KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.03.2019 - 20:08
KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 302.245 2.622.060 206.395 17.305.700 1.253.492 18.559.192
Transferler
28.048 178.347 -206.395
Dönem Karı (Zararı)
1.922.865 1.922.865 -57.677 1.865.188
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330.293 0 0 0 2.800.407 1.922.865 0 19.228.565 1.195.815 20.424.380
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330.293 0 0 0 2.800.407 1.922.865 0 19.228.565 1.195.815 20.424.380
Transferler
379.687 1.577.493 -1.922.865 34.315 -34.315 34.315
Dönem Karı (Zararı)
-1.139.049 -1.139.049 -260.239 -1.399.288
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.227.498 -87.816 7.139.682 7.139.682
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-10.234 -10.234
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.227.498 0 -87.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709.980 0 0 0 4.377.900 -1.139.049 0 25.263.513 891.027 26.154.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.900.618 -9.756.723
Dönem Karı (Zararı)
-1.399.288 1.865.188
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.399.288 1.865.188
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.823.092 2.068.033
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
759.558 1.058.716
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
130.002 571.024
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
130.002 571.024
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
238.905 41.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
152.691 41.814
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.800
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
63.414
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.768.755 323.061
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.768.755 -48.248
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
371.309
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.270.440
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-334.336 73.418
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-10.232
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.669.129 -13.689.944
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.433.733 -6.857.567
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.542.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.433.733 -8.400.249
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-203.870 -1.791.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-203.870 -1.791.213
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.338.454 -4.023.046
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.710.417
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.571.357 -121.661
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -207.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.571.357 86.169
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
91.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
462.208
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.465 -896.457
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-61.465 -896.457
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.157.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.156.481 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.156.481
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.754.675 -9.756.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-266.743
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-587.314
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.760.251 -4.421.627
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
868.864 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
868.864
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.629.115 -4.421.627
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.629.115 -4.414.657
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.970
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.246.222 13.890.894
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
298.001.947 13.890.894
Kredilerden Nakit Girişleri
298.001.947 13.890.894
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-286.755.725 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-286.755.725
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.386.589 -287.456
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.386.589 -287.456
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
469.988 757.444
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.856.577 469.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.856.577 469.988
Finansal Yatırımlar
-91.700
Ticari Alacaklar
9 52.124.080 48.686.579
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-9 469.014 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 51.655.066 48.686.579
Diğer Alacaklar
10 218.870 15.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 218.870 15.000
Stoklar
11 12.087.742 15.426.196
Peşin Ödenmiş Giderler
13 57.583 1.962.097
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 57.583 1.962.097
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 28.642
Diğer Dönen Varlıklar
35.283 1.191.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 35.283 1.191.764
ARA TOPLAM
66.317.077 67.751.624
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.317.077 67.751.624
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
32.822.206 12.688.002
Binalar
15 32.822.206 403.142
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 7.272.376
Taşıtlar
15 54.363
Mobilya ve Demirbaşlar
15 151.138
Özel Maliyetler
15 35.502
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15 4.771.481
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.922.308 2.789.797
Şerefiye
16 2.750.000 2.750.000
Bilgisayar Yazılımları
16 172.308 39.797
Peşin Ödenmiş Giderler
13 256.365 4.062.268
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 256.365 4.062.268
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 755.348 317.613
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.756.227 19.857.680
TOPLAM VARLIKLAR
103.073.304 87.609.304
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.029.364 14.537.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
37 22.029.364 14.537.455
Banka Kredileri
37 20.465.613 13.472.685
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
37 1.563.751 1.064.770
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
37 21.835.552 12.732.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.835.552 12.732.570
Banka Kredileri
37 21.835.552 12.732.570
Ticari Borçlar
9 16.773.891 24.442.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 16.773.891 24.442.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 1.186.294 724.086
Diğer Borçlar
10 45.143 62.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 45.143 62.298
Ertelenmiş Gelirler
13 0 1.157.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 1.157.964
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 59.787 417.730
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 86.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 63.414
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 7.604 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 7.604
ARA TOPLAM
62.023.849 54.074.826
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.023.849 54.074.826
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.541.066 12.619.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
37 12.541.066 12.619.294
Banka Kredileri
37 10.220.196 10.330.140
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
37 2.320.870 2.289.154
Ticari Borçlar
10 0 51.914
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 51.914
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 437.423 438.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 437.423 438.890
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.916.426 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.894.915 13.110.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.918.764 67.184.924
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.263.513 19.228.565
Ödenmiş Sermaye
27 14.175.000 14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 7.139.682
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 7.139.682
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 7.227.498
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -87.816
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
709.980 330.293
Yasal Yedekler
27 709.980 330.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 4.377.900 2.800.407
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.139.049 1.922.865
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 891.027 1.195.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.154.540 20.424.380
TOPLAM KAYNAKLAR
103.073.304 87.609.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 89.297.727 77.602.247
Satışların Maliyeti
28 -75.305.307 -63.955.189
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.992.420 13.647.058
BRÜT KAR (ZARAR)
13.992.420 13.647.058
Genel Yönetim Giderleri
30 -2.151.788 -1.885.788
Pazarlama Giderleri
30 -3.414.350 -3.370.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 10.042.349 505.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -9.600.848 -1.255.371
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.867.783 7.640.788
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 29.345 678.426
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.897.128 8.319.214
Finansman Gelirleri
34 5.081.848 2.319.450
Finansman Giderleri
34 -15.712.600 -8.260.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.733.624 2.377.936
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 334.336 -512.748
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -200.729 -586.166
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 535.065 73.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.399.288 1.865.188
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.399.288 1.865.188
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-260.239 -57.677
Ana Ortaklık Payları
-1.139.049 1.922.865
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.139.682 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.266.023
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-112.585 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.013.756 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 24.769 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-2.038.525
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.139.682 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.740.394 1.865.188
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.000.633 1.922.865
Ana Ortaklık Payları
-260.239 -57.677http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746042


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.