KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

26.07.2018 - 21:52
KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 9.491.563 8.596.801 5.050.438 4.498.540
Satışların Maliyeti
14 -8.405.033 -7.763.233 -4.427.400 -4.058.253
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.086.530 833.568 623.038 440.287
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
237.356 192.023 119.865 95.399
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-185.173 -137.975 -95.903 -68.282
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.183 54.048 23.962 27.117
BRÜT KAR (ZARAR)
1.138.713 887.616 647.000 467.404
Genel Yönetim Giderleri
15 -148.814 -127.970 -77.286 -63.891
Pazarlama Giderleri
15 -172.322 -164.130 -97.818 -91.697
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -37.414 -21.581 -17.971 -10.721
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 811.295 590.712 551.283 154.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -940.597 -670.304 -621.109 -179.282
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
650.861 494.343 384.099 276.774
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
650.861 494.343 384.099 276.774
Finansman Gelirleri
17 638.885 542.683 331.100 96.367
Finansman Giderleri
17 -603.982 -517.927 -350.388 -84.610
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
685.764 519.099 364.811 288.531
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.210 55.792 3.170 23.952
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -12.787 -10.308 -6.780 -5.672
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 19.997 66.100 9.950 29.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
692.974 574.891 367.981 312.483
DÖNEM KARI (ZARARI)
692.974 574.891 367.981 312.483
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
692.974 574.891 367.981 312.483
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 1,39000000 1,15000000 0,74000000 0,62000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -23.222 -378.329 277.363 1.263.029 970.228 2.957.451 2.957.451
Transferler
32.500 937.728 -970.228
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.509 -107.668 574.891 460.714 460.714
Kar Payları
-350.000 -350.000 -350.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -29.731 -485.997 309.863 1.850.757 574.891 3.068.165 3.068.165
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -36.419 -672.364 309.863 1.850.757 1.282.818 3.583.037 3.583.037
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -2.073 -2.073 -2.073
Transferler
77.500 1.205.318 -1.282.818
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.515 -262.853 692.974 437.636 437.636
Kar Payları
-800.000 -800.000 -800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -28.904 -935.217 387.363 2.254.002 692.974 3.218.600 3.218.600


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
969.444 741.270
Dönem Karı (Zararı)
692.974 574.891
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
355.264 314.411
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
380.726 343.873
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18.088 10.894
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 10.536 6.193
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 7.552 4.701
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
68.881 47.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.239 11.410
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.490 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 49.152 36.104
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.279 20.553
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -58.534 -30.959
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 41.406 46.490
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 6.849 5.022
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
84.657 45.566
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -7.210 -55.792
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.206 -2.693
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.206 -2.693
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-176.393 -95.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.613 -99.069
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.721 -498.792
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-84.285 -476.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.564 -22.363
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-28.434 64.522
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.571 421
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.571 421
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-370.332 -178.137
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.370 -46.813
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
544.891 318.703
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
277.493 323.468
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
267.398 -4.765
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21.159 1.484
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-4.187 -4.187
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-14.296 117
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.752 243.613
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-28.086 15.924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-37.666 227.689
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.043.625 790.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-23.517 -18.104
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.380 5.167
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-36.284 -36.026
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
482.309 -171.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.826 4.388
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.826 4.388
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-208.073 -334.787
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -119.964 -179.917
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-88.109 -154.870
Alınan Faiz
69.262 39.426
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
613.294 119.066
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.863.540 -766.947
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
369.120 322.342
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.414.898 -696.363
Ödenen Temettüler
-800.000 -350.000
Ödenen Faiz
-12.217 -46.490
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.545 3.564
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-411.787 -197.584
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
176.393 95.504
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-235.394 -102.080
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.582.067 2.185.361
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.346.673 2.083.281


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
692.974 574.891 367.981 312.483
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.515 -6.509 10.948 -6.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.506 -8.136 13.848 -8.136
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.991 1.627 -2.900 1.627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.991 1.627 -2.900 1.627
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-262.853 -107.668 -147.942 -43.083
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-334.361 -134.585 -188.246 -53.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
71.508 26.917 40.304 10.771
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
71.508 26.917 40.304 10.771
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-255.338 -114.177 -136.994 -49.592
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
437.636 460.714 230.987 262.891
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
437.636 460.714 230.987 262.891


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.385.104 2.625.681
Finansal Yatırımlar
4 517 613.811
Ticari Alacaklar
1.914.732 1.764.759
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 1.043.565 959.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 871.167 805.479
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.337.764 1.339.483
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 1.337.764 1.339.483
Diğer Alacaklar
4.746 186
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.381 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.365 186
Stoklar
9 1.418.362 1.055.582
Peşin Ödenmiş Giderler
108.348 89.738
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 108.348 89.738
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.238 986
Diğer Dönen Varlıklar
263.841 235.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 263.841 235.755
ARA TOPLAM
7.440.652 7.725.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.440.652 7.725.981
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.226.787 1.196.634
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 1.226.787 1.196.634
Diğer Alacaklar
160 147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
160 147
Türev Araçlar
0 5.650
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 5.650
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
31.175 31.175
Maddi Duran Varlıklar
10 2.262.291 2.350.019
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.614.320 1.703.865
Peşin Ödenmiş Giderler
78.989 92.229
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 78.989 92.229
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 858.962 769.448
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.072.684 6.149.167
TOPLAM VARLIKLAR
13.513.336 13.875.148
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 75.800 679.920
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.878.613 1.900.391
Ticari Borçlar
4.500.135 3.865.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 2.402.630 2.035.499
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.097.505 1.830.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
80.850 97.451
Diğer Borçlar
15.797 25.561
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.797 25.561
Türev Araçlar
208 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
208 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
8.374 8.374
Ertelenmiş Gelirler
42.235 47.382
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.074 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
199.896 211.029
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 199.896 211.029
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.131 9.638
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 18.131 9.638
ARA TOPLAM
6.824.113 6.845.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.824.113 6.845.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.259.134 3.230.600
Türev Araçlar
15.301 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 15.301 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
17.737 21.924
Uzun Vadeli Karşılıklar
178.451 194.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
178.451 194.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.470.623 3.446.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.294.736 10.292.111
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.218.600 3.583.037
Ödenmiş Sermaye
500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-28.904 -36.419
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.904 -36.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.904 -36.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-935.217 -672.364
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-935.217 -672.364
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-935.217 -672.364
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
387.363 309.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.254.002 1.850.757
Net Dönem Karı veya Zararı
692.974 1.282.818
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.218.600 3.583.037
TOPLAM KAYNAKLAR
13.513.336 13.875.148http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697988


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 1,10% Hacim : 9.604 Mio.TL Son veri saati : 14:27
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3093 Değişim: -0,23%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8456 Değişim: -0,05%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
531,62 Değişim: 0,34%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,01
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.