KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 - 18:54
KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 7.227.498 -87.816 709.980 4.377.900 -1.125.123 25.277.439 891.027 26.168.466
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-13.926 -13.926 -13.926
Transferler
45.176 -1.170.299 1.125.123 0 0
Dönem Karı (Zararı)
12.126.944 12.126.944 12.126.944
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
79.679 79.679 79.679
Sermaye Arttırımı
-3.833.332 -3.833.332 -3.833.332
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-358.973 -358.973 -891.027 -1.250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 3.394.166 -8.137 755.156 2.834.702 12.126.944 33.277.831 33.277.831
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 33.165.655 33.165.655
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
47.227 47.227 47.227
Transferler
11.705.869 3.695.267 -15.401.136 0 0
Dönem Karı (Zararı)
6.097.667 6.097.667 6.097.667
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.746 -1.514.374 -1.540.120 -1.540.120
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 -40.011 10.946.651 6.591.122 6.097.667 37.770.429 37.770.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.791.047 16.878.239
Dönem Karı (Zararı)
6.097.667 12.126.944
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.097.667 12.126.944
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.323.140 -1.847.679
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.483.792 1.251.939
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-191.228 -51.526
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -191.228 -51.526
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
310.979 272.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 310.979 272.391
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
522.283 -1.800.318
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -33.637 -5.946
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18 555.920 -1.794.372
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 196.257 -1.141.179
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-46.170 -365.060
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -46.170 -365.060
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
47.227 -13.926
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.506.592 7.144.391
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.467.964 7.522.647
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.158.692 -1.104.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.309.272 8.627.438
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-514.931 147.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-514.931 147.158
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-45.956 -100.669
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-45.956 -100.669
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.934.203 -3.884.834
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.002.558 -1.553.644
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.802.962 3.914.006
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-92.407 93.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.895.369 3.820.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
99.764 -46.088
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-97.367 -544.628
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-97.367 -544.628
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
102.984 601.482
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
102.984 601.482
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
550.677 1.088.961
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.085.785 17.423.656
Alınan Faiz
20 33.637 5.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -159.381 -243.630
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -579.518 -307.733
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.733.176 -8.789.181
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
312.826 1.243.610
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
312.826 1.243.610
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.046.002 -4.394.504
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.046.002 -4.394.504
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -5.638.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.631.461 -8.061.635
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.312.875 7.236.932
Kredilerden Nakit Girişleri
34.312.875 7.236.932
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.891.223 -8.293.353
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.891.223 -8.293.353
Ödenen Faiz
-5.332.103 -5.767.172
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.458.088 -1.238.042
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.107.238 27.423
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.107.238 27.423
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.949.454 1.764.877
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.056.692 1.792.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.056.692 3.949.454
Ticari Alacaklar
47.263.531 39.439.724
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6.146.276 2.148.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 41.117.255 37.290.754
Diğer Alacaklar
659.575 144.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 659.575 144.644
Stoklar
8 27.759.689 15.825.486
Peşin Ödenmiş Giderler
3.092.060 2.165.010
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.092.060 2.165.010
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 528.202 0
Diğer Dönen Varlıklar
53.969 8.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 53.969 8.013
ARA TOPLAM
87.413.718 61.532.331
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
87.413.718 61.532.331
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
45.498.559 36.228.539
Binalar
10 21.286.526 21.616.526
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 20.968.672 11.318.085
Taşıtlar
10 665.058 805.021
Mobilya ve Demirbaşlar
10 250.067 232.643
Özel Maliyetler
10 105.140 47.473
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 2.223.096 2.208.791
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.588.071 3.562.537
Şerefiye
11 3.400.000 3.400.000
Diğer Haklar
11 188.071 162.537
Peşin Ödenmiş Giderler
333.791 258.283
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 333.791 258.283
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.134.375 1.236.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.554.796 41.286.158
TOPLAM VARLIKLAR
137.968.514 102.818.489
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.763.243 8.580.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.763.243 8.580.234
Banka Kredileri
6 11.827.329 3.166.684
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 6.866.424 5.400.346
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 69.490 13.204
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27.771.781 19.858.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27.771.781 19.858.697
Banka Kredileri
6 27.771.781 19.858.697
Ticari Borçlar
25.950.606 17.410.251
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 962 93.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 25.949.644 17.316.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 485.287 385.523
Diğer Borçlar
639.057 552.931
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 639.057 552.931
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.835.671 1.284.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.835.671 1.284.994
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 51.316
Kısa Vadeli Karşılıklar
214.924 140.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 192.124 117.292
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 22.800 22.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
225.836 323.203
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 225.836 323.203
ARA TOPLAM
75.886.405 48.587.241
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.886.405 48.587.241
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.805.765 19.756.023dileri
6 5.021.103 6.810.812
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 17.784.662 12.945.211
Uzun Vadeli Karşılıklar
401.327 292.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 401.327 292.378
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.104.588 1.017.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.311.680 21.065.593
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
100.198.085 69.652.834
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.770.429 33.165.655
Ödenmiş Sermaye
15 14.175.000 14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-40.011 -14.265
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.011 -14.265
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.011 -14.265
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.946.651 755.156
Yasal Yedekler
15 10.946.651 755.156
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.591.122 2.848.628
Net Dönem Karı veya Zararı
6.097.667 15.401.136
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.770.429 33.165.655
TOPLAM KAYNAKLAR
137.968.514 102.818.489


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 71.951.282 60.079.033 37.119.049 22.715.629
Satışların Maliyeti
16 -51.149.205 -45.298.450 -27.586.837 -17.799.127
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.802.077 14.780.583 9.532.212 4.916.502
BRÜT KAR (ZARAR)
20.802.077 14.780.583 9.532.212 4.916.502
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.698.691 -2.619.720 -1.016.344 -921.765
Pazarlama Giderleri
17 -4.399.772 -2.921.694 -2.065.146 -978.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 6.781.321 6.358.806 3.503.024 1.306.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -5.326.590 -5.167.352 -2.480.958 -944.210
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.158.345 10.430.623 7.472.788 3.377.806
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 46.170 6.212.181 -18.000 365.860
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -800 0 -800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.204.515 16.642.004 7.454.788 3.742.866
Finansman Gelirleri
20 33.637 1.907.884 7.983 1.082.997
Finansman Giderleri
20 -8.944.228 -7.983.627 -3.200.449 -2.315.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.293.924 10.566.261 4.262.322 2.510.193
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-196.257 1.560.683 -578.694 98.346
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -196.257 1.560.683 -578.694 98.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.097.667 12.126.944 3.683.628 2.608.539
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.097.667 12.126.944 3.683.628 2.608.539
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.097.667 12.126.944 3.683.628 2.608.539
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.746 -3.753.653 -60.956 3.350.285
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -5.452.353 3.813.670
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -32.183 102.152 -76.195 -56.258
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.437 1.596.548 15.239 -407.127
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
1.619.021 -419.504
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 6.437 -22.473 15.239 12.377
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.746 -3.753.653 -60.956 3.350.285
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.071.921 8.373.291 3.622.672 5.958.824
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.071.921 8.373.291 3.622.672 5.958.824http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886885


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.405 Değişim: 0,44% Hacim : 20.244 Mio.TL Son veri saati : 15:21
Düşük 2.385 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9459 Değişim: 0,28%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9687
Açılış: 15,9021
16,7735 Değişim: 0,10%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
926,98 Değişim: -0,15%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 934,08
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.