KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:33
KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 13.429.087 13.824.345 4.158.611 4.332.782
Satışların Maliyeti
14 -11.714.760 -12.045.556 -3.628.842 -3.640.523
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.714.327 1.778.789 529.769 692.259
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
363.018 364.218 113.607 126.862
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-272.925 -280.926 -92.943 -95.753
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.093 83.292 20.664 31.109
BRÜT KAR (ZARAR)
1.804.420 1.862.081 550.433 723.368
Genel Yönetim Giderleri
15 -262.998 -230.190 -89.183 -81.376
Pazarlama Giderleri
15 -227.412 -263.093 -65.046 -90.771
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-57.372 -55.182 -15.414 -17.768
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 741.984 2.875.338 208.512 2.067.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -763.997 -3.579.637 -183.872 -2.639.288
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.234.625 609.317 405.430 -38.339
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.406 4.180 761 975
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.240.031 613.497 406.191 -37.364
Finansman Gelirleri
17 937.962 1.412.450 475.449 1.092.417
Finansman Giderleri
17 -1.170.212 -1.013.057 -613.277 -727.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.007.781 1.012.890 268.363 327.126
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23.366 -9.006 29.581 -16.216
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -22.315 -16.490 -8.389 -3.703
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 45.681 7.484 37.970 -12.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.031.147 1.003.884 297.944 310.910
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.031.147 1.003.884 297.944 310.910
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.031.147 1.003.884 297.944 310.910
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kr) 19 2,06000000 2,01000000 0,60000000 0,62000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.260.947 185.985
Dönem Karı (Zararı)
1.031.147 1.003.884
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
925.281 254.419
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
558.480 578.042
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
27.161 21.240
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 25.378 11.638
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.783 9.602
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
80.165 126.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35.364 39.321
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 961 2.490
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 43.840 84.617
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.403 -11.628
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -97.028 -92.435
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 58.998 67.650
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 62.433 13.157
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
328.019 251.249
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -23.366 9.006
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.405 -4.180
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.405 -4.180
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-64.176 -715.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
438.677 -903.726
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
94.702 -681.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-435.267 -953.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
529.969 272.099
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.557 -3.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.557 -3.088
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
5.003 15.050
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
91.813 -666.084
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
38.430 8.603
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-359.205 488.195
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-337.552 577.069
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.653 -88.874
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
559.531 119.951
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.166 22.846
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-4.681 -6.281
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-6.331 -17.623
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.806 -184.212
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20.616 -196.514
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
190 12.302
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.395.105 354.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-60.997 -35.897
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.997 -23.708
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-56.164 -108.987
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-138.138 -394.320
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.795 10.010
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.795 10.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-403.553 -357.735
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -212.265 -217.534
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-191.288 -140.201
Alınan Faiz
97.533 101.499
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
156.087 -148.094
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.128.253 -1.205.778
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
903.049 1.261.721
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.122.871 -1.623.261
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.052 0
Ödenen Temettüler
-880.000 -800.000
Ödenen Faiz
-43.737 -48.849
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19.358 4.611
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.444 -1.414.113
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
64.176 715.738
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.732 -698.375
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.960.175 2.582.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.018.907 1.883.692


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.019.881 1.981.012
Finansal Yatırımlar
4 248.083 404.170
Ticari Alacaklar
2.150.239 2.097.344
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 1.495.174 1.059.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 655.065 1.037.437
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.005.935 1.277.299
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 1.005.935 1.277.299
Diğer Alacaklar
8.917 1.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.917 1.385
Stoklar
9 983.075 1.076.671
Peşin Ödenmiş Giderler
65.102 79.105
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 65.102 79.105
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.825 8.143
Diğer Dönen Varlıklar
142.552 163.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 142.552 163.168
ARA TOPLAM
6.626.609 7.088.297
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.626.609 7.088.297
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
727.663 1.015.830
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 727.663 1.015.830
Diğer Alacaklar
198 173
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
198 173
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
60.500 60.500
Maddi Duran Varlıklar
10 2.152.080 2.247.601
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.728 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.516.932 1.579.461
Peşin Ödenmiş Giderler
43.907 68.334
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 43.907 68.334
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 950.203 941.603
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.463.211 5.913.502
TOPLAM VARLIKLAR
12.089.820 13.001.799
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 267.359 443.876
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.857.905 2.016.875
Ticari Borçlar
3.170.186 3.293.983
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 1.572.750 1.674.894
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.597.436 1.619.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
106.400 100.188
Diğer Borçlar
6.230 16.060
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.230 16.060
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
25.192 20.189
Türev Araçlar
0 269
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 269
Devlet Teşvik ve Yardımları
4.681 8.374
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 29.712 36.043
Kısa Vadeli Karşılıklar
151.193 156.599
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 151.193 156.599
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.474 5.249
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.474 5.249
ARA TOPLAM
5.624.332 6.097.705
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.624.332 6.097.705
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.256.033 2.971.301
Türev Araçlar
6 23.221 16.786
Devlet Teşvik ve Yardımları
12.562 13.550
Uzun Vadeli Karşılıklar
185.257 195.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
185.257 195.902
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.477.073 3.197.539
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.101.405 9.295.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.988.415 3.706.555
Ödenmiş Sermaye
500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.847 -37.990
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.847 -37.990
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.847 -37.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-933.055 -1.075.625
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-933.055 -1.075.625
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-933.055 -1.075.625
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
366.881 387.363
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.724.907 2.254.002
Net Dönem Karı veya Zararı
1.031.147 1.330.423
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.988.415 3.706.555
TOPLAM KAYNAKLAR
12.089.820 13.001.799


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -36.419 -672.364 309.863 1.850.757 1.282.818 3.583.037 3.583.037
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.073 -2.073 -2.073
Transferler
77.500 1.205.318 -1.282.818
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.239 -842.907 1.003.884 165.216 165.216
Kar Payları
-800.000 -800.000 -800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -32.180 -1.515.271 387.363 2.254.002 1.003.884 2.946.180 2.946.180
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -37.990 -1.075.625 387.363 2.254.002 1.330.423 3.706.555 3.706.555
Transferler
75.865 1.254.558 -1.330.423
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.857 142.570 1.031.147 1.161.860 1.161.860
Kar Payları
-96.347 -783.653 -880.000 -880.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -49.847 -933.055 366.881 2.724.907 1.031.147 3.988.415 3.988.415


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.031.147 1.003.884 297.944 310.910
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.857 4.239 -7.277 -3.276
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.988 5.362 -9.198 -4.144
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.131 -1.123 1.921 868
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.131 -1.123 1.921 868
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
142.570 -842.907 185.097 -580.054
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
182.782 -1.071.950 237.323 -737.589
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
182.782 -1.071.950 237.323 -737.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-40.212 229.043 -52.226 157.535
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-40.212 229.043 -52.226 157.535
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
130.713 -838.668 177.820 -583.330
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.161.860 165.216 475.764 -272.420
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.161.860 165.216 475.764 -272.420http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795581


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.742 Değişim: 1,00% Hacim : 50.269 Mio.TL Son veri saati : 13:05
Düşük 9.696 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5237 Değişim: -0,07%
Düşük 32,4457 24.04.2024 Yüksek 32,5881
Açılış: 32,5468
34,7993 Değişim: -0,19%
Düşük 34,7410 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.422,38 Değişim: -0,32%
Düşük 2.415,67 24.04.2024 Yüksek 2.442,00
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.