" />

KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 19:28
KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 0 -4.577.769 0 39.311.954 0 305.363.816 65.513.737 694.008.610 3.757.225 697.765.835
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
65.513.737 -65.513.737 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.439.480 0 -127.460.041 -126.020.561 -3.091.894 -129.112.455
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -127.460.041 -127.460.041 -3.091.894 -130.551.935
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
-14.400.000 14.400.000
Kar Payları
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-7.256.169 -7.256.169 -665.331 -7.921.500
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.138.289 0 39.311.954 -7.256.169 -370.877.553 -127.460.041 560.731.880 0 560.731.880
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.138.289 0 0 39.311.954 -7.256.169 370.877.553 -127.460.041 560.731.880 0 560.731.880
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
-127.460.041 127.460.041 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.014.412 -13.656.155 0 -28.679.337 -40.321.080 0 -40.321.080
Dönem Karı (Zararı)
-28.679.337 -28.679.337 -28.679.337
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.014.412 -13.656.155 0 0 -11.641.743 0 -11.641.743
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0 0
Kar Payları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -1.123.877 -13.656.155 0 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -28.679.337 520.410.800 0 520.410.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.378.239 25.603.913
Dönem Karı (Zararı)
-28.679.337 -130.551.935
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.492.083 182.591.052
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 11.269.984 10.755.837
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 5.220.709
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 5.220.709
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
388.797 270.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,15 388.797 270.779
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
376.064 7.363.481
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -30.337.681 -21.465.991
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 30.713.745 28.829.472
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
73.519.285 213.214.971
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.728.771 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.728.771 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.728.765 -8.656.783
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
10 -765.918 -765.917
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 2.494.683 -7.890.866
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -4.089.119 -12.447.133
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-49.800 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -49.800 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -13.923.122 -33.130.809
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.263.401 -26.189.321
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.349.822 -3.382.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.349.822 -3.382.382
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6.006.902 3.624.804
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.311.159 -13.426.142
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.311.159 -13.426.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.704.838 -13.005.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.599.967 -13.482.132
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.895.129 476.531
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
47.076.147 25.849.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -194.306 -105.012
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
496.398 -140.871
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
123.161.094 26.859.441
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-104.304.576 -6.020.340
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
879.800 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
879.800 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.865.761 -29.340.190
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -12.865.761 -29.340.190
Alınan Temettüler
5,22 193.815.200 36.936.626
Alınan Faiz
30.325.195 21.501.168
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15.311.236 3.782.177
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-122.681.630 -93.232.042
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 2.176.040 44.986.888
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -94.146.876 -109.412.433
Ödenen Faiz
6 -30.710.794 -28.806.497
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.857.703 -40.768.688
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.857.703 -40.768.688
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 85.548.862 126.317.550
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 133.406.565 85.548.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 133.430.476 85.560.288
Ticari Alacaklar
5.163.397 3.813.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.163.397 3.813.575
Diğer Alacaklar
2.562.393 19.428.707
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 589.606 19.000.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.972.787 427.903
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 22.696.338 40.201.731
Peşin Ödenmiş Giderler
421.688 253.648
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 421.688 253.648
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 416.092 912.490
Diğer Dönen Varlıklar
6.505.047 9.117.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 6.505.047 9.117.420
ARA TOPLAM
171.195.431 159.287.859
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
171.195.431 159.287.859
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 30.060.665 39.302.974
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19.726.338 33.697.418
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 19.726.338 33.697.418
Diğer Finansal Yatırımlar
5 10.334.327 5.605.556
Diğer Alacaklar
75.024.192 70.684.752
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 74.492.539 70.153.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 531.653 531.653
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 763.201.048 806.035.015
Maddi Duran Varlıklar
11 212.567.818 209.398.634
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 52.103.675 54.507.082
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 11.022.155 6.889.081
Diğer Duran Varlıklar
2.045.684 5.608.253
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 2.045.684 5.608.253
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.146.025.237 1.192.425.791
TOPLAM VARLIKLAR
1.317.220.668 1.351.713.650
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
116.394.469 134.697.747
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 116.394.469 134.697.747
Ticari Borçlar
32.921.743 25.729.645
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 36.753 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 32.884.990 25.729.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
265.670 351.760
Diğer Borçlar
4.555.386 2.504.854
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 778.014 760.781
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.777.372 1.744.073
Kısa Vadeli Karşılıklar
767.735 496.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 767.735 496.066
ARA TOPLAM
154.905.003 163.780.072
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.905.003 163.780.072
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 628.536.656 615.025.824
Ticari Borçlar
11.953.788 10.834.727
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.953.788 10.834.727
Uzun Vadeli Karşılıklar
576.734 503.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 576.734 434.147
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 0 69.313
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
837.687 837.687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 837.687 837.687
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
641.904.865 627.201.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
796.809.868 790.981.770
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
520.410.800 560.731.880
Ödenmiş Sermaye
17 255.600.000 255.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 41.247.788 41.247.788
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -8.450.916 -8.450.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.123.877 -3.138.289
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.123.877 -3.138.289
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.123.877 -3.138.289
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.656.155 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-13.656.155 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-13.656.155 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 39.311.954 39.311.954
Diğer Yedekler
-7.256.169 -7.256.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
243.417.512 370.877.553
Net Dönem Karı veya Zararı
-28.679.337 -127.460.041
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
520.410.800 560.731.880
TOPLAM KAYNAKLAR
1.317.220.668 1.351.713.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 44.939.742 46.429.265
Satışların Maliyeti
18 -20.600.201 -16.142.606
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.339.541 30.286.659
BRÜT KAR (ZARAR)
24.339.541 30.286.659
Genel Yönetim Giderleri
19 -23.731.553 -24.263.226
Pazarlama Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 19.338.918 12.633.813
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -5.400.575 -22.546.237
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.546.331 -3.888.991
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 18.795.788 33.134.635
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-94.095 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -2.494.683 7.890.866
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.753.341 37.136.510
Finansman Gelirleri
23 138.567.637 102.384.952
Finansman Giderleri
24 -202.089.434 -282.520.530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-32.768.456 -142.999.068
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.089.119 12.447.133
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 4.089.119 12.447.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.679.337 -130.551.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.679.337 -130.551.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -3.091.894
Ana Ortaklık Payları
-28.679.337 -127.460.041
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.014.412 1.439.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -219.765 -96.761
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
2.737.778 1.896.111
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.737.778 1.896.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-503.601 -359.870
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 43.955 19.352
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-547.556 -379.222
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-13.656.155 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.656.155 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-13.656.155 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.641.743 1.439.480
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-40.321.080 -129.112.455
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -3.091.894
Ana Ortaklık Payları
-40.321.080 -126.020.561http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826512


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: 0,00% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
33,0445 Değişim: 0,72%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9005 Değişim: 0,84%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.519,07 Değişim: -0,40%
Düşük 2.513,91 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.