KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:56
KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.222.634 11.621.533 5.794.593 38.052.782 75.693.693 75.693.693
Transferler
3.982.760 34.070.022 -38.052.782
Dönem Karı (Zararı)
32.803.793 32.803.793 32.803.793
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-309.801 -309.801 -309.801
Kar Payları
-35.141.638 -35.141.638 -35.141.638
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.532.435 15.604.293 4.722.977 32.803.793 73.046.047 73.046.047
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.501.524 15.604.293 4.722.977 52.046.845 92.320.010 92.320.010
Transferler
1.329.079 50.717.766 -52.046.845
Dönem Karı (Zararı)
34.303.026 34.303.026 34.303.026
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.794 -59.794 -59.794
Kar Payları
-13.011.712 -13.011.712 -13.011.712
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.561.318 16.933.372 42.429.031 34.303.026 113.551.530 113.551.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.835.110 37.125.428
Dönem Karı (Zararı)
34.303.026 32.803.793
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.134.336 -955.753
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 5.532.425 5.789.697
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.434.793 1.491.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.386.019 1.491.020
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
48.774 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-914.812 -886.486
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.527.748 -2.470.582
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 612.936 1.584.096
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.321.894 -12.541.428
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-13.321.894 -12.541.428
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 9.403.824 5.191.444
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.949.873 12.697.299
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.430.021 -1.092.309
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.568.149 7.525.480
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
43.902 -139.112
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-981.358 5.275.831
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.095.584 -1.778.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.601.851 -273.357
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.531.483 5.192.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.969 -2.013.521
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.487.489 44.545.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -404.216 -294.204
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.248.163 -7.125.707
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.068.083 2.640.727
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 142.850 2.671.373
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 0 2.510.228
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -2.210.933 -2.540.874
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.259.314 -39.590.142
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.559.069 -4.604.244
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.559.069 -4.604.244
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -772.632 -1.143.955
Ödenen Faiz
-455.361 -1.170.887
Alınan Faiz
1.527.748 2.470.582
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
3 0 -35.141.638
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.507.713 176.013
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.507.713 176.013
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
460.899 49.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.968.612 225.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.968.612 460.899
Finansal Yatırımlar
5 94.165.291 80.986.247
Ticari Alacaklar
5.295.987 2.914.740
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.304.665 29.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.991.322 2.885.195
Diğer Alacaklar
22.198.029 9.629.880
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 20.878.624 8.476.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.319.405 1.152.969
Stoklar
9 301.449 345.351
Peşin Ödenmiş Giderler
10 333.471 217.465
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.980.262 1.991.231
ARA TOPLAM
127.243.101 96.545.813
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
127.243.101 96.545.813
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 26.667.108 28.634.877
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 1.119.825 2.101.785
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 10.568.141 11.249.969
Peşin Ödenmiş Giderler
10 53.829
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 509.033 70.057
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.917.936 42.056.688
TOPLAM VARLIKLAR
166.161.037 138.602.501
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
924.926 987.321
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
924.926 958.382
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 924.926 958.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 28.939
Banka Kredileri
6 28.939
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.157.240 4.512.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.157.240 4.512.399
Banka Kredileri
6 2.157.240 4.512.399
Ticari Borçlar
6.567.792 6.089.390
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 498.454 1.298.424
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.069.338 4.790.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.829.387 1.227.536
Diğer Borçlar
24.200.150 10.817.714
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 8.653.109 288.044
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 15.547.041 10.529.670
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 362.182 1.173.705
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7.754.336 9.633.192
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.075.439 863.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 350.407 138.105
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 725.032 725.032
ARA TOPLAM
45.871.452 35.304.394
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.871.452 35.304.394
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
251.736 2.304.010
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
251.736 1.129.039
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 251.736 1.129.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.174.971
Banka Kredileri
6 1.174.971
Ticari Borçlar
2.573.986
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.573.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 6.486.319 5.642.075
Diğer Borçlar
458.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 458.026
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.738.055 10.978.097
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.609.507 46.282.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 113.551.530 92.320.010
Ödenmiş Sermaye
21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
447.419 447.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.561.318 -1.501.524
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.561.318 -1.501.524
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.561.318 -1.501.524
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.933.372 15.604.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
42.429.031 4.722.977
Net Dönem Karı veya Zararı
34.303.026 52.046.845
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
113.551.530 92.320.010
TOPLAM KAYNAKLAR
166.161.037 138.602.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 60.482.709 39.477.689 22.860.526 13.960.329
Satışların Maliyeti
18 -24.966.018 -23.292.367 -8.270.665 -8.454.687
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.516.691 16.185.322 14.589.861 5.505.642
BRÜT KAR (ZARAR)
35.516.691 16.185.322 14.589.861 5.505.642
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.037.865 -1.075.574 -408.850 -453.435
Pazarlama Giderleri
-86.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 287.442 810.148 109.502 4.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -3.703.598 -2.641.333 -498.598 -1.595.689
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.062.670 13.191.743 13.791.915 3.461.170
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 13.321.894 24.936.987 7.525.251 7.016.961
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.384.564 38.128.730 21.317.166 10.478.131
Finansman Gelirleri
22 1.527.748 2.470.582 600.076 460.441
Finansman Giderleri
22 -2.205.462 -2.604.075 -859.387 -75.315
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.706.850 37.995.237 21.057.855 10.863.257
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.403.824 -5.191.444 -4.416.706 -2.388.481
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.827.851 -5.848.395 -4.431.879 -2.441.156
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
424.027 656.951 15.173 52.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.303.026 32.803.793 16.641.149 8.474.776
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.303.026 32.803.793 16.641.149 8.474.776
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.303.026 32.803.793 16.641.149 8.474.776
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-59.794 -309.801 -73.062 -748.591
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -74.743 -387.251 -91.328 -935.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.949 77.450 18.266 187.147
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 14.949 77.450 18.266 187.147
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.794 -309.801 -73.062 -748.591
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.243.232 32.493.992 16.568.087 7.726.185
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.243.232 32.493.992 16.568.087 7.726.185http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885159


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.