KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 18:13
KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 0 -4.577.769 0 39.311.954 0 352.585.705 65.513.737 741.230.499 3.757.225 744.987.724
Transferler
65.513.737 -65.513.737 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.843 0 -18.381.237 -18.419.080 -1.422.345 -19.841.425
Dönem Karı (Zararı)
0 -18.381.237 -18.381.237 -1.420.290 -19.801.527
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.843 0 -37.843 -2.055 -39.898
Sermaye Arttırımı
0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 0 -4.615.612 0 39.311.954 418.099.442 -18.381.237 722.811.419 2.334.880 725.146.299
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.138.289 0 0 39.311.954 -7.256.169 370.877.553 -127.460.041 560.731.880 0 560.731.880
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
-127.460.041 127.460.041 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.283 -10.691.504 -16.204.566 -26.937.353 0 -26.937.353
Dönem Karı (Zararı)
-16.204.566 -16.204.566 -16.204.566
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.283 -10.691.504 0 -10.732.787 0 -10.732.787
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0 0
Kar Payları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.179.572 -10.691.504 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -16.204.566 533.794.527 0 533.794.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.537.426 65.905.020
Dönem Karı (Zararı)
-16.204.566 -19.801.527
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.750.654 48.654.682
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.646.199 4.061.358
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
499.159 245.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
499.159 245.716
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.370.136 2.020.514
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -12.816.221 -9.060.211
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 18.186.357 11.080.725
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
60.751.238 113.121.020
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.701.250
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.701.250
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-6.477.486 -46.233.888
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -382.960 -382.960
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -6.094.526 -45.850.928
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.379.718 -3.758.928
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-49.800 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-49.800 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -10.907.824 -20.801.110
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.831.887 37.114.141
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
553.886 -77.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
553.886 -77.909
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.860.922 -428.796
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.644.341 -279.924
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.644.341 -279.924
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.891.036 37.900.770
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.630.831 37.649.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-260.205 251.570
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.714.201 65.967.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-50.714 -62.276
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-126.061 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
57.450.473 -7.020.644
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
879.800 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
879.800 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.452.102 -16.034.444
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -2.452.102 -16.034.444
Alınan Temettüler
46.215.200 3.826
Alınan Faiz
12.807.575 9.009.974
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.663.683 -35.605.675
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 2.176.400 25.890.578
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -46.614.881 -50.289.867
Ödenen Faiz
6 -18.225.202 -11.206.386
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.324.216 23.278.701
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.324.216 23.278.701
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 85.548.862 126.317.550
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 107.873.078 149.596.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 107.893.150 85.560.288
Ticari Alacaklar
3.259.689 3.813.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.259.689 3.813.575
Diğer Alacaklar
35.407.592 19.428.707
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 34.309.575 19.000.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.098.017 427.903
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 21.004.015 40.201.731
Peşin Ödenmiş Giderler
1.513.416 253.648
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.513.416 253.648
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 1.038.551 912.490
Diğer Dönen Varlıklar
7.892.929 9.117.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.892.929 9.117.420
ARA TOPLAM
178.009.342 159.287.859
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
178.009.342 159.287.859
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
26.894.564 39.302.974
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
17.587.758 33.697.418
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 17.587.758 33.697.418
Diğer Finansal Yatırımlar
5 9.306.806 5.605.556
Diğer Alacaklar
65.336.698 70.684.752
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 64.805.045 70.153.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
531.653 531.653
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 812.512.501 806.035.015
Maddi Duran Varlıklar
8 206.607.685 209.398.634
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 53.273.934 54.507.082
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 8.279.121 6.889.081
Diğer Duran Varlıklar
2.712.054 5.608.253
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
2.712.054 5.608.253
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.175.616.557 1.192.425.791
TOPLAM VARLIKLAR
1.353.625.899 1.351.713.650
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
158.519.906 134.697.747
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 158.519.906 134.697.747
Ticari Borçlar
26.434.485 25.729.645
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 28.069 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
26.406.416 25.729.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
502.167 351.760
Diğer Borçlar
2.094.242 2.504.854
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 695.550 760.781
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.398.692 1.744.073
Kısa Vadeli Karşılıklar
867.677 496.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
867.677 496.066
ARA TOPLAM
188.418.477 163.780.072
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
188.418.477 163.780.072
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 618.169.081 615.025.824
Ticari Borçlar
11.774.228 10.834.727
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.774.228 10.834.727
Uzun Vadeli Karşılıklar
631.899 503.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
562.586 434.147
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
69.313 69.313
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
837.687 837.687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
837.687 837.687
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
631.412.895 627.201.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
819.831.372 790.981.770
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
533.794.527 560.731.880
Ödenmiş Sermaye
10 255.600.000 255.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 41.247.788 41.247.788
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -8.450.916 -8.450.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.179.572 -3.138.289
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.179.572 -3.138.289
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.179.572 -3.138.289
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.691.504 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.691.504 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 39.311.954 39.311.954
Diğer Yedekler
-7.256.169 -7.256.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
243.417.512 370.877.553
Net Dönem Karı veya Zararı
-16.204.566 -127.460.041
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
533.794.527 560.731.880
TOPLAM KAYNAKLAR
1.353.625.899 1.351.713.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 25.570.232 22.983.274 10.981.564 13.823.063
Satışların Maliyeti
11 -9.807.492 -6.383.284 -5.078.260 -3.209.704
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.762.740 16.599.990 5.903.304 10.613.359
BRÜT KAR (ZARAR)
15.762.740 16.599.990 5.903.304 10.613.359
Genel Yönetim Giderleri
12 -12.885.714 -12.454.765 -6.614.436 -5.455.414
Pazarlama Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 16.508.215 4.564.999 453.409 501.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.862.233 -7.255.898 -1.281.323 -4.178.168
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.523.008 1.454.326 -1.539.046 1.481.440
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 14.658.873 20.804.936 7.614.097 20.804.936
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 6.094.526 45.850.928 18.483.773 34.573.357
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.276.407 68.110.190 24.558.824 56.859.733
Finansman Gelirleri
15 41.836.445 40.168.610 33.448.815 28.008.403
Finansman Giderleri
16 -96.697.136 -131.839.255 -53.631.718 -84.227.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-17.584.284 -23.560.455 4.375.921 640.533
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.379.718 3.758.928 567.067 2.566.409
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.379.718 3.758.928 567.067 2.566.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.204.566 -19.801.527 4.942.988 3.206.942
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.204.566 -19.801.527 4.942.988 3.206.942
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.420.290 0 -950.178
Ana Ortaklık Payları
-16.204.566 -18.381.237 4.942.988 4.157.120
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-41.283 -39.898 -57.384 250.657
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.605 -49.872 -71.731 350.358
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 -37.035
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 -37.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.322 9.974 14.347 -62.666
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 10.322 9.974 14.347 -70.073
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0 0 0 7.407
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.691.504 0 -2.273.348 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.691.504 0 -2.273.348
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.691.504 0 -2.273.348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.732.787 -39.898 -2.330.732 250.657
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.937.353 -19.841.425 2.612.256 3.457.599
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.422.345 0 -950.017
Ana Ortaklık Payları
-26.937.353 -18.419.080 2.612.256 4.407.616http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782920


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.