KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:16
KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 302.245 2.622.060 206.395 17.305.700 1.253.492 18.559.192
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
28.048 178.347 -206.395 0
Dönem Karı (Zararı)
571.515 571.515 62.186 633.701
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330.293 0 0 0 2.800.407 571.515 0 17.877.215 1.315.678 19.192.893
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330.293 0 0 0 2.800.407 1.922.565 0 19.228.565 1.195.815 20.424.380
Transferler
379.687 1.543.178 -1.922.565
Dönem Karı (Zararı)
22.209 -1.180.473 -1.158.264 -1.158.264
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-10.234 -10.234
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709.980 0 0 0 4.343.585 -1.180.473 0 18.070.301 1.185.581 19.255.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.218.507 188.262
Dönem Karı (Zararı)
-1.180.473 633.702
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.180.473 633.702
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.261.169 579.542
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 479.831 476.969
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 239.934
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 239.934
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
146.118 32.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 151.118 32.568
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
38 -5.000 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
853.673 -161.388
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-161.388
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
853.673
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -208.219 -8.541
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-10.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.701.258 -1.024.982
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.162.730 -386.099
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-108.835 1.535.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.053.895 -1.921.634
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-960.979 -206.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-960.979 -206.822
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.197.995 -1.085.698
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.412.792
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.856 1.089.211
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -20.330
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-116.856 1.109.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
217.067
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.350 -435.574
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-48.350 -435.574
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.157.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
313.757 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
313.757
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.620.562 188.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-40.247
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-557.698
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.101.433 -522.614
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.269 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-16 15.269
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.116.702 -522.614
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -3.116.702 -522.614
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.939.797 363.495
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
37 12.939.797 363.495
Kredilerden Nakit Girişleri
37 12.939.797 363.495
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
619.857 29.143
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
619.857 29.143
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
469.988 757.444
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.089.845 786.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.089.845 469.988
Ticari Alacaklar
9 53.948.312 48.686.579
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-9 108.835 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 53.839.477 48.686.579
Diğer Alacaklar
10 975.979 15.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 975.979 15.000
Stoklar
11 18.624.191 15.426.196
Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.558.830 1.962.097
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.558.830 1.962.097
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 57.537
Diğer Dönen Varlıklar
878.007 1.191.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 878.007 1.191.764
ARA TOPLAM
79.132.701 67.751.624
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
18 405.354
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
79.538.055 67.751.624
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14.917.571 12.688.002
Binalar
15 0 403.142
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 6.956.626 7.272.376
Taşıtlar
15 33.844 54.363
Mobilya ve Demirbaşlar
15 145.928 151.138
Özel Maliyetler
15 49.734 35.502
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15 7.731.439 4.771.481
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.776.476 2.789.797
Şerefiye
16 2.750.000 2.750.000
Bilgisayar Yazılımları
16 26.476 39.797
Peşin Ödenmiş Giderler
13 52.743 4.062.268
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 601.999 317.613
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.348.789 19.857.680
TOPLAM VARLIKLAR
97.886.844 87.609.304
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.913.904 13.472.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.913.904 13.472.685
Banka Kredileri
37 23.812.455 13.472.685
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
37 1.101.449
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
37 12.796.215 13.797.340
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.796.215 13.797.340
Banka Kredileri
37 12.796.215 12.732.570
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
37 1.064.770
Ticari Borçlar
9 24.273.543 24.442.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 24.273.543 24.442.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 941.153 724.086
Diğer Borçlar
10 29.292 62.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 29.292 62.298
Ertelenmiş Gelirler
13 0 1.157.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 1.157.964
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 417.730
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 77.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 77.971
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 5.421 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 5.421
ARA TOPLAM
63.037.499 54.074.826
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.037.499 54.074.826
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.118.997 12.619.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
37 15.118.997 12.619.294
Banka Kredileri
37 13.368.046 10.330.140
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
37 1.750.951 2.289.154
Ticari Borçlar
10 27.086 51.914
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 27.086 51.914
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 443.317 438.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 443.317 438.890
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 4.063 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.063
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.593.463 13.110.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
78.630.962 67.184.924
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.070.301 19.228.565
Ödenmiş Sermaye
27 14.175.000 14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 22.209
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 22.209
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 22.209
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
709.980 330.293
Yasal Yedekler
27 709.980 330.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 4.343.585 2.800.407
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.180.473 1.922.865
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.185.581 1.195.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.255.882 20.424.380
TOPLAM KAYNAKLAR
97.886.844 87.609.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 44.478.468 36.586.806 19.839.367 19.368.130
Satışların Maliyeti
28 -37.231.448 -31.153.419 -16.529.752 -16.478.096
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.247.020 5.433.387 3.309.615 2.890.034
BRÜT KAR (ZARAR)
7.247.020 5.433.387 3.309.615 2.890.034
Genel Yönetim Giderleri
30 -1.000.355 -854.831 -525.521 -451.822
Pazarlama Giderleri
30 -1.537.546 -1.692.986 -796.755 -862.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 3.923.420 1.445.681 3.637.243 1.046.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -5.033.188 -1.332.471 -4.990.042 -1.149.627
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.599.351 2.998.780 634.540 1.472.953
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.599.351 2.998.780 634.540 1.472.953
Finansman Gelirleri
34 688.195 739.796 -316.458 -217.799
Finansman Giderleri
34 -5.676.238 -2.930.592 -1.998.629 -483.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.388.692 807.984 -1.680.547 771.409
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 208.219 -174.282 123.257 -180.834
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -82.431 -165.741 -307.361 -161.944
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 290.650 -8.541 430.618 -18.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.180.473 633.702 -1.557.290 590.575
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.180.473 633.702 -1.557.290 590.575
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-226.868 62.186 -202.520 77.020
Ana Ortaklık Payları
-953.605 571.516 -1.354.770 513.555
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.209
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28.473
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.264
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -6.264
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.209
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.158.264 633.702 -1.557.290 590.575
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-226.869 62.186 -202.520 77.020
Ana Ortaklık Payları
-1.354.770 513.555http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704748


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 1,22% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,7088 Değişim: 0,33%
Düşük 13,5682 03.12.2021 Yüksek 13,7521
Açılış: 13,6633
15,5132 Değişim: 0,03%
Düşük 15,4420 03.12.2021 Yüksek 15,5562
Açılış: 15,5088
779,24 Değişim: 0,02%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 782,35
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.