KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 - 20:33
KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 7.498.824 9.270.476 3.051.481 5.289.026
Satışların Maliyeti
14 -6.445.513 -8.085.918 -2.566.448 -4.649.286
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.053.311 1.184.558 485.033 639.740
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
197.350 249.411 95.705 122.777
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-163.981 -179.982 -85.621 -90.787
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.369 69.429 10.084 31.990
BRÜT KAR (ZARAR)
1.086.680 1.253.987 495.117 671.730
Genel Yönetim Giderleri
15 -171.593 -173.815 -77.621 -85.315
Pazarlama Giderleri
15 -161.527 -162.366 -70.904 -83.061
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -30.134 -41.958 -14.277 -19.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 404.846 533.472 123.884 301.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -505.951 -580.125 -149.740 -323.119
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
622.321 829.195 306.459 462.571
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.644 4.645 1.834 4.043
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
624.965 833.840 308.293 466.614
Finansman Gelirleri
17 625.174 466.240 234.491 270.229
Finansman Giderleri
17 -613.436 -560.662 -252.074 -318.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
636.703 739.418 290.710 418.643
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.061 -6.215 -2.243 -10.181
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -11.529 -13.926 -5.241 -5.149
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 9.468 7.711 2.998 -5.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
634.642 733.203 288.467 408.462
DÖNEM KARI (ZARARI)
634.642 733.203 288.467 408.462
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
634.642 733.203 288.467 408.462
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 1,27000000 1,47000000 0,58000000 0,82000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-701.743 2.441.442
Dönem Karı (Zararı)
634.642 733.203
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
499.594 587.149
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
417.719 369.356
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
19.186 24.183
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 8.317 22.006
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 10.869 2.177
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
79.084 58.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.505 23.689
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.262 991
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 55.317 33.802
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.959 15.961
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -47.477 -66.213
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 49.215 42.089
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 221 40.085
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
232.224 243.399
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 2.061 6.215
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.643 -4.645
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.643 -4.645
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-249.996 -125.802
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.773.026 1.219.312
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.557.232 -22.228
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.570.874 -401.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.642 379.670
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
59.219 306.038
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.744 -5.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.744 -5.696
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
1.978 2.747
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-430.495 -5.228
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-214 39.986
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.281 846.959
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
568.087 271.941
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-649.368 575.018
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.551 -4.141
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-2.258 -3.121
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.644 -1.844
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
245.196 65.840
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
75.771 84.053
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
169.425 -18.213
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-638.790 2.539.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-16.682 -52.712
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.945 -6.895
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-30.326 -38.615
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-297.283 -171.286
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.156 10.428
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.156 10.428
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-357.632 -254.700
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -101.274 -168.107
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-256.358 -86.593
Alınan Faiz
52.964 63.386
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
229 9.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.859 -1.657.076
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 2.407.435 692.267
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.145.162 -1.435.694
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -3.236 -2.702
Ödenen Temettüler
-1.200.000 -880.000
Ödenen Faiz
-48.178 -39.286
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 8.339
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-988.167 613.080
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
249.996 125.802
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-738.171 738.882
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.818.988 1.960.175
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.080.817 2.699.057


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.081.829 2.825.487
Finansal Yatırımlar
4 339 568
Ticari Alacaklar
3.727.868 2.143.822
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 2.825.941 1.255.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 901.927 888.755
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.021.832 1.087.894
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 1.021.832 1.087.894
Diğer Alacaklar
4.234 506
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.234 506
Stoklar
9 1.168.756 749.130
Peşin Ödenmiş Giderler
54.268 70.686
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 54.268 70.686
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.117 2.701
Diğer Dönen Varlıklar
8.754 88.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 8.754 88.891
ARA TOPLAM
8.074.997 6.969.685
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.074.997 6.969.685
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
935.378 928.535
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 935.378 928.535
Diğer Alacaklar
225 209
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
225 209
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
66.000 66.000
Maddi Duran Varlıklar
10 1.997.157 2.112.220
Kullanım Hakkı Varlıkları
12.469 10.639
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.711.774 1.658.775
Peşin Ödenmiş Giderler
90.402 73.770
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 90.402 73.770
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.058.310 989.454
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.871.715 5.839.602
TOPLAM VARLIKLAR
13.946.712 12.809.287
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 75.000 25.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.992.178 1.821.507
Ticari Borçlar
3.838.905 3.884.834
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 2.516.518 1.913.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.322.387 1.971.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
142.398 130.113
Diğer Borçlar
132.767 28.021
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
132.767 28.021
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
29.393 27.415
Devlet Teşvik ve Yardımları
2.258 6.241
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 31.456 33.100
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 186.597 165.659
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
63.297 4.587
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 63.297 4.587
ARA TOPLAM
6.494.249 6.126.477
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.494.249 6.126.477
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.646.348 2.104.213
Türev Araçlar
6 18.896 21.448
Devlet Teşvik ve Yardımları
11.166 9.441
Uzun Vadeli Karşılıklar
222.724 218.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
222.724 218.499
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.899.134 2.353.601
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.393.383 8.480.078
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.553.329 4.329.209
Ödenmiş Sermaye
500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-67.370 -67.845
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-67.370 -67.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-67.370 -67.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.235.752 -1.024.755
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.235.752 -1.024.755
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.235.752 -1.024.755
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
369.326 366.881
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.004.101 2.724.907
Net Dönem Karı veya Zararı
634.642 1.481.639
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.553.329 4.329.209
TOPLAM KAYNAKLAR
13.946.712 12.809.287


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -37.990 -1.075.625 387.363 2.254.002 1.330.423 3.706.555 3.706.555
Transferler
75.865 1.254.558 -1.330.423
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.580 -42.527 733.203 686.096 686.096
Kar Payları
-96.347 -783.653 -880.000 -880.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -42.570 -1.118.152 366.881 2.724.907 733.203 3.512.651 3.512.651
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -67.845 -1.024.755 366.881 2.724.907 1.481.639 4.329.209 4.329.209
Transferler
107.040 1.374.599 -1.481.639
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
475 -210.997 634.642 424.120 424.120
Kar Payları
-104.595 -1.095.405 -1.200.000 -1.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -67.370 -1.235.752 369.326 3.004.101 634.642 3.553.329 3.553.329


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
634.642 733.203 288.467 408.462
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
475 -4.580 -6.405 -5.529
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
598 -5.790 -8.063 -6.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-123 1.210 1.658 1.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-123 1.210 1.658 1.461
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-210.997 -42.527 -116.185 -18.016
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-270.508 -54.541 -148.954 -23.116
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
59.511 12.014 32.769 5.100
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
59.511 12.014 32.769 5.100
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-210.522 -47.107 -122.590 -23.545
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
424.120 686.096 165.877 384.917
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
424.120 686.096 165.877 384.917http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862884


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.530 Değişim: -0,18% Hacim : 98.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.504 17.04.2024 Yüksek 9.717
Açılış: 9.617
32,4692 Değişim: 0,05%
Düşük 32,3942 17.04.2024 Yüksek 32,5883
Açılış: 32,4515
34,6497 Değişim: 0,30%
Düşük 34,4848 17.04.2024 Yüksek 35,0943
Açılış: 34,5448
2.475,39 Değişim: -0,44%
Düşük 2.465,83 17.04.2024 Yüksek 2.504,58
Açılış: 2.486,43
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.