KAP ***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 13:21
KAP ***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.785.000 -2.827.669 -857.686 -3.685.355 2.099.645 2.099.645
Transferler
-857.686 857.686 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-551.620 -551.620 -551.620 -551.620
Dönem Karı (Zararı)
-551.620 -551.620 -551.620 -551.620
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
410.000 410.000 410.000
Sermaye Avansı
1.588.179 1.588.179 1.588.179
Dönem Sonu Bakiyeler
6.195.000 1.588.179 -3.685.355 -551.620 -4.236.975 3.546.204 3.546.204
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 7.783.179 0 -3.685.355 -777.124 -4.462.479 3.320.700 3.320.700
Transferler
-777.124 777.124 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-363.681 -363.681 -363.681 -363.681
Dönem Karı (Zararı)
-363.681 -363.681 -363.681 -363.681
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
180.000 180.000 180.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 7.783.179 180.000 -4.462.479 -363.681 -4.826.160 3.137.019 3.137.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-572.932 -505.683
Dönem Karı (Zararı)
-363.681 -551.620
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-363.681 -551.620
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-217.441 -116.861
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 10.351 11.938
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 -36.964 11.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-36.964 11.754
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-193.679 -126.611
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -193.679 -126.611
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.089 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -3.089 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 5.940 -13.942
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-155.272 22.919
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.886 -7.747
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 -8.599 19
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 713 -7.766
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.310 -198
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -13.310 -198
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -16.174 -25.036
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.107 8.334
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -21.179 522
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -28.928 7.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -56.957 47.812
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.538 286
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -1.175 370
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -13.363 -84
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.700 -532
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.700 -532
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-736.394 -645.562
Alınan Faiz
18 193.679 126.611
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-30.217 13.268
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-802.822 -13.797
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -800.924 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.898 -13.797
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.898 -13.471
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -326
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
180.000 1.998.179
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 410.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 410.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
13 180.000 1.588.179
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.195.754 1.478.699
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.195.754 1.478.699
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.373.618 2.105.034
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.177.864 3.583.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.177.864 3.373.618
Finansal Yatırımlar
4 804.013 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 804.013 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 804.013 0
Ticari Alacaklar
5 87.526 79.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 59.171 50.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 28.355 29.068
Peşin Ödenmiş Giderler
12 73.405 57.231
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 73.405 57.231
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 78.842 48.625
ARA TOPLAM
3.221.650 3.559.114
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.221.650 3.559.114
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 35.941 22.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 35.941 22.631
Maddi Duran Varlıklar
7 13.750 21.380
Mobilya ve Demirbaşlar
13.750 21.380
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 796 1.619
Bilgisayar Yazılımları
796 1.619
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 8.859 14.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.346 60.429
TOPLAM VARLIKLAR
3.280.996 3.619.543
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.247 547
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.247 547
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.247 547
Ticari Borçlar
5 12.711 62.818
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 0 21.179
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 12.711 41.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 71.994 128.951
Diğer Borçlar
6 7.281 21.819
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 0 1.175
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 7.281 20.644
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.358 44.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 16.358 44.681
ARA TOPLAM
112.591 258.816
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.591 258.816
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 31.386 40.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31.386 40.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.386 40.027
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
143.977 298.843
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.137.019 3.320.700
Ödenmiş Sermaye
13 7.783.179 7.783.179
Sermaye Avansı
180.000 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.462.479 -3.685.355
Net Dönem Karı veya Zararı
-363.681 -777.124
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.137.019 3.320.700
TOPLAM KAYNAKLAR
3.280.996 3.619.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 808.093 536.644 269.180 214.859
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
808.093 536.644 269.180 214.859
BRÜT KAR (ZARAR)
808.093 536.644 269.180 214.859
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -1.508.531 -1.356.423 -507.581 -463.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 54.848 9.688 7.673 -3.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -5.718 -9.345 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-651.308 -819.436 -230.728 -252.286
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-651.308 -819.436 -230.728 -252.286
Finansman Gelirleri
18 293.567 253.874 116.786 100.191
Finansman Giderleri
18 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-357.741 -565.562 -113.942 -152.095
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.940 13.942 -3.141 14.406
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -5.940 13.942 -3.141 14.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-363.681 -551.620 -117.083 -137.689
DÖNEM KARI (ZARARI)
-363.681 -551.620 -117.083 -137.689
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-363.681 -551.620 -117.083 -137.689
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-363.681 -551.620 -117.083 -137.689
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-363.681 -551.620 -117.083 -137.689http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716156


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.532 Değişim: 0,24% Hacim : 26.148 Mio.TL Son veri saati : 16:58
Düşük 1.527 03.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.539
7,4244 Değişim: 0,87%
Düşük 7,2936 03.03.2021 Yüksek 7,4517
Açılış: 7,3601
8,9536 Değişim: 0,57%
Düşük 8,8181 03.03.2021 Yüksek 8,9827
Açılış: 8,9028
408,70 Değişim: -0,36%
Düşük 405,23 03.03.2021 Yüksek 411,13
Açılış: 410,17
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.