;

KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2022 - 18:52
KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 10.634.319 6.446.996
Satışların Maliyeti
14 -8.929.821 -5.619.389
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.704.498 827.607
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
267.950 156.183
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-206.979 -117.754
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.971 38.429
BRÜT KAR (ZARAR)
1.765.469 866.036
Genel Yönetim Giderleri
15 -132.934 -104.487
Pazarlama Giderleri
15 -187.168 -103.260
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-57.005 -30.341
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 802.772 640.935
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -903.353 -654.994
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.287.781 613.889
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.771 3.688
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.292.552 617.577
Finansman Gelirleri
17 468.849 550.848
Finansman Giderleri
17 -534.905 -555.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.226.496 613.005
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-97.377 3.659
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -26.151 -11.145
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -71.226 14.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.129.119 616.664
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.129.119 616.664
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.129.119 616.664
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 2,26000000 1,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.479.560 -242.714
Dönem Karı (Zararı)
1.129.119 616.664
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
595.013 334.767
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
349.850 247.241
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.478 9.085
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.251 10.182
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.227 -1.097
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
97.140 49.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.109 13.914
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 755 1.678
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 64.242 33.685
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-5.966 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-160.436 -39.320
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -168.156 -96.340
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 24.063 29.711
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 -16.343 27.309
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
391.659 153.427
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 97.377 -3.659
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.772 -3.688
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.772 -3.688
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-181.283 -77.596
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
887.009 -1.132.591
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
76.907 491.656
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
378.710 162.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-301.803 329.559
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-178.841 -740.990
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.139 -3.578
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-682.935 -291.556
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-38.871 -3.114
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.344.881 -863.590
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
442.506 89.029
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
902.375 -952.619
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.148 3.749
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
201 -347
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-1.130 -1.129
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.443 15.506
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
356.641 260.802
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
182.551 115.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
174.090 144.922
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.611.141 -181.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-21.598 -14.831
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-60.855 -13.167
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-49.128 -33.556
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.359 -262.230
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.345 7.189
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.345 7.189
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-245.476 -386.889
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -54.410 -114.527
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-191.066 -272.362
Alınan Faiz
185.961 117.145
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-189 325
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.506.688 -794.788
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 2.420.636 1.039.139
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.701.121 -324.217
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.277 -1.776
Ödenen Temettüler
-3.200.000 -1.500.000
Ödenen Faiz
-24.926 -7.934
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-77.487 -1.299.732
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
181.283 77.596
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.796 -1.222.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.195.952 4.227.235
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.299.748 3.005.099


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.300.717 4.214.726
Finansal Yatırımlar
4 429 240
Ticari Alacaklar
7.385.028 7.142.346
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 5.282.222 5.660.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.102.806 1.481.414
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
2.215.765 2.146.646
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 2.215.765 2.146.646
Diğer Alacaklar
1.806 690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.806 690
Stoklar
8 3.057.795 2.379.087
Peşin Ödenmiş Giderler
98.837 72.223
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 98.837 72.223
Diğer Dönen Varlıklar
26.506 213.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 26.506 213.590
ARA TOPLAM
17.086.883 16.169.548
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.086.883 16.169.548
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
2.344.354 2.235.883
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 2.344.354 2.235.883
Diğer Alacaklar
355 332
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
355 332
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 69.285 69.285
Maddi Duran Varlıklar
10 1.823.306 1.903.864
Kullanım Hakkı Varlıkları
8.838 5.088
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.893.239 1.920.856
Peşin Ödenmiş Giderler
34.939 22.682
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 34.939 22.682
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.078.789 1.145.803
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.253.105 7.303.793
TOPLAM VARLIKLAR
24.339.988 23.473.341
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 410.000 150.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 4.722.045 3.988.262
Ticari Borçlar
10.416.513 8.768.386
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 5.829.223 5.083.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.587.290 3.684.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
164.545 173.105
Diğer Borçlar
195.939 22.921
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
195.939 22.921
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
43.057 44.205
Devlet Teşvik ve Yardımları
4.516 4.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
107.227 94.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 107.227 94.784
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15.890 50.594
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 464.479 454.575
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.062 6.441
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.062 6.441
ARA TOPLAM
16.560.273 13.757.789
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.560.273 13.757.789
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.758.597 3.620.796
Türev Araçlar
2.325 2.124
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.005 2.135
Uzun Vadeli Karşılıklar
362.344 347.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
362.344 347.106
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.124.271 3.972.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.684.544 17.729.950
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.655.444 5.743.391
Ödenmiş Sermaye
500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-148.788 -149.799
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-148.788 -149.799
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-148.788 -149.799
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.912.182 -1.894.105
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.912.182 -1.894.105
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.912.182 -1.894.105
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
715.678 398.178
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.023.235 3.259.419
Net Dönem Karı veya Zararı
1.129.119 3.281.316
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.655.444 5.743.391
TOPLAM KAYNAKLAR
24.339.988 23.473.341


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -81.944 -1.455.424 369.326 3.004.101 1.784.611 4.468.611 4.468.611
Transferler
136.714 1.647.456 -1.784.170
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-452 -147.840 616.664 468.372 468.372
Kar Payları
-107.862 -1.392.138 -1.500.000 -1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -82.396 -1.603.264 398.178 3.259.419 616.664 3.436.983 3.436.983
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -149.799 -1.894.105 398.178 3.259.419 3.281.316 5.743.391 5.743.391
Transferler
317.500 2.963.816 -3.281.316
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.011 -18.077 1.129.119 1.112.053 1.112.053
Kar Payları
-3.200.000 -3.200.000 -3.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -148.788 -1.912.182 715.678 3.023.235 1.129.119 3.655.444 3.655.444


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.129.119 616.664
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.011 -452
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.272 -565
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-261 113
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-261 113
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-18.077 -147.840
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.550 -184.638
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-22.550 -184.638
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.473 36.798
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
4.473 36.798
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.066 -148.292
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.112.053 468.372
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.112.053 468.372http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024472


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 0,00% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3609 Değişim: 0,07%
Düşük 16,3130 27.05.2022 Yüksek 16,3866
Açılış: 16,3488
17,5954 Değişim: 0,20%
Düşük 17,5279 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
975,71 Değişim: 0,32%
Düşük 971,08 27.05.2022 Yüksek 976,84
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.