KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 20:59
KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 21.000.000 447.419 -1.501.524 15.604.293 4.722.977 52.046.845 92.320.010 0 92.320.010
Transferler
1.329.079 50.717.766 -52.046.845 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
58.635.624 58.635.624 0 58.635.624
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.274 9.274 0 9.274
Kar Payları
-13.011.712 -13.011.712 0 -13.011.712
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.492.250 16.933.372 42.429.031 58.635.624 137.953.196 0 137.953.196
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.492.250 16.933.372 42.429.031 58.635.624 137.953.196 0 137.953.196
Transferler
5.235.057 53.400.567 -58.635.624 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
61.642.899 61.642.899 0 61.642.899
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
712.987 712.987 712.987
Kar Payları
-60.764.970 -60.764.970 0 -60.764.970
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -779.263 22.168.429 35.064.628 61.642.899 139.544.112 0 139.544.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.794.831 20.838.118
Dönem Karı (Zararı)
61.642.899 58.635.624
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.285.928 -10.036.248
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 6.774.846 7.406.379
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.620.972 1.545.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.620.972 1.545.534
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.681.263 -1.380.657
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -4.895.103 -2.163.970
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 213.840 783.313
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-22.715.072 -33.620.741
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -22.715.072 -33.620.741
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 17.554.168 16.078.689
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -3.839.579 -65.452
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.340.924 -24.462.399
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.717.127 -790.161
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.469.721 -16.036.394
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-481.796 -76.343
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.872.655 225.923
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.118.304 -2.842.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
478.057 242.221
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.306.312 -5.211.163
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
146.934 26.076
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.016.047 24.136.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -293.845 -524.217
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -5.927.371 -2.774.642
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.003.361 -3.163.969
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
22.066.292 154.501
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.062.931 -3.318.470
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -10.062.931 -3.293.789
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -24.681
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.398.930 -16.572.651
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.376.394 -4.339.915
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.376.394 -4.339.915
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -270.976 -811.681
Ödenen Temettüler
-20.505.818 -13.011.712
Ödenen Faiz
-140.845 -573.313
Alınan Faiz
4.895.103 2.163.970
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.399.262 1.101.498
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.399.262 1.101.498
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.562.397 460.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.961.659 1.562.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.961.659 1.562.397
Finansal Yatırımlar
119.006.298 114.517.939
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
119.006.298 114.517.939
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 119.006.298 114.517.939
Ticari Alacaklar
5.222.993 2.082.892
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.380.988 31.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.842.005 2.050.945
Diğer Alacaklar
12.685.414 25.666.274
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 11.428.224 24.400.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.257.190 1.265.741
Stoklar
9 903.490 421.694
Peşin Ödenmiş Giderler
3.137.046 359.139
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.137.046 359.139
Diğer Dönen Varlıklar
1.818.221 1.965.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 1.818.221 1.965.155
ARA TOPLAM
146.735.121 146.575.490
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
146.735.121 146.575.490
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 31.375.043 26.321.983
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 810.316 891.193
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 11.629.398 6.825.304
Taşıtlar
11 3.214.419 3.716.406
Mobilya ve Demirbaşlar
11 600.013 332.110
Özel Maliyetler
11 13.450.962 14.556.970
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 1.669.935 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 0 895.860
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.501.699 10.370.814
Diğer Haklar
12 8.981.252 9.782.720
Bilgisayar Yazılımları
12 520.447 588.094
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 522.776 526.714
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.399.518 38.115.371
TOPLAM VARLIKLAR
188.134.639 184.690.861
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 2.552.069
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 2.552.069
Banka Kredileri
6 0 1.376.394
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 0 1.175.675
Ticari Borçlar
2.680.208 5.820.818
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 617.712 688.889
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.062.496 5.131.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.947.814 1.469.757
Diğer Borçlar
12.466.339 5.214.649
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 1.044
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 12.466.339 5.213.605
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
446.554 1.541.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 446.554 1.541.302
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 12.334.231 12.315.661
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.091.961 912.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 366.929 187.060
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 725.032 725.032
ARA TOPLAM
30.967.107 29.826.348
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.967.107 29.826.348
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9.764.551 10.308.472
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 9.764.551 10.308.472
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.858.869 6.602.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 7.858.869 6.602.845
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.623.420 16.911.317
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.590.527 46.737.665
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
139.544.112 137.953.196
Ödenmiş Sermaye
17 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 447.419 447.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-779.263 -1.492.250
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-779.263 -1.492.250
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-779.263 -1.492.250
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.168.429 16.933.372
Yasal Yedekler
22.168.429 16.933.372
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
35.064.628 42.429.031
Net Dönem Karı veya Zararı
61.642.899 58.635.624
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
139.544.112 137.953.196
TOPLAM KAYNAKLAR
188.134.639 184.690.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 93.308.590 81.486.483
Satışların Maliyeti
18 -41.938.212 -34.149.776
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.370.378 47.336.707
BRÜT KAR (ZARAR)
51.370.378 47.336.707
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.805.493 -1.366.564
Pazarlama Giderleri
-81.857 -69.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.300.625 308.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.822.500 -6.562.028
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.961.153 39.647.463
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 26.554.651 33.686.193
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.515.804 73.333.656
Finansman Gelirleri
23 4.895.103 2.163.970
Finansman Giderleri
23 -213.840 -783.313
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
79.197.067 74.714.313
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.554.168 -16.078.689
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -17.728.477 -16.537.664
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 174.309 458.975
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
61.642.899 58.635.624
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.642.899 58.635.624
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
61.642.899 58.635.624
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
712.987 9.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 891.234 11.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-178.247 -2.318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 -178.247 -2.318
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
712.987 9.274
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.355.886 58.644.898
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
62.355.886 58.644.898http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006209


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: 1,56% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 2.370 06.07.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.389
17,2066 Değişim: -0,05%
Düşük 17,1902 07.07.2022 Yüksek 17,3021
Açılış: 17,2155
17,5637 Değişim: 0,09%
Düşük 17,5389 07.07.2022 Yüksek 17,5949
Açılış: 17,548
963,62 Değişim: 0,10%
Düşük 961,77 07.07.2022 Yüksek 964,81
Açılış: 962,71
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.