KAP ***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:13
KAP ***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -289.193 1.221.789 1.641.591 455.860 2.237.960 30.268.007 30.268.007
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
143.250 2.094.710 -2.237.960 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.751.535 1.751.535 1.751.535
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.513 -50.513 -50.513
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.706.750 -1.706.750 -1.706.750
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -339.706 1.221.789 1.784.841 843.820 1.751.535 30.262.279 30.262.279
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -334.755 1.221.789 1.784.841 843.820 2.195.002 30.710.697 30.710.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
109.750 2.085.252 -2.195.002 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
3.861.039 3.861.039 3.861.039
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.474 -13.474 -13.474
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-521.391 -521.391 -521.391
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -348.229 1.221.789 1.894.591 2.407.681 3.861.039 34.036.871 34.036.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.156.287 16.578.027
Dönem Karı (Zararı)
3.861.039 1.751.535
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.861.039 1.751.535
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.033.081 2.308.858
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.036.480 1.586.253
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.263.400 480.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
233.774 242.816
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
558.500 -196.088
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
471.126 433.285
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
64.987 -149.900
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
64.987 -149.900
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.569.573 -74.858
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8.569.573 -74.858
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.098.641 467.350
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.657.548 13.676.781
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.327.262 -443.640
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.239.502 2.721.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.239.502 2.721.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.524.560 -3.880.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.524.560 -3.880.606
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-88.874 -186.690
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.365.625 10.894.641
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.139.228 17.693.891
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.773.603 -6.799.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12.356 833
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-855.331 4.570.962
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.374.747 3.646.249
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
519.416 924.713
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.763.428 17.737.174
Ödenen Temettüler
-129.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-515.779 -493.755
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-747.106 -665.392
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-342.308 -5.168.972
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-342.308 -5.168.972
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-266.559 -5.121.672
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.749 -47.300
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-521.313 -1.706.750
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Kredilerden Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
-521.313 -1.706.750
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.019.908 9.702.305
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.019.908 9.702.305
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.346.824 32.499.853
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.326.916 42.202.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 103.572.107 83.657.605
Finansal Yatırımlar
6 8.588.546 2.261.284
Ticari Alacaklar
7 27.918.719 9.679.217
Diğer Alacaklar
318.711 285.000
Türev Araçlar
5 300 8.569.873
Peşin Ödenmiş Giderler
292.135 180.385
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 87.722
ARA TOPLAM
140.690.518 104.721.086
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
140.690.518 104.721.086
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
6.965.178 2.474.329
Maddi Duran Varlıklar
8 2.641.500 4.327.010
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 865.218 873.957
Peşin Ödenmiş Giderler
0 22.876
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 402.752 211.813
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.391.902 9.427.239
TOPLAM VARLIKLAR
153.082.420 114.148.325
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 111.585.388 76.220.366
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
66.111.387 46.972.159
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
45.474.001 29.248.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
131.081 118.725
Diğer Borçlar
2.808.115 1.837.053
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
976.323 329.482
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.831.792 1.507.571
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 401.322 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
438.325 290.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
438.325 290.151
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.565.386 535.760
ARA TOPLAM
116.929.617 79.002.055
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.929.617 79.002.055
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.621.567 3.915.854
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.352.241 3.373.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
269.326 542.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
494.365 519.719
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.115.932 4.435.573
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
119.045.549 83.437.628
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.036.871 30.710.697
Ödenmiş Sermaye
12 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 873.560 887.034
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.894.591 1.784.841
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 2.407.681 843.820
Net Dönem Karı veya Zararı
3.861.039 2.195.002
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.036.871 30.710.697
TOPLAM KAYNAKLAR
153.082.420 114.148.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 383.707.141 228.581.651 123.235.481 93.739.698
Satışların Maliyeti
13 -368.697.058 -219.059.522 -117.780.027 -90.787.664
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.010.083 9.522.129 5.455.454 2.952.034
BRÜT KAR (ZARAR)
15.010.083 9.522.129 5.455.454 2.952.034
Genel Yönetim Giderleri
14-15 -10.640.603 -9.891.844 -3.442.607 -3.283.260
Pazarlama Giderleri
14-15 -1.687.332 -856.212 -885.949 -263.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
52.354 218.464 9.471 1.526
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -185.041 -765.596 -137.306 -355.831
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.549.461 -1.773.059 999.063 -948.842
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.549.461 -1.773.059 999.063 -948.842
Finansman Gelirleri
2.750.035 4.727.604 989.441 1.406.806
Finansman Giderleri
-339.816 -735.660 -7.288 -230.894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.959.680 2.218.885 1.981.216 227.070
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.098.641 -467.350 -387.307 -13.441
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -1.236.150 -619.952 -490.559 -144.869
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 137.509 152.602 103.252 131.428
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.861.039 1.751.535 1.593.909 213.629
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.861.039 1.751.535 1.593.909 213.629
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.861.039 1.751.535 1.593.909 213.629
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.474 -50.513 -128.992 -9.449
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-66.904 -63.142 -176.821 -11.812
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
53.430 12.629 47.829 2.363
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.474 -50.513 -128.992 -9.449
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.847.565 1.701.022 1.464.917 204.180
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.847.565 1.701.022 1.464.917 204.180http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885041


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,5176 Değişim: 0,34%
Düşük 13,3398 24.01.2022 Yüksek 13,5910
Açılış: 13,4717
15,3177 Değişim: 0,30%
Düşük 15,1097 24.01.2022 Yüksek 15,3612
Açılış: 15,2716
799,68 Değişim: 0,77%
Düşük 787,96 24.01.2022 Yüksek 801,67
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.