KAP ***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 18:11
KAP ***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 539.751.879 -938.817 14.047.934 85.009.286 -34.360.041 731.584.804 731.584.804
Transferler
-34.360.041 34.360.041 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-2.742.635 -2.742.635 -2.742.635
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-888.017
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 539.751.879 -1.826.834 14.047.934 50.649.245 -2.742.635 727.954.152 727.954.152
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 574.530.804 -1.657.473 14.047.934 50.649.245 58.935.140 824.580.213 824.580.213
Transferler
169.407 58.765.733 -58.935.140 0 0
Dönem Karı (Zararı)
41.741.057 41.741.057 41.741.057
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-730.639 -730.639 -730.639
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 574.530.804 -2.388.112 14.217.341 109.414.978 41.741.057 865.590.631 865.590.631


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.306.758 2.576.597
Dönem Karı (Zararı)
41.741.057 -2.742.635
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
72.758.537 43.951.439
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 27.729.362 18.576.791
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.352.103 112.450
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.278.407 1.887.470
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -926.304 -1.775.020
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.077.363 663.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.646.317 812.039
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
488.457 -740.692
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.942.589 592.073
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.515.995 27.199.189
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -8.812.983 -2.292.359
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 29.328.978 29.491.548
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.714.533 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -4.714.533 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 13.798.247 -2.600.411
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-140.124.760 -37.835.927
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.050.037 -63.168.056
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.770.678 -4.988.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.279.359 -58.179.848
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
41.000.276 -30.383.155
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
67.956.434 -19.486.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.956.158 -10.896.833
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-184.667.535 -6.400.660
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12.774.941 -3.473.006
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.439.552 31.680.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.783.673 3.776.631
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11.594.370 30.131.854
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.625.166 3.372.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-150.963 -695.668
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.530.629 -100.612
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.906.696 -35.587.902
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
2.150 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -30.589.255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 56.337
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 56.337
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.908.846 -5.054.984
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -8.747.417 -4.744.445
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -161.429 -310.539
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.248.579 78.248.649
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.028.725 105.486.734
Kredilerden Nakit Girişleri
41.028.725 105.486.734
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-681.128 -596.112
Ödenen Faiz
-28.550.721 -28.934.332
Alınan Faiz
2.451.703 2.292.359
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.964.875 45.237.344
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.964.875 45.237.344
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.360.472 27.029.057
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.395.597 72.266.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 28.395.597 55.360.472
Finansal Yatırımlar
5 112.508.245 101.434.582
Ticari Alacaklar
285.819.058 229.285.417
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 28.762.261 20.991.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 257.056.797 208.293.834
Diğer Alacaklar
62.076.259 103.226.338
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 29.442.384 97.398.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 32.633.875 5.827.520
Stoklar
9 364.008.783 178.414.943
Peşin Ödenmiş Giderler
10 23.483.589 22.950.485
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.483.589 22.950.485
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
917 286.845
Diğer Dönen Varlıklar
16 5.514.812 18.822.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.514.812 18.822.867
ARA TOPLAM
881.807.260 709.781.949
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
881.807.260 709.781.949
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
700.000 700.000
Ticari Alacaklar
1.380.494 2.142.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.380.494 2.142.505
Diğer Alacaklar
149.801 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 149.801 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 17.714.985 17.714.985
Maddi Duran Varlıklar
12 693.277.472 711.052.811
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.181.762 6.535.006
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.297.502 4.989.435
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
723.702.016 743.134.742
TOPLAM VARLIKLAR
1.605.509.276 1.452.916.691
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
251.487.391 199.236.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
251.487.391 199.236.059
Banka Kredileri
6 250.951.457 198.732.059
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
535.934 504.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
43.997.631 33.223.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
43.997.631 33.223.480
Banka Kredileri
6 43.997.631 33.223.480
Ticari Borçlar
195.819.492 162.544.266
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 5.573.456 1.008.421
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 190.246.036 161.535.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 9.607.865 4.824.192
Diğer Borçlar
8.322.045 5.157.720
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 2.360 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.319.685 5.157.720
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
52.115.516 40.521.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 52.115.516 40.521.146
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12.285.616 754.246
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.951.308 12.876.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.896.458 2.252.768
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 19.054.850 10.623.804
ARA TOPLAM
595.586.864 459.137.681
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
595.586.864 459.137.681
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
68.158.541 90.058.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
68.158.541 90.058.170
Banka Kredileri
6 61.428.322 83.071.721
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.730.219 6.986.449
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.555.832 5.790.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 7.555.832 5.790.880
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 68.617.408 73.349.747
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
144.331.781 169.198.797
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
739.918.645 628.336.478
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 865.590.631 824.580.213
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
572.142.692 572.873.331
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
572.142.692 572.873.331
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
574.530.804 574.530.804
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.388.112 -1.657.473
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.217.341 14.047.934
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
109.414.978 50.649.245
Net Dönem Karı veya Zararı
41.741.057 58.935.140
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
865.590.631 824.580.213
TOPLAM KAYNAKLAR
1.605.509.276 1.452.916.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 606.309.080 256.917.722 341.123.574 146.995.859
Satışların Maliyeti
18 -454.685.673 -206.951.900 -254.552.977 -115.911.637
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
151.623.407 49.965.822 86.570.597 31.084.222
BRÜT KAR (ZARAR)
151.623.407 49.965.822 86.570.597 31.084.222
Genel Yönetim Giderleri
19 -11.022.414 -12.380.162 -5.851.113 -6.362.756
Pazarlama Giderleri
19 -53.110.149 -19.723.760 -27.484.536 -12.354.873
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -13.318.881 -10.917.309 -6.849.689 -6.019.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.328.168 9.17iyetlerden Diğer Giderler
-11.159.365 -3.470.195 -3.846.336 1.453.599
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.340.766 12.647.644 42.966.490 13.519.430
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.714.533
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.023.158
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
76.055.299 12.647.644 38.943.332 13.519.430
Finansman Gelirleri
8.812.983 10.943.642 7.731.575 9.103.275
Finansman Giderleri
-29.328.978 -28.934.332 -18.853.750 -18.332.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
55.539.304 -5.343.046 27.821.157 4.289.853
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -13.798.247 2.600.411 -13.329.263 1.768.665
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-18.347.927 0 -17.526.210 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.549.680 2.600.411 4.196.947 1.768.665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.741.057 -2.742.635 14.491.894 6.058.518
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.741.057 -2.742.635 14.491.894 6.058.518
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41.741.057 -2.742.635 14.491.894 6.058.518
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-730.629 -888.017 -514.113 -202.874
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-913.288 -1.110.021 -642.642 -231.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
182.659 222.004 128.529 28.758
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
182.659 222.004 128.529 28.758
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-730.629 -888.017 -514.113 -202.874
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.010.428 -3.630.652 13.977.781 5.855.644
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41.010.428 -3.630.652 13.977.781 5.855.644http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959312


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.