" />

KAP ***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

31.03.2022 - 13:40
KAP ***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.783.179 885.000 0 0 0 -4.818.741 55.721 3.905.159 3.905.159
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
30 0 0 0 0 0 55.721 -55.721 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 -5.629 0 0 0 1.156.947 1.151.318 1.151.318
Sermaye Arttırımı
30 1.115.000 -885.000 0 0 0 0 0 230.000 230.000
Kar Payları
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.898.179 0 -5.629 0 0 -4.763.020 1.156.947 5.286.477 5.286.477
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.898.179 0 -5.629 0 0 -4.763.020 1.156.947 5.286.477 5.286.477
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
30 0 0 0 0 0 1.156.947 -1.156.947 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 -57.124 0 0 0 3.123.222 3.066.098 3.066.098
Sermaye Arttırımı
30 0 449.805 0 0 0 0 0 449.805 449.805
Kar Payları
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.898.179 449.805 -62.753 0 0 -3.606.073 3.123.222 8.802.380 8.802.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
579.479 727.648
Dönem Karı (Zararı)
3.123.222 1.156.947
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 3.123.222 1.156.947
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.238.018 -299.786
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36.874 17.146
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.630 56.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.630 56.809
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-580.183 -334.578
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36 -580.183 -334.578
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-690.052 -139.574
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -690.052 -139.574
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-26.287 -7.227
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
47 0 107.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.885.908 -464.091
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -1.780.997 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
40 -95.282 -459.950
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-396.840 -132.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
47 301.558 -327.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 12.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 12.641
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -58.020 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.304 -6.846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6, 12 5.304 -6.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
74.230 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -832 -9.936
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -832 -9.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.311 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6 24.746 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9 -55.057 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-704 393.070
Alınan Faiz
29, 40 580.183 334.578
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.993 -122.778
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35 0 -122.778
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40 0 -122.778
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.993 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.993 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14 460.739 229.417
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.115.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.115.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 32.605
Kredilerden Nakit Girişleri
0 32.605
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10.934 -33.188
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -33.188
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
10.934 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
449.805 -885.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.027.225 834.287
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.027.225 834.287
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47 3.551.816 2.717.529
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.579.041 3.551.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6, 53 4.590.097 3.575.679
Finansal Yatırımlar
47 3.591.480 1.120.431
Ticari Alacaklar
706.589 611.307
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 629.852 233.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 76.737 378.295
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
23.000 23.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 23.000 23.000
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
74.093 16.073
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 42.754 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 31.339 16.073
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 32.452 44.391
Diğer Dönen Varlıklar
29 0 0
ARA TOPLAM
9.017.711 5.390.881
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
6 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.017.711 5.390.881
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 0 0
Maddi Duran Varlıklar
14 96.919 120.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
382 1.007
Şerefiye
18 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 382 1.007
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 49.195 22.908
Diğer Duran Varlıklar
29 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
146.496 144.090
TOPLAM VARLIKLAR
9.164.207 5.534.971
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 13.808 2.874
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 0 0
Ticari Borçlar
8.801 3.497
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 8.801 3.497
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 58.146 58.104
Diğer Borçlar
0 832
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.408 7.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 24.408 7.279
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 39.731 37.664
ARA TOPLAM
144.894 110.250
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
39 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
144.894 110.250
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
216.933 138.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 216.933 138.244
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
40 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
216.933 138.244
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
361.827 248.494
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.802.380 5.286.477
Ödenmiş Sermaye
30 8.898.179 8.898.179
Sermaye Düzeltme Farkları
30 0 0
Sermaye Avansı
30 449.805 0
Geri Alınmış Paylar (-)
30 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-62.753 -5.629
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62.753 -5.629
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -62.753 -5.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 0 0
Diğer Yedekler
30 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -3.606.073 -4.763.020
Net Dönem Karı veya Zararı
41 3.123.222 1.156.947
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.802.380 5.286.477
TOPLAM KAYNAKLAR
9.164.207 5.534.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 5.842.286 3.480.298
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.842.286 3.480.298
BRÜT KAR (ZARAR)
5.842.286 3.480.298
Genel Yönetim Giderleri
28, 33 -4.030.042 -2.908.979
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 840.177 340.292
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -130.867 -102.801
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.521.554 808.810
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.521.554 808.810
Finansman Gelirleri
37 597.566 346.850
Finansman Giderleri
37 -5.122 -4.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.113.998 1.151.128
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.224 5.819
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 9.224 5.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.123.222 1.156.947
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.123.222 1.156.947
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 0 0
Ana Ortaklık Payları
41 3.123.222 1.156.947
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-57.123 -5.629
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -74.186 -7.036
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 17.063 1.407
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 17.063 1.407
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
38 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-57.123 -5.629
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.066.099 1.151.318
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.066.099 1.151.318http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014373


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0754 Değişim: 0,15%
Düşük 32,9613 17.07.2024 Yüksek 33,1629
Açılış: 33,0252
36,2188 Değişim: 0,47%
Düşük 35,9951 17.07.2024 Yüksek 36,2699
Açılış: 36,05
2.612,96 Değişim: -0,34%
Düşük 2.606,84 17.07.2024 Yüksek 2.642,99
Açılış: 2.621,78
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.