KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.02.2021 - 18:44
KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 7.227.498 -87.816 709.980 4.377.900 -1.125.123 25.277.439 25.277.439
Transferler
45.176 -1.170.299 1.125.123 0 0
Dönem Karı (Zararı)
15.401.136 15.401.136 15.401.136
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.227.498 73.551 -7.153.947 -7.153.947
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-358.973 -358.973 -358.973
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 -14.265 755.156 2.848.628 15.401.136 33.165.655 33.165.655
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -14.265 755.156 2.848.628 15.401.136 33.165.655 33.165.655
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
47.227 47.227 47.227
Transferler
11.705.869 3.695.267 -15.401.136 0 0
Dönem Karı (Zararı)
9.632.627 9.632.627 9.632.627
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.848 -21.848 -21.848
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-865.353 -865.353 -865.353
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 -36.113 11.595.672 6.591.122 9.632.627 41.958.308 41.958.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-668.635 24.385.775
Dönem Karı (Zararı)
9.632.627 15.401.136
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.632.627 15.401.136
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.364.903 -2.656.260
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.221.889 1.744.804
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-173.899 -306.304
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-173.899 -306.304
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
348.464 256.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
348.464 256.722
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
696.932 -2.685.284
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-50.017 -8.379
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
746.949 -2.676.905
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
270.460 -1.401.430
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-46.170 -264.768
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-46.170 -264.768
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
47.227 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.845.893 11.865.942
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.080.040 12.770.358
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.594.044 -1.696.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.485.996 14.467.185
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-572.030 74.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-572.030 74.226
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-427.074 27.270
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-427.074 27.270
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.707.591 -3.737.744
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-223.382 -2.109.345
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.172.262 3.533.567
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-92.407 93.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.264.669 3.440.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
202.854 -37.689
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
44.203 -440.712
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
44.203 -440.712
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
70.850 501.017
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
70.850 501.017
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.674.055 1.284.994
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.848.363 24.610.818
Alınan Faiz
50.017 8.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-182.378 -253.593
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.312.089 20.171
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.161.878 -12.740.170
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
312.826 15.505.023
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
312.826 15.505.023
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.474.704 -30.283.718
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.474.704 -30.283.718
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 2.038.525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.990.184 -9.461.028
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.477.361 7.228.161
Kredilerden Nakit Girişleri
65.477.361 7.228.161
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.343.192 -7.841.276
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.343.192 -7.841.276
Ödenen Faiz
-8.290.923 -7.597.913
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-853.062 -1.250.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.159.671 2.184.577
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.159.671 2.184.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.949.454 1.764.877
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.109.125 3.949.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.109.125 3.949.454
Ticari Alacaklar
59.032.013 39.439.724
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 12.417.599 2.148.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 46.614.414 37.290.754
Diğer Alacaklar
716.674 144.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 716.674 144.644
Stoklar
8 27.533.077 15.825.486
Peşin Ödenmiş Giderler
2.331.784 2.165.010
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.331.784 2.165.010
Diğer Dönen Varlıklar
435.087 8.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 435.087 8.013
ARA TOPLAM
100.157.760 61.532.331
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
100.157.760 61.532.331
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
46.192.803 36.228.539
Binalar
10 21.952.626 21.616.526
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 21.027.712 11.318.085
Taşıtlar
10 618.988 805.021
Mobilya ve Demirbaşlar
10 236.266 232.643
Özel Maliyetler
10 97.961 47.473
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 2.259.250 2.208.791
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.584.432 3.562.537
Şerefiye
11 3.400.000 3.400.000
Bilgisayar Yazılımları
11 184.432 162.537
Peşin Ödenmiş Giderler
314.891 258.283
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 314.891 258.283
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.615.763 1.236.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.707.889 41.286.158
TOPLAM VARLIKLAR
151.865.649 102.818.489
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.082.801 27.370.181
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.683.859 5.413.550
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 7.658.364 5.400.346
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 25.495 13.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.398.942 21.956.631
Banka Kredileri
6 17.398.942 21.956.631
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.944.974 1.068.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.944.974 1.068.750
Banka Kredileri
6 19.944.974 1.068.750
Ticari Borçlar
31.667.812 17.410.251
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 962 93.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 31.666.850 17.316.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 588.377 385.523
Diğer Borçlar
623.781 552.931
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 623.781 552.931
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.959.049 1.284.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.959.049 1.284.994
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.363.405 51.316
Kısa Vadeli Karşılıklar
248.109 140.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 225.309 117.292
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 22.800 22.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
367.406 323.203
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 367.406 323.203
ARA TOPLAM
84.845.714 48.587.241
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.845.714 48.587.241
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.022.716 19.756.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.022.716 19.756.023
Banka Kredileri
6 6.999.924 6.810.812
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 16.022.792 12.945.211
Uzun Vadeli Karşılıklar
377.757 292.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 377.757 292.378
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.661.154 1.017.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.061.627 21.065.593
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
109.907.341 69.652.834
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.958.308 33.165.655
Ödenmiş Sermaye
15 14.175.000 14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-36.113 -14.265
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.113 -14.265
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.113 -14.265
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.595.672 755.156
Yasal Yedekler
15 11.595.672 755.156
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.591.122 2.848.628
Net Dönem Karı veya Zararı
9.632.627 15.401.136
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.958.308 33.165.655
TOPLAM KAYNAKLAR
151.865.649 102.818.489


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 116.427.503 77.453.102
Satışların Maliyeti
16 -82.196.175 -58.276.317
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.231.328 19.176.785
BRÜT KAR (ZARAR)
34.231.328 19.176.785
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.406.407 -3.552.247
Pazarlama Giderleri
17 -6.960.191 -3.997.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 8.083.309 9.019.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -7.385.059 -6.310.838
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.562.980 14.335.840
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 46.170 9.744.798
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 -800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.609.150 24.079.838
Finansman Gelirleri
20 63.237 1.910.317
Finansman Giderleri
20 -12.556.111 -10.956.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.116.276 15.033.982
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.483.649 367.154
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.213.189 -1.034.276
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -270.460 1.401.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.632.627 15.401.136
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.632.627 15.401.136
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.632.627 15.401.136
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.848 -7.153.947
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -9.266.023
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -27.310 94.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.462 2.017.780
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 2.038.525
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.462 -20.745
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.848 -7.153.947
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.610.779 8.247.189
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.610.779 8.247.189http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911151


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.537 Değişim: 0,39% Hacim : 18.318 Mio.TL Son veri saati : 15:50
Düşük 1.523 04.03.2021 Yüksek 1.539
Açılış: 1.527
7,4347 Değişim: -0,15%
Düşük 7,4117 04.03.2021 Yüksek 7,5134
Açılış: 7,4455
8,9571 Değişim: -0,33%
Düşük 8,9490 04.03.2021 Yüksek 9,0579
Açılış: 8,9865
410,80 Değişim: 0,06%
Düşük 408,89 04.03.2021 Yüksek 414,17
Açılış: 410,55
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.