KAP ***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 22:07
KAP ***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.997.431 7.368.001
Dönem Karı (Zararı)
5.189.629 2.195.002
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.189.629 2.195.002
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.725.873 1.009.194
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 , 11 2.864.803 2.245.018
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.559.254 -1.884.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
358.832 368.541
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
958.500 -154.588
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.876.586 -2.097.992
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.420.324 648.215
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.971.828 4.163.805
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-613.483 362.686
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-613.483 362.686
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.644.693 -306.484
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.644.693 -306.484
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
72.884 -51.394
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.562.516 9.240.200
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.922.159 15.672.013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.359.643 -6.431.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
352.648 -687
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-884.518 6.005.197
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.703.311
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-884.518 2.301.886
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.307.850 -11.085.713
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.307.850 -11.085.713
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.943.674 7.368.001
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
53.757 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-640.851 -6.157.012
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-640.851 -6.157.012
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -521.614 -6.013.044
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -119.237 -143.968
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
923.605 -545.394
Ödenen Temettüler
-521.313 -1.706.750
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.444.918 1.161.356
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.280.185 665.595
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.193 320.028
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.289.378 985.623
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.485.476 32.499.853
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.774.854 33.485.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -289.193 1.221.789 1.641.591 455.860 2.237.960 30.268.007 0 30.268.007
Transferler
143.250 2.094.710 -2.237.960 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.562 2.195.002 2.149.440 0 2.149.440
Dönem Karı (Zararı)
2.195.002 2.195.002 0 2.195.002
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.562 -45.562 0 -45.562
Sermaye Azaltımı

Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi

Kar Payları
-1.706.750 -1.706.750 0 -1.706.750
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler

Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -334.755 1.221.789 1.784.841 843.820 2.195.002 30.710.697 0 30.710.697
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -334.755 1.784.841 843.820 2.195.002 30.710.697 0 30.710.697
Transferler
-2.195.002 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.474 5.189.629 5.176.155 0 5.176.155
Dönem Karı (Zararı)
5.189.629 5.189.629 0 5.189.629
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.474 -13.474 0 -13.474
Kar Payları
-521.391 -521.391 0 -521.391
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler

Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -348.229 1.221.789 1.894.591 2.407.681 5.189.629 35.365.461 0 35.365.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 235.907.679 83.657.605
Finansal Yatırımlar
6 5.444.832 2.261.284
Ticari Alacaklar
8 10.292.700 9.679.217
Diğer Alacaklar
9 403.684 285.000
Türev Araçlar
5 0 8.569.873
Peşin Ödenmiş Giderler
13 153.253 180.385
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 0 87.722
ARA TOPLAM
252.202.148 104.721.086
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
252.202.148 104.721.086
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
5.050.346 2.474.329
Maddi Duran Varlıklar
10 2.073.861 4.327.010
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 903.154 873.957
Peşin Ödenmiş Giderler
0 22.876
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 454.667 211.813
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.999.282 9.427.239
TOPLAM VARLIKLAR
262.201.430 114.148.325
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.647.143 360.797
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.327.651 329.482
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.327.651 329.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
319.492 31.315
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
319.492 31.315
Ticari Borçlar
8 220.794.849 76.220.366
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 26.050.000 46.972.159
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
194.744.849 29.248.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
141.444 118.725
Diğer Borçlar
9 1.640.260 1.476.256
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 201.727 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.610.293 825.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 379.081 290.151
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.231.212 535.760
ARA TOPLAM
226.035.716 79.002.055
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
226.035.716 79.002.055
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
376.155 3.915.854
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 65.581 3.373.829
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
65.581 3.373.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 310.574 542.025
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
310.574 542.025
Uzun Vadeli Karşılıklar
424.098 519.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 424.098 519.719
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
800.253 4.435.573
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
226.835.969 83.437.628
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.365.461 30.710.697
Ödenmiş Sermaye
14 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -348.229 -334.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 1.221.789 1.221.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 1.894.591 1.784.841
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 2.407.681 843.820
Net Dönem Karı veya Zararı
5.189.629 2.195.002
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.365.461 30.710.697
TOPLAM KAYNAKLAR
262.201.430 114.148.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 476.153.600 340.136.033
Satışların Maliyeti
15 -455.870.035 -327.276.210
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.283.565 12.859.823
BRÜT KAR (ZARAR)
15 20.283.565 12.859.823
Genel Yönetim Giderleri
16 -14.771.781 -13.294.390
Pazarlama Giderleri
16 -2.480.688 -1.241.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 56.132 253.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -179.300 -686.782
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.907.928 -2.109.637
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.907.928 -2.109.637
Finansman Gelirleri
18 3.971.570 5.835.242
Finansman Giderleri
19 -269.545 -882.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.609.953 2.843.217
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.420.324 -648.215
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.659.809 -798.779
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 239.485 150.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.189.629 2.195.002
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.189.629 2.195.002
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.189.629 2.195.002
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.474 -45.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -16.843 -56.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 3.369 11.391
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.474 -45.562
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.176.155 2.149.440
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.176.155 2.149.440http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917653


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0578 Değişim: 0,63%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6725 Değişim: 0,69%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
460,49 Değişim: 1,36%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.