KAP ***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 13:06
KAP ***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.783.179 0 -3.685.355 -777.124 -4.462.479 3.320.700 3.320.700
Transferler
-777.124 777.124 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-363.681 -363.681 -363.681 -363.681
Dönem Karı (Zararı)
-363.681 -363.681 -363.681 -363.681
Sermaye Avansı
180.000 180.000 180.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.783.179 180.000 -4.462.479 -363.681 -4.826.160 3.137.019 3.137.019
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 7.783.179 180.000 -4.462.479 -356.263 -4.818.742 3.144.437 3.144.437
Transferler
-356.263 356.263 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-142.633 -142.633 -142.633 -142.633
Dönem Karı (Zararı)
-142.633 -142.633 -142.633 -142.633
Sermaye Avansı
705.000 705.000 705.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.783.179 885.000 -4.818.742 -142.633 -4.961.375 3.706.804 3.706.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-316.925 -572.932
Dönem Karı (Zararı)
-142.633 -363.681
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-142.633 -363.681
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-356.286 -217.441
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 - 8 4.926 10.351
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 35.009 -36.964
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 -247.726 -193.679
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-247.726 -193.679
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-141.288 -3.089
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -141.288 -3.089
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -7.207 5.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-101.038 -155.272
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.957 -7.886
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 -30.216 -8.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -9.741 713
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.390 -13.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.390 -13.310
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -47.850 -16.174
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.090 -50.107
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21 0 -21.179
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -12.090 -28.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -6.558 -56.957
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
882 -14.538
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21 113 -1.175
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 769 -13.363
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.925 3.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.925 3.700
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-599.957 -736.394
Alınan Faiz
18 247.726 193.679
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35.306 -30.217
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
40.286 -802.822
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 42.060 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 0 -800.924
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.774 -1.898
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 -1.898
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.774 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
705.000 180.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
13 705.000 180.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
428.361 -1.195.754
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
428.361 -1.195.754
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.170.085 3.373.618
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.598.446 2.177.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.598.446 2.170.085
Finansal Yatırımlar
4 914.203 814.975
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
914.203 814.975
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 914.203 814.975
Ticari Alacaklar
5 116.428 76.471
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 83.367 53.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 33.061 23.320
Peşin Ödenmiş Giderler
12 126.026 78.176
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 126.026 78.176
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 36.967 72.273
ARA TOPLAM
3.792.070 3.211.980
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.792.070 3.211.980
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
33.955 31.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 33.955 31.565
Maddi Duran Varlıklar
7 7.458 11.932
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.891 569
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 17.163 9.956
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.467 54.022
TOPLAM VARLIKLAR
3.852.537 3.266.002
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.550 625
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.550 625
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.550 625
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Ticari Borçlar
10.080 22.170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 10.080 22.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 32.301 38.859
Diğer Borçlar
7.771 6.889
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 215 102
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 7.556 6.787
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.020 16.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12.020 16.703
ARA TOPLAM
69.722 85.246
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.722 85.246
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 76.011 36.319
Diğer Borçlar
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.011 36.319
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
145.733 121.565
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.706.804 3.144.437
Ödenmiş Sermaye
13 7.783.179 7.783.179
Sermaye Avansı
13 885.000 180.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.818.742 -4.462.479
Net Dönem Karı veya Zararı
-142.633 -356.263
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.706.804 3.144.437
TOPLAM KAYNAKLAR
3.852.537 3.266.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 837.448 808.093 289.149 269.180
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
837.448 808.093 289.149 269.180
BRÜT KAR (ZARAR)
837.448 808.093 289.149 269.180
Genel Yönetim Giderleri
15-16 -1.508.742 -1.508.531 -519.699 -507.581
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 188.547 54.848 72.905 7.673
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -30.132 -5.718
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-512.879 -651.308 -157.645 -230.728
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18 -512.879 -651.308 -157.645 -230.728
Finansman Gelirleri
18 363.039 293.567 125.196 116.786
Finansman Giderleri
18 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-149.840 -357.741 -32.449 -113.942
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.207 -5.940 3.551 -3.141
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 7.207 -5.940 3.551 -3.141
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-142.633 -363.681 -28.898 -117.083
DÖNEM KARI (ZARARI)
-142.633 -363.681 -28.898 -117.083
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-142.633 -363.681 -28.898 -117.083
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-142.633 -363.681 -28.898 -117.083
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-142.633 -363.681 -28.898 -117.083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794756


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.580 Değişim: -1,03% Hacim : 90.847 Mio.TL Son veri saati : 17:35
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,4978 Değişim: 0,27%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,5085
Açılış: 32,411
34,6010 Değişim: 0,31%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,6964
Açılış: 34,4942
2.477,23 Değişim: -0,24%
Düşük 2.465,34 16.04.2024 Yüksek 2.494,04
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.