)
-90.621.349 -90.621.349 -90.621.349
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
326.171 -11.596.090 0 0 -11.269.919 0 -11.269.919
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0 0
Kar Payları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -797.706 -25.252.245 0 39.311.954 -7.256.169 214.738.175 -90.621.349 418.519.532 0 418.519.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.124.842 25.112.347
Dönem Karı (Zararı)
-90.621.349 -21.147.554
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
125.705.012 46.325.802
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 2.823.334 2.903.113
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
458.326 289.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 458.326 289.585
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.776.019 436.753
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -3.589.716 -5.655.749
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 7.365.735 6.092.502
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
55.667.213 38.356.011
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
72.423.366 12.197.766
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -191.479 -191.480
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 72.614.845 12.389.246
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -4.279.411 -812.650
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -49.800
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0 -49.800
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -5.163.835 -6.994.976
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.797.331 -4.775
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
397.398 172.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
397.398 172.060
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.177.209 1.188.196
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-343.380 617.484
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-343.380 617.484
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.674.140 -1.982.515
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.074.826 -4.169.664
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
400.686 2.187.149
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.286.332 25.173.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-161.490 -61.126
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
15.966.811 5.126.702
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 879.800
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 879.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.940.463 -1.380.719
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -7.940.463 -1.380.719
Alınan Temettüler
0 0 0
Alınan Faiz
3.587.000 5.627.621
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20.320.274 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.480.050 -1.363.080
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 14.526.177 2.176.040
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -38.171 -148.968
Ödenen Faiz
6 -7.956 -3.390.152
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.571.703 28.875.969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.571.703 28.875.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 133.406.565 85.548.862
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 180.978.268 114.424.831


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 181.004.895 133.430.476
Ticari Alacaklar
4.765.999 5.163.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 4.765.999 5.163.397
Diğer Alacaklar
1.209.484 2.562.393
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 660.889 589.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 548.595 1.972.787
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 25.473.489 22.696.338
Peşin Ödenmiş Giderler
2.287.430 421.688
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 2.287.430 421.688
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 577.582 416.092
Diğer Dönen Varlıklar
7.862.198 6.505.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 7.862.198 6.505.047
ARA TOPLAM
223.181.077 171.195.431
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
223.181.077 171.195.431
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 10.334.327 10.334.327
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
5 10.334.327 10.334.327
Diğer Alacaklar
73.131.653 75.024.192
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 72.600.000 74.492.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 531.653 531.653
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 22.113.022 19.726.338
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 691.134.082 763.201.048
Maddi Duran Varlıklar
8 218.247.461 212.567.818
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 51.541.160 52.103.675
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 15.309.123 11.022.155
Diğer Duran Varlıklar
0 2.045.684
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0 2.045.684
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.081.810.828 1.146.025.237
TOPLAM VARLIKLAR
1.304.991.905 1.317.220.668
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
129.597.959 116.394.469
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 129.597.959 116.394.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0 0
Ticari Borçlar
31.563.910 32.921.743
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 5.258 36.753
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 31.558.652 32.884.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
349.703 265.670
Diğer Borçlar
4.864.083 4.555.386
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 202.115 778.014
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 4.661.968 3.777.372
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.066.263 767.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 1.066.263 767.735
ARA TOPLAM
167.441.918 154.905.003
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
167.441.918 154.905.003
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 704.442.252 628.536.656
Ticari Borçlar
12.968.241 11.953.788
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 12.968.241 11.953.788
Uzun Vadeli Karşılıklar
829.796 576.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
0 774.318 576.734
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 55.478 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
790.166 837.687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 790.166 837.687
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
719.030.455 641.904.865
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
886.472.373 796.809.868
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
418.519.532 520.410.800
Ödenmiş Sermaye
10 255.600.000 255.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 41.247.788 41.247.788
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -8.450.916 -8.450.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-797.706 -1.123.877
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-797.706 -1.123.877
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-797.706 -1.123.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-25.252.245 -13.656.155
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-25.252.245 -13.656.155
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-25.252.245 -13.656.155
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 39.311.954 39.311.954
Diğer Yedekler
-7.256.169 -7.256.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
214.738.175 243.417.512
Net Dönem Karı veya Zararı
-90.621.349 -28.679.337
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
418.519.532 520.410.800
TOPLAM KAYNAKLAR
1.304.991.905 1.317.220.668


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 13.455.674 14.588.668
Satışların Maliyeti
11 -4.781.267 -4.729.232
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.674.407 9.859.436
BRÜT KAR (ZARAR)
8.674.407 9.859.436
Genel Yönetim Giderleri
12 -5.938.132 -6.271.278
Pazarlama Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 21.414.362 16.054.806
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.790.995 -1.580.910
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.359.642 18.062.054
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 5.163.835 7.044.776
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 -72.614.845 -12.389.246
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-47.091.368 12.717.584
Finansman Gelirleri
15 16.321.367 8.387.630
Finansman Giderleri
16 -64.130.759 -43.065.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-94.900.760 -21.960.205
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.279.411 812.651
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 4.279.411 812.651
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-90.621.349 -21.147.554
DÖNEM KARI (ZARARI)
-90.621.349 -21.147.554
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-90.621.349 -21.147.554
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
326.171 16.101
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -37.785 20.126
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
445.500 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
445.500 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-81.544 -4.025
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 7.557 -4.025
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-89.101 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11.596.090 -8.418.156
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.596.090 -8.418.156
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-11.596.090 -8.418.156
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.269.919 -8.402.055
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-101.891.268 -29.549.609
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-101.891.268 -29.549.609http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850277


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.