KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 19:09
KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -779.263 22.168.429 35.064.628 61.642.899 139.544.112 139.544.112
Transferler
61.642.899 -61.642.899 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
143.376.938 143.376.938 143.376.938
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.682.211 -3.682.211 -3.682.211
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -4.461.474 22.168.429 96.707.527 143.376.938 279.238.839 279.238.839
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -4.532.756 26.378.432 53.557.494 197.495.798 294.346.387 294.346.387
Transferler
197.495.798 -197.495.798 0 0
Dönem Karı (Zararı)
176.270.763 176.270.763 176.270.763
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.760.761 -8.760.761 -8.760.761
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -13.293.517 26.378.432 251.053.292 176.270.763 461.856.389 461.856.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.702.602 33.158.715
Dönem Karı (Zararı)
176.270.763 143.376.938
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-29.621.901 -78.601.118
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 11.800.215 5.697.795
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 6.267.625 4.217.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.267.625 4.217.247
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.423.282 -1.965.694
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -4.423.282 -1.965.694
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-47.228.969 -99.043.086
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -47.228.969 -99.043.086
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 3.962.510 12.492.620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-160.060.529 -20.905.947
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.079.308 -9.457.862
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.428.636 -4.057.342
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
535.420 -360.400
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-86.475.780 2.446.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.068.658 -906.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.884.356 2.441.005
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.572.077 -11.011.171
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.411.667 43.869.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -12.574.487 -750.444
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -8.464.585 -8.594.013
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
748.137 -1.366.701
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.260.829 -35.404.469
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
20.654.549 75.057.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 22.750 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.750 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -24.938.128 -110.461.716
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.938.128 -110.461.716
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.423.282 1.965.694
Alınan Faiz
20 4.423.282 1.965.694
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.540.149 -280.060
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.540.149 -280.060
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.630.911 3.961.659
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.090.762 3.681.599


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.090.762 37.630.911
Finansal Yatırımlar
5 143.548.841 116.974.421
Ticari Alacaklar
22.291.047 11.749.020
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 196.928 2.623.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 22.094.119 9.125.325
Diğer Alacaklar
63.871.479 21.442.842
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
62.112.123 20.232.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.759.356 1.210.574
Stoklar
8 1.668.662 2.204.082
Peşin Ödenmiş Giderler
9 110.315.883 23.840.103
Diğer Dönen Varlıklar
14 8.556.599 6.905.663
ARA TOPLAM
354.343.273 220.747.042
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
354.343.273 220.747.042
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 163.489.437 149.748.440
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
729.521 729.521
Tesis, Makine ve Cihazlar
41.007.500 36.559.631
Taşıtlar
8.726.856 8.828.617
Mobilya ve Demirbaşlar
2.291.245 872.391
Özel Maliyetler
95.304.398 100.645.599
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15.429.917 2.112.681
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 8.135.151 8.760.985
Diğer Haklar
7.578.684 8.179.785
Lisanslar
556.467 581.200
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 29.312.323 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
200.936.911 158.509.425
TOPLAM VARLIKLAR
555.280.184 379.256.467
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
18.015.183 25.083.840
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 3.413.501 714.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 14.601.682 24.368.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 9.451.022 4.566.666
Diğer Borçlar
21.721.300 16.305.097
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 21.721.300 16.305.097
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.618.230 219.157
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 19.207.033 17.562.029
Kısa Vadeli Karşılıklar
12,13 1.368.815 752.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
643.783 27.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
725.032 725.032
ARA TOPLAM
72.381.583 64.489.011
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.381.583 64.489.011
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 0 1.844.126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 1.844.126
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 21.042.212 17.014.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.042.212 17.014.716
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 1.562.227
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.042.212 20.421.069
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
93.423.795 84.910.080
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 461.856.389 294.346.387
Ödenmiş Sermaye
21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
447.419 447.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.293.517 -4.532.756
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.293.517 -4.532.756
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.293.517 -4.532.756
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.378.432 26.378.432
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
251.053.292 53.557.494
Net Dönem Karı veya Zararı
176.270.763 197.495.798
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
461.856.389 294.346.387
TOPLAM KAYNAKLAR
555.280.184 379.256.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 228.945.995 117.859.033 98.028.676 51.624.523
Satışların Maliyeti
16 -117.037.230 -55.359.405 -48.513.457 -21.967.517
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
111.908.765 62.499.628 49.515.219 29.657.006
BRÜT KAR (ZARAR)
111.908.765 62.499.628 49.515.219 29.657.006
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.867.140 -3.300.958 -2.060.620 -1.525.115
Pazarlama Giderleri
-54.825 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 43.153.137 1.642.867 4.324.658 197.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -21.219.477 -5.903.929 -11.242.105 -2.505.803
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
128.920.460 54.937.608 40.537.152 25.823.515
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 47.228.969 99.043.086 46.431.540 70.963.799
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
176.149.429 153.980.694 86.968.692 96.787.314
Finansman Gelirleri
20 4.423.282 1.965.694 2.545.519 629.758
Finansman Giderleri
20 -339.438 -76.830 -29.568 -19.437
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
180.233.273 155.869.558 89.484.643 97.397.635
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.962.510 -12.492.620 -7.628.583 -7.582.949
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-32.646.870 -10.799.230 -12.213.718 -5.665.447
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.684.360 -1.693.390 4.585.135 -1.917.502
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
176.270.763 143.376.938 81.856.060 89.814.686
DÖNEM KARI (ZARARI)
176.270.763 143.376.938 81.856.060 89.814.686
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
176.270.763 143.376.938 81.856.060 89.814.686
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.760.761 -3.682.211 -615.259 -2.904.768
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -10.950.951 -4.602.764 -769.073 -3.630.960
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 2.190.190 920.553 153.814 726.192
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.190.190 920.553 153.814 726.192
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.760.761 -3.682.211 -615.259 -2.904.768
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
167.510.002 139.694.727 81.240.801 86.909.918
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
167.510.002 139.694.727 81.240.801 86.909.918http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211926


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.061 Değişim: -0,33% Hacim : 54.962 Mio.TL Son veri saati : 15:34
Düşük 8.055 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,9329 Değişim: 0,06%
Düşük 28,8018 05.12.2023 Yüksek 28,9495
Açılış: 28,9143
31,3167 Değişim: -0,10%
Düşük 31,2677 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.883,46 Değişim: -0,06%
Düşük 1.880,26 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.