KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 21:35
KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 0 -3.732.123 0 37.333.125 0 297.557.197 18.006.308 637.561.379 3.005.923 640.567.302
Transferler
18.006.308 -18.006.308
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-845.646 0 65.513.737 64.668.091 -690.679 63.977.412
Dönem Karı (Zararı)
65.513.737 65.513.737 -690.679 64.823.058
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Kar Payları
1.978.829 -19.014.065 -17.035.236 -17.035.236
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
4.569 4.569
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.437.412 1.437.412
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 0 -4.577.769 0 39.311.954 296.549.440 65.513.737 685.194.234 3.757.225 688.951.459
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 0 -4.577.769 0 0 39.311.954 305.363.816 65.513.737 694.008.610 3.757.225 697.765.835
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
8.814.376 8.814.376 8.814.376
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
65.513.737 -65.513.737
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.439.480 0 -127.460.041 -126.020.561 -3.091.894 -129.112.455
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -127.460.041 -127.460.041 -3.091.894 -130.551.935
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
-14.400.000 14.400.000
Kar Payları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-7.256.169 -7.256.169 -665.331 -7.921.500
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.138.289 0 39.311.954 -7.256.169 370.877.553 -127.460.041 560.731.880 0 560.731.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.603.913 48.615.974
Dönem Karı (Zararı)
-130.551.935 64.823.058
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
182.591.052 -20.131.383
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 10.755.837 2.163.208
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.220.709 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.220.709
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
270.779 -328.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,15 270.779 -328.674
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.363.481 7.135.591
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -21.465.991 -15.819.958
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 28.829.472 22.955.549
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
213.214.971 97.880.047
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-8.656.783 -148.774.927
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
10 -765.917 -55.156.715
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.890.866 -93.618.212
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -12.447.133 22.062.483
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -269.111
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 -269.111
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -33.130.809 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.189.321 5.020.317
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.382.382 58.740
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.382.382 58.740
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.624.804 -1.506.738
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.426.142 45.231.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.426.142 45.231.801
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.005.601 -38.763.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.482.132 -38.147.241
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
476.531 -616.245
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.849.796 49.711.992
Alınan Faiz
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -105.012 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-140.871 -1.096.018
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
26.859.441 -25.103.692
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.020.340 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 270.659
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 270.659
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.340.190 -149.408.509
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -29.340.190 -149.408.509
Alınan Temettüler
5,22 36.936.626 60.000.000
Alınan Faiz
21.501.168 15.831.666
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 3.782.177 48.202.492
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-93.232.042 -40.455.193
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 44.986.888 105.089.836
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -109.412.433 -104.999.430
Ödenen Temettüler
0 -17.035.236
Ödenen Faiz
6 -28.806.497 -23.510.363
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.768.688 -16.942.911
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.768.688 -16.942.911
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 126.317.550 143.260.461
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 85.548.862 126.317.550


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 85.560.288 126.364.153
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
3.813.575 435.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.813.575 435.019
Diğer Alacaklar
19.428.707 19.438.245
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 19.000.804 19.061.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 427.903 376.603
Peşin Ödenmiş Giderler
253.648 762.818
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 253.648 762.818
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 912.490 771.619
Diğer Dönen Varlıklar
9.117.420 697.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 9.117.420 697.830
ARA TOPLAM
119.086.128 148.469.684
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
119.086.128 148.469.684
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
79.504.705 77.764.380
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 73.899.149 77.701.140
Diğer Finansal Yatırımlar
5 5.605.556 63.240
Diğer Alacaklar
70.684.752 61.640.591
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 70.153.099 61.111.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 531.653 528.922
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 806.035.015 792.589.283
Maddi Duran Varlıklar
11 209.398.634 193.788.004
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 54.507.082 56.754.068
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 6.889.081 0
Diğer Duran Varlıklar
5.608.253 17.143.477
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 5.608.253 17.143.477
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.232.627.522 1.199.679.803
TOPLAM VARLIKLAR
1.351.713.650 1.348.149.487
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
134.697.747 90.540.990
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 134.697.747 90.540.990
Ticari Borçlar
25.729.645 48.754.687
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 25.729.645 48.754.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
351.760 240.158
Diğer Borçlar
2.504.854 2.208.941
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 760.781 1.001.744
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.744.073 1.207.197
Kısa Vadeli Karşılıklar
496.066 315.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 496.066 315.958
ARA TOPLAM
163.780.072 142.060.734
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
163.780.072 142.060.734
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 615.025.824 510.370.180
Ticari Borçlar
10.834.727 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 10.834.727 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
503.460 351.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 434.147 351.727
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.