KAP ***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2023 - 18:11
KAP ***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 100.000.000 6.478 2.400.000 -1.756.045 2.307.938 42.444.902 37.158.266 182.561.539 182.561.539
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
22 37.158.266 -37.158.266 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 325.990.511 42.542 65.843.490 391.876.543 391.876.543
Dönem Karı (Zararı)
22 65.843.490 65.843.490 65.843.490
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22 325.990.511 42.542 326.033.053 326.033.053
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
22 100.000.000 6.478 2.400.000 325.990.511 -1.713.503 2.307.938 79.603.168 65.843.490 574.438.082 574.438.082
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 100.000.000 6.478 2.400.000 325.990.511 -1.713.503 2.307.938 79.603.168 65.843.490 574.438.082 574.438.082
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
22 65.843.490 -65.843.490 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 213.131.608 242.664.419 455.796.027 455.796.027
Dönem Karı (Zararı)
22 242.664.419 242.664.419 242.664.419
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22 213.131.608 213.131.608 213.131.608
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
22 100.000.000 6.478 2.400.000 539.122.119 -1.713.503 2.307.938 145.446.658 242.664.419 1.030.234.109 1.030.234.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
128.054.134 86.857.326
Dönem Karı (Zararı)
242.664.419 65.843.490
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31 242.664.419 65.843.490
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-86.829.985 2.914.029
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 18.415.611 11.868.799
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25 399.468 2.895.639
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 399.468 2.895.639
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 4.810.776 1.232.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 4.756.469 1.254.968
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 54.307 -22.569
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25,28 -33.530.954 -5.223.149
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -48.717.244 -9.663.293
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 15.038.886 4.914.908
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 3.219.393 2.100.322
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 -3.071.989 -2.575.086
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -43.270.000 -2.567.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -43.270.000 -2.567.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -32.586.755 -3.486.434
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -1.068.131 -1.806.225
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -1.068.131 -211.225
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -1.595.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.015.573 16.798.555
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
35 -81.565.578 188.484
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -25.476.620 -12.234.655
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.259.703 -1.880.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -24.216.917 -10.353.858
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -827.214 13.630.845
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 56.783 13.629.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -883.997 1.833
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -4.375.397 -14.518.409
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -10.455.772 -5.268.711
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 21.160.099 32.509.004
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -299.163 -1.413.640
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 21.459.262 33.922.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 7.568.274 1.212.073
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 58.986.130 1.772.274
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -74.890
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 58.986.130 1.847.164
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
34 70.719
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 8.149.308 230.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21 821.197 -793.268
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 821.197 -793.268
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
129.818.861 85.556.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 1.451.052 -1.052.123
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -3.215.779 2.353.375
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-167.701.965 -700.229
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-832.450
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.708.387 449.360
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.708.387 449.360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -131.898.299 -10.683.837
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -131.668.497 -10.683.837
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -229.802
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 8.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -36.679.603 -7.345.000
Alınan Faiz
28 8.879.248
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.998.821 -38.594.925
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
35 58.378.193 13.301.598
Kredilerden Nakit Girişleri
35 58.378.193 13.301.598
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
35 -88.975.610 -46.326.938
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
35 -88.975.610 -46.326.938
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
21 -1.027.120 -750.738
Ödenen Faiz
35 -15.038.886 -4.914.908
Alınan Faiz
32 48.662.244 96.061
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.649.010 47.562.172
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.649.010 47.562.172
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
153.918.468 105.668.312
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
116.269.458 153.230.484


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
40 116.324.459 153.918.468
Finansal Yatırımlar
35 81.941.848 376.270
Ticari Alacaklar
6 63.358.313 41.500.554
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.959.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 63.358.313 39.540.864
Diğer Alacaklar
7 1.260.987 433.773
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 216 56.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.260.771 376.774
Stoklar
8 25.965.394 21.589.997
Peşin Ödenmiş Giderler
9 18.316.649 7.731.689
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 18.316.649 7.731.689
Diğer Dönen Varlıklar
21 793.380
ARA TOPLAM
307.167.650 226.344.131
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
307.167.650 226.344.131
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 832.450
Diğer Alacaklar
7 33.062 33.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 33.062 33.062
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 94.901.603 14.952.000
Maddi Duran Varlıklar
11 831.653.184 480.055.277
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 24.305.064 5.143.402
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 238.388 34.637
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 238.388 34.637
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.211 142.399
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.211 142.399
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
951.976.962 500.360.777
TOPLAM VARLIKLAR
1.259.144.612 726.704.908
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
35 5.047.996 13.448.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
35 5.047.996 13.448.586
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35 12.748.698 19.428.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35 12.748.698 19.428.383
Ticari Borçlar
6 74.656.743 57.406.470
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 299.163
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 74.656.743 57.107.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 15.032.346 7.464.072
Diğer Borçlar
7 17.290.634 2.854.504
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 17.290.634 2.854.504
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 8.781.010 631.702
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 7.759.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.021.256 631.702
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 861.977 4.077.756
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 4.309.891 919.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 4.100.767 764.421
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 209.124 154.817
ARA TOPLAM
138.729.295 106.230.711
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.729.295 106.230.711
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
35 13.198.721 8.407.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
35 13.198.721 8.407.175
Ticari Borçlar
6 3.243.605 2.405.768
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.243.605 2.405.768
Diğer Borçlar
7 44.550.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 44.550.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 6.766.038 3.894.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 6.766.038 3.894.863
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 22.422.844 31.328.309
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.181.208 46.036.115
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
228.910.503 152.266.826
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.030.234.109 574.438.082
Ödenmiş Sermaye
22 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 6.478 6.478
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 2.400.000 2.400.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 537.408.616 324.277.008
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 537.408.616 324.277.008
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 539.122.119 325.990.511
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -1.713.503 -1.713.503
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 9.143.565 4.128.881
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 138.611.031 77.782.225
Net Dönem Karı veya Zararı
31 242.664.419 65.843.490
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.030.234.109 574.438.082
TOPLAM KAYNAKLAR
1.259.144.612 726.704.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 563.458.270 309.559.506
Satışların Maliyeti
23 -387.302.070 -228.987.659
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
176.156.200 80.571.847
BRÜT KAR (ZARAR)
176.156.200 80.571.847
Genel Yönetim Giderleri
20 -43.634.578 -25.797.159
Pazarlama Giderleri
20 -663.323 -422.319
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 11.420.221 5.470.880
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -16.398.026 -22.150.159
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
126.880.494 37.673.090
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 49.573.592 14.927.424
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -795.924 -895.117
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
26 -351.814 -57.094
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
175.306.348 51.648.303
Finansman Gelirleri
28 77.506.122 32.307.792
Finansman Giderleri
28 -17.606.099 -10.590.385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
235.206.371 73.365.710
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30 7.458.048 -7.522.220
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -25.128.707 -11.019.289
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 32.586.755 3.497.069
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
242.664.419 65.843.490
DÖNEM KARI (ZARARI)
242.664.419 65.843.490
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31 242.664.419 65.843.490
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) 31 2,43000000 0,66000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) 31 2,43000000 0,66000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
213.131.608 326.033.053
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 236.812.898 362.211.679
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 53.178
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29 -23.681.290 -36.231.804
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
29 -23.681.290 -36.221.168
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 -10.636
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
213.131.608 326.033.053
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
455.796.027 391.876.543
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
455.796.027 391.876.543http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117624


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.