KAP ***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.03.2019 - 12:24
KAP ***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.785.000 -2.827.669 -857.686 -3.685.355 2.099.645 2.099.645
Transferler
-857.686 857.686 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-777.124 -777.124 -777.124 -777.124
Dönem Karı (Zararı)
-777.124 -777.124 -777.124 -777.124
Sermaye Arttırımı
1.998.179 1.998.179 1.998.179
Dönem Sonu Bakiyeler
7.783.179 -3.685.355 -777.124 -4.462.479 3.320.700 3.320.700
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 7.783.179 -3.685.355 -777.124 -4.462.479 3.320.700
Transferler
-777.124 777.124
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-356.263 -356.263 -356.263 -356.263
Dönem Karı (Zararı)
-356.263 -356.263 -356.263 -356.263
Sermaye Avansı
180.000 180.000 180.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 7.783.179 180.000 -4.462.479 -356.263 -4.818.742 3.144.437 3.144.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-580.711 -715.798
Dönem Karı (Zararı)
-356.263 -777.124
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-356.263 -777.124
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-335.411 -216.368
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 12.396 16.382
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 -31.686 16.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-31.686 16.829
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-306.913 -234.971
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -306.913 -234.971
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.051 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -14.051 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 4.843 -14.608
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-172.302 45.924
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.169 -18.513
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 -2.579 -5.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 5.748 -12.617
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.934 -1.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -8.934 -1.516
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -20.945 -16.988
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.648 33.925
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -21.179 21.179
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -19.469 12.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -90.092 42.307
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.930 6.991
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -1.073 1.175
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -13.857 5.816
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78 -282
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
78 -282
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-863.976 -947.568
Alınan Faiz
18 306.913 234.971
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-23.648 -3.201
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-802.822 -13.797
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -800.924 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.898 -13.797
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.898 -13.471
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -326
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
180.000 1.998.179
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.998.179
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 1.998.179
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
13 180.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.203.533 1.268.584
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.203.533 1.268.584
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.373.618 2.105.034
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.170.085 3.373.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.170.085 3.373.618
Finansal Yatırımlar
4 814.975 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 814.975 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 814.975 0
Ticari Alacaklar
5 76.471 79.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 53.151 50.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 23.320 29.068
Peşin Ödenmiş Giderler
12 78.176 57.231
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 78.176 57.231
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 72.273 48.625
ARA TOPLAM
3.211.980 3.559.114
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.211.980 3.559.114
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 31.565 22.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 31.565 22.631
Maddi Duran Varlıklar
7 11.932 21.380
Mobilya ve Demirbaşlar
11.932 21.380
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 569 1.619
Bilgisayar Yazılımları
569 1.619
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 9.956 14.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.022 60.429
TOPLAM VARLIKLAR
3.266.002 3.619.543
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
625 547
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
625 547
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
625 547
Ticari Borçlar
5 22.170 62.818
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 0 21.179
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 22.170 41.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 38.859 128.951
Diğer Borçlar
6 6.889 21.819
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 102 1.175
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 6.787 20.644
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 16.703 44.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.703 44.681
ARA TOPLAM
85.246 258.816
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.246 258.816
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 36.319 40.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
36.319 40.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.319 40.027
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.565 298.843
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.144.437 3.320.700
Ödenmiş Sermaye
13 7.783.179 7.783.179
Sermaye Avansı
180.000 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.462.479 -3.685.355
Net Dönem Karı veya Zararı
-356.263 -777.124
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.144.437 3.320.700
TOPLAM KAYNAKLAR
3.266.002 3.619.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.093.041 798.583
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.093.041 798.583
BRÜT KAR (ZARAR)
1.093.041 798.583
Genel Yönetim Giderleri
15-16 -1.956.022 -1.956.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 145.070 11.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -80.203 -9.345
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-798.114 -1.155.004
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-798.114 -1.155.004
Finansman Gelirleri
18 446.694 363.272
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-351.420 -791.732
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.843 14.608
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -4.843 14.608
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-356.263 -777.124
DÖNEM KARI (ZARARI)
-356.263 -777.124
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-356.263 -777.124
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,04600000 -0,11200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-356.263 -777.124
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-356.263 -777.124http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750372


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.525 Değişim: -0,06% Hacim : 84.989 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.476 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,5183 Değişim: 0,22%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5411
Açılış: 32,4475
34,7262 Değişim: 0,01%
Düşük 34,6200 18.04.2024 Yüksek 34,8972
Açılış: 34,721
2.486,53 Değişim: 0,98%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.499,96
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.