KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 21:39
KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.222.634 11.621.533 5.794.593 38.052.782 75.693.693 0 75.693.693
Transferler
3.982.760 34.070.022 -38.052.782
Dönem Karı (Zararı)
24.329.017 24.329.017 0 24.329.017
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
438.790 438.790 0 438.790
Kar Payları
-35.141.638 -35.141.638 -35.141.638
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -783.844 15.604.293 4.722.977 24.329.017 65.319.862 0 65.319.862
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.501.524 15.604.293 4.722.977 52.046.845 92.320.010 0 92.320.010
Transferler
52.046.845 -52.046.845
Dönem Karı (Zararı)
17.661.877 17.661.877 0 17.661.877
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.268 13.268 0 13.268
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.488.256 15.604.293 56.769.822 17.661.877 109.995.155 0 109.995.155


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.558.285 27.047.388
Dönem Karı (Zararı)
17.661.877 24.329.017
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.974.985 1.519.402
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 3.875.776 3.871.855
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.371.021 1.165.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.322.247 1.165.229
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 48.774
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-462.287 -796.178
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -927.672 -2.010.141
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 465.385 1.213.963
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.796.643 -5.524.467
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -5.796.643 -5.524.467
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 4.987.118 2.802.963
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.261.143 8.323.597
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-841.440 -10.891.981
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.448.420 10.769.784
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.028 -158.412
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-985.871 5.928.566
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-530.649 -1.217.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.286.601 -329.281
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.774.707 5.654.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.315 -1.431.941
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.375.719 34.172.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -206.697
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -610.737 -7.124.628
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.847.550 1.250.160
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 163.309
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -21.636
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 2.510.227
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -1.825.914 -1.423.376
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.770.304 -26.906.577
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.810.341 -2.726.855
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.810.341 -2.726.855
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -558.090 -753.993
Ödenen Faiz
22 -329.545 -836.726
Alınan Faiz
22 927.672 2.010.141
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-24.599.144
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.940.431 1.390.971
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.940.431 1.390.971
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
460.899 49.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.401.330 1.440.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.401.330 460.899
Finansal Yatırımlar
5 86.804.526 80.986.247
Ticari Alacaklar
3.707.406 2.914.740
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.341.566 29.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.365.840 2.885.195
Diğer Alacaklar
16.078.300 9.629.880
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 14.871.703 8.476.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.206.597 1.152.969
Stoklar
9 338.323 345.351
Peşin Ödenmiş Giderler
10 466.650 217.465
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.964.916 1.991.231
ARA TOPLAM
112.761.451 96.545.813
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
112.761.451 96.545.813
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 27.690.851 28.634.877
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 1.295.969 2.101.785
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 10.789.465 11.249.969
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 475.594 70.057
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.251.879 42.056.688
TOPLAM VARLIKLAR
153.013.330 138.602.501
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
968.373 987.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
968.373 987.321
Banka Kredileri
6 28.939
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 968.373 958.382
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.905.968 4.512.399
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.905.968 4.512.399
Banka Kredileri
6 2.905.968 4.512.399
Ticari Borçlar
7.146.171 6.089.390
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.760.639 1.298.424
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.385.532 4.790.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.514.137 1.227.536
Diğer Borçlar
14.959.577 10.817.714
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.044 288.044
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 14.958.533 10.529.670
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 437.019 1.173.705
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 4.959.883 9.633.192
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.254.776 863.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 529.744 138.105
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 725.032 725.032
ARA TOPLAM
35.145.904 35.304.394
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.145.904 35.304.394
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
536.314 2.304.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
536.314 2.304.010
Banka Kredileri
6 1.174.971
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 536.314 1.129.039
Ticari Borçlar
986.556 2.573.986
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 986.556 2.573.986
Diğer Borçlar
458.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 458.026
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.349.401 5.642.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 6.349.401 5.642.075
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.872.271 10.978.097
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.018.175 46.282.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 109.995.155 92.320.010
Ödenmiş Sermaye
21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
447.419 447.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.488.256 -1.501.524
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.488.256 -1.501.524
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.488.256 -1.501.524
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.604.293 15.604.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
56.769.822 4.722.977
Net Dönem Karı veya Zararı
17.661.877 52.046.845
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
109.995.155 92.320.010
TOPLAM KAYNAKLAR
153.013.330 138.602.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 37.622.183 25.517.360 21.469.603 11.771.792
Satışların Maliyeti
18 -16.695.353 -14.837.680 -8.046.083 -6.901.542
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.926.830 10.679.680 13.423.520 4.870.250
BRÜT KAR (ZARAR)
20.926.830 10.679.680 13.423.520 4.870.250
Genel Yönetim Giderleri
19 -629.015 -622.139 -259.695 -406.207
Pazarlama Giderleri
-86.820 -86.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 177.940 805.496 24.769 730.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -3.205.000 -1.045.644 -1.181.285 -502.992
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.270.755 9.730.573 12.007.309 4.604.912
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 5.796.643 17.920.026 5.796.643 16.428.667
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 3.885.350
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.067.398 27.650.599 21.689.302 21.033.579
Finansman Gelirleri
22 927.672 2.010.141 442.040 1.041.603
Finansman Giderleri
22 -1.346.075 -2.528.760 -611.338 -1.460.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.648.995 27.131.980 21.520.004 20.614.936
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -4.987.118 -2.802.963 -4.590.849 -1.603.780
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.395.972 -3.407.239 -4.726.790 -1.730.195
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
408.854 604.276 135.941 126.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.661.877 24.329.017 16.929.155 19.011.156
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.661.877 24.329.017 16.929.155 19.011.156
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.661.877 24.329.017 16.929.155 19.011.156
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.268 438.790 -147.853 -649.526
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 16.585 548.487 -184.816 -811.908
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.317 -109.697 36.963 162.382
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -3.317 -109.697 36.963 162.382
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.268 438.790 -147.853 -649.526
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.675.145 24.767.807 16.781.302 18.361.630
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.675.145 24.767.807 16.781.302 18.361.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867703


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.019 Değişim: 0,74% Hacim : 3.795 Mio.TL Son veri saati : 10:15
Düşük 2.010 09.12.2021 Yüksek 2.020
Açılış: 2.010
13,7276 Değişim: 0,29%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,7442
Açılış: 13,6873
15,5786 Değişim: 0,19%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,6013
Açılış: 15,5498
787,90 Değişim: 0,39%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 789,00
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.