KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

31.07.2019 - 21:16
KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 9.270.476 9.491.563 5.289.026 5.050.438
Satışların Maliyeti
14 -8.085.918 -8.405.033 -4.649.286 -4.427.400
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.184.558 1.086.530 639.740 623.038
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
249.411 237.356 122.777 119.865
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-179.982 -185.173 -90.787 -95.903
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.429 52.183 31.990 23.962
BRÜT KAR (ZARAR)
1.253.987 1.138.713 671.730 647.000
Genel Yönetim Giderleri
15 -173.815 -148.814 -85.315 -77.286
Pazarlama Giderleri
15 -162.366 -172.322 -83.061 -97.818
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-41.958 -37.414 -19.582 -17.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 533.472 807.842 301.918 548.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -580.125 -940.349 -323.119 -620.963
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
829.195 647.656 462.571 381.027
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.645 3.205 4.043 3.072
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
833.840 650.861 466.614 384.099
Finansman Gelirleri
17 466.240 304.524 270.229 142.854
Finansman Giderleri
17 -560.662 -269.621 -318.200 -162.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
739.418 685.764 418.643 364.811
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.215 7.210 -10.181 3.170
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -13.926 -12.787 -5.149 -6.780
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 7.711 19.997 -5.032 9.950
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
733.203 692.974 408.462 367.981
DÖNEM KARI (ZARARI)
733.203 692.974 408.462 367.981
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
733.203 692.974 408.462 367.981
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 1,47000000 1,39000000 0,82000000 0,74000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.441.442 969.444
Dönem Karı (Zararı)
733.203 692.974
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
587.149 355.264
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
369.356 380.726
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
24.183 18.088
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 22.006 10.536
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.177 7.552
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
58.482 68.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.689 17.239
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 991 2.490
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 33.802 49.152
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.961 -10.279
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -66.213 -58.534
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 42.089 41.406
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 40.085 6.849
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
243.399 84.657
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 6.215 -7.210
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.645 -3.206
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.645 -3.206
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-125.802 -176.393
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.219.312 -4.613
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.228 -77.721
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-401.898 -84.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
379.670 6.564
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
306.038 -28.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.696 -4.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.696 -4.571
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.228 -370.332
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
39.986 -5.370
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
846.959 544.891
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
271.941 277.493
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
575.018 267.398
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
2.747 14.133
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.141 21.159
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-3.121 -4.187
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.844 -14.296
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.840 -79.885
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
84.053 -28.086
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-18.213 -51.799
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.539.664 1.043.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-52.712 -23.517
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.895 -14.380
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-38.615 -36.284
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-171.286 482.309
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.428 7.826
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.428 7.826
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-254.700 -208.073
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -168.107 -119.964
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-86.593 -88.109
Alınan Faiz
63.386 69.262
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.600 613.294
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.657.076 -1.863.540
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
692.267 369.120
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.435.694 -1.414.898
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.702 0
Ödenen Temettüler
-880.000 -800.000
Ödenen Faiz
-39.286 -12.217
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.339 -5.545
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
613.080 -411.787
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
125.802 176.393
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
738.882 -235.394
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.960.175 2.582.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.699.057 2.346.673


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.714.382 1.981.012
Finansal Yatırımlar
4 394.570 404.170
Ticari Alacaklar
2.232.499 2.097.344
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 1.461.805 1.059.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 770.694 1.037.437
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.146.121 1.277.299
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 1.146.121 1.277.299
Diğer Alacaklar
7.054 1.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.054 1.385
Stoklar
9 1.079.722 1.076.671
Peşin Ödenmiş Giderler
67.220 79.105
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 67.220 79.105
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.112 8.143
Diğer Dönen Varlıklar
79.115 163.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 79.115 163.168
ARA TOPLAM
7.721.795 7.088.297
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.721.795 7.088.297
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
840.970 1.015.830
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 840.970 1.015.830
Diğer Alacaklar
200 173
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
200 173
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
60.500 60.500
Maddi Duran Varlıklar
10 2.211.174 2.247.601
Kullanım Hakkı Varlıkları
12.817 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.497.626 1.579.461
Peşin Ödenmiş Giderler
40.233 68.334
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 40.233 68.334
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 962.538 941.603
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.626.058 5.913.502
TOPLAM VARLIKLAR
13.347.853 13.001.799
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 433.063 443.876
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.137.119 2.016.875
Ticari Borçlar
4.315.960 3.293.983
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 2.121.853 1.674.894
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.194.107 1.619.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
90.813 100.188
Diğer Borçlar
3.966 16.060
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.966 16.060
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
22.936 20.189
Türev Araçlar
0 269
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 269
Devlet Teşvik ve Yardımları
3.121 8.374
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 34.199 36.043
Kısa Vadeli Karşılıklar
158.292 156.599
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 158.292 156.599
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.363 5.249
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.363 5.249
ARA TOPLAM
7.204.832 6.097.705
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.204.832 6.097.705
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.429.105 2.971.301
Türev Araçlar
6 12.914 16.786
Devlet Teşvik ve Yardımları
15.682 13.550
Uzun Vadeli Karşılıklar
172.669 195.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
172.669 195.902
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.630.370 3.197.539
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.835.202 9.295.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.512.651 3.706.555
Ödenmiş Sermaye
500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42.570 -37.990
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.570 -37.990
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.570 -37.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.118.152 -1.075.625
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.118.152 -1.075.625
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.118.152 -1.075.625
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
366.881 387.363
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.724.907 2.254.002
Net Dönem Karı veya Zararı
733.203 1.330.423
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.512.651 3.706.555
TOPLAM KAYNAKLAR
13.347.853 13.001.799


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -36.419 -672.364 309.863 1.850.757 1.282.818 3.583.037 3.583.037
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.073 -2.073 -2.073
Transferler
77.500 1.205.318 -1.282.818
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.515 -262.853 692.974 437.636 437.636
Kar Payları
-800.000 -800.000 -800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -28.904 -935.217 387.363 2.254.002 692.974 3.218.600 3.218.600
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -37.990 -1.075.625 387.363 2.254.002 1.330.423 3.706.555 3.706.555
Transferler
75.865 1.254.558 -1.330.423
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.580 -42.527 733.203 686.096 686.096
Kar Payları
-96.347 -783.653 -880.000 -880.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -42.570 -1.118.152 366.881 2.724.907 733.203 3.512.651 3.512.651


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
733.203 692.974 408.462 367.981
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.580 7.515 -5.529 10.948
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.790 9.506 -6.990 13.848
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.210 -1.991 1.461 -2.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.210 -1.991 1.461 -2.900
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-42.527 -262.853 -18.016 -147.942
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.541 -334.361 -23.116 -188.246
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-54.541 -334.361 -23.116 -188.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.014 71.508 5.100 40.304
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
12.014 71.508 5.100 40.304
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-47.107 -255.338 -23.545 -136.994
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
686.096 437.636 384.917 230.987
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
686.096 437.636 384.917 230.987http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778872


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.