KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2021 - 18:24
KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -14.265 755.156 2.848.628 15.401.136 33.165.655 0 33.165.655
Transferler
11.705.869 3.695.267 -15.401.136 0 0
Dönem Karı (Zararı)
6.097.667 6.097.667 6.097.667
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.746 -1.514.374 47.227 -1.492.893 -1.492.893
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 -40.011 10.946.651 6.591.122 6.097.667 37.770.429 37.770.429
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -36.113 11.595.672 6.591.122 9.632.627 41.958.308 41.958.308
Transferler
382.954 9.249.673 -9.632.627 0 0
Dönem Karı (Zararı)
13.377.583 13.377.583 13.377.583
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.406 -649.013 -691.419 -691.419
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 -78.519 11.329.613 15.840.795 13.377.583 54.644.472 54.644.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.849.001 -4.791.047
Dönem Karı (Zararı)
13.377.583 6.097.667
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.377.583 6.097.667
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.480.689 2.323.140
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 2.304.274 1.483.792
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.460 -191.228
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -9.460 -191.228
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
450.994 310.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
450.994 310.979
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-337.154 522.283
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -97.581 -33.637
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18 -239.573 555.920
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 155.595 196.257
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-83.560 -46.170
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -83.560 -46.170
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 47.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.914.097 -12.506.592
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.042.700 -8.467.964
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.403.399 -4.309.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.446.099 -4.158.692
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
385.977 -514.931
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
385.977 -514.931
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
16.130 -45.956
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
16.130 -45.956
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.266.202 -11.934.203
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.118.791 -1.002.558
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.318.594 8.802.962
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.771 -92.407
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.315.823 8.895.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
142.842 99.764
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
781.772 -97.367
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
781.772 -97.367
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.074 102.984
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
44.074 102.984
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.413.375 550.677
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.944.175 -4.085.785
Alınan Faiz
20 97.581 33.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -208.377 -159.381
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -3.984.378 -579.518
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-626.214 -10.733.176
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
855.760 312.826
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
855.760 312.826
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.481.974 -11.046.002
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.481.974 -11.046.002
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.688.741 19.631.461
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.800.928 34.312.875
Kredilerden Nakit Girişleri
20.800.928 34.312.875
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.762.379 -7.891.223
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.762.379 -7.891.223
Ödenen Faiz
20 -7.809.581 -5.332.103
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-540.227 -1.458.088
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.911.528 4.107.238
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.911.528 4.107.238
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.109.125 3.949.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.020.653 8.056.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 21.020.653 10.109.125
Ticari Alacaklar
64.902.234 59.032.013
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 9.718.747 12.417.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 55.183.487 46.614.414
Diğer Alacaklar
330.697 716.674
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 330.697 716.674
Stoklar
8 33.799.279 27.533.077
Peşin Ödenmiş Giderler
1.509.740 2.331.784
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.509.740 2.331.784
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 2.620.973 0
Diğer Dönen Varlıklar
418.957 435.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 418.957 435.087
ARA TOPLAM
124.602.533 100.157.760
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
124.602.533 100.157.760
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
44.607.369 46.192.803
Binalar
10 20.846.526 21.952.626
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 20.516.632 21.027.712
Taşıtlar
10 580.856 618.988
Mobilya ve Demirbaşlar
10 247.589 236.266
Özel Maliyetler
10 78.193 97.961
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 2.337.573 2.259.250
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.575.366 3.584.432
Şerefiye
11 3.400.000 3.400.000
Diğer Haklar
11 175.366 184.432
Peşin Ödenmiş Giderler
18.144 314.891
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 18.144 314.891
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.942.847 1.615.763
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.143.726 51.707.889
TOPLAM VARLIKLAR
174.746.259 151.865.649
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.567.566 25.082.801
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.567.566 25.082.801
Banka Kredileri
6 23.565.539 17.398.942
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 8.867.746 7.658.364
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 134.281 25.495
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25.560.342 19.944.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25.560.342 19.944.974
Banka Kredileri
6 25.560.342 19.944.974
Ticari Borçlar
34.564.894 31.667.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 3.733 962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 34.561.161 31.666.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 731.219 588.377
Diğer Borçlar
667.855 623.781
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 667.855 623.781
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.545.674 4.959.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.545.674 4.959.049
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 0 1.363.405
Kısa Vadeli Karşılıklar
389.622 248.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 366.822 225.309
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 22.800 22.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.149.178 367.406
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.149.178 367.406
ARA TOPLAM
98.176.350 84.845.714
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.176.350 84.845.714
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.260.337 23.022.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.260.337 23.022.716
Banka Kredileri
6 9.643.334 6.999.924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 9.617.003 16.022.792
Uzun Vadeli Karşılıklar
533.934 377.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 533.934 377.757
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 2.131.166 1.661.154
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.925.437 25.061.627
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
120.101.787 109.907.341
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.644.472 41.958.308
Ödenmiş Sermaye
15 14.175.000 14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-78.519 -36.113
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-78.519 -36.113
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-78.519 -36.113
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.329.613 11.595.672
Yasal Yedekler
15 11.329.613 11.595.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.840.795 6.591.122
Net Dönem Karı veya Zararı
13.377.583 9.632.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.644.472 41.958.308
TOPLAM KAYNAKLAR
174.746.259 151.865.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 161.336.076 71.951.282 61.185.838 37.119.049
Satışların Maliyeti
16 -130.858.940 -51.149.205 -52.104.720 -27.586.837
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.477.136 20.802.077 9.081.118 9.532.212
BRÜT KAR (ZARAR)
30.477.136 20.802.077 9.081.118 9.532.212
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.636.522 -2.698.691 -1.276.027 -1.016.344
Pazarlama Giderleri
17 -7.648.010 -4.399.772 -2.576.775 -2.065.146
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 7.538.947 6.781.321 1.984.631 3.503.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -5.174.151 -5.326.590 -722.486 -2.480.958
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.557.400 15.158.345 6.490.461 7.472.788
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 83.560 46.170 0 -18.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.640.960 15.204.515 6.490.461 7.454.788
Finansman Gelirleri
20 97.581 33.637 28.198 7.983
Finansman Giderleri
20 -8.205.363 -8.944.228 -2.984.753 -3.200.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.533.178 6.293.924 3.533.906 4.262.322
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-155.595 -196.257 2.361.932 -578.694
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 2.515.036 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -155.595 -196.257 -153.104 -578.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.377.583 6.097.667 5.895.838 3.683.628
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.377.583 6.097.667 5.895.838 3.683.628
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.377.583 6.097.667 5.895.838 3.683.628
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-42.406 -25.746 -142.353 -60.956
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -55.073 -32.183 -180.006 -76.195
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.667 6.437 37.653 15.239
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 12.667 6.437 37.653 15.239
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42.406 -25.746 -142.353 -60.956
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.335.177 6.071.921 5.753.485 3.622.672
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.335.177 6.071.921 5.753.485 3.622.672http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974878


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 2,64% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,2280 Değişim: -0,59%
Düşük 13,2075 02.12.2021 Yüksek 13,3165
Açılış: 13,3069
14,9609 Değişim: -0,68%
Düşük 14,9496 02.12.2021 Yüksek 15,0785
Açılış: 15,064
758,19 Değişim: -0,41%
Düşük 755,82 02.12.2021 Yüksek 761,75
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.