KAP ***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2020 - 18:22
KAP ***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -289.193 1.221.789 1.641.591 455.860 2.237.960 30.268.007 30.268.007
Transferler
143.250 2.094.710 -2.237.960
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.064 1.549.138
Dönem Karı (Zararı)
1.549.138 1.549.138 1.549.138
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.064 -41.064 -41.064
Kar Payları
-1.706.750 -1.706.750 -1.706.750
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -330.257 1.221.789 1.784.841 843.820 1.549.138 30.069.331 30.069.331
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -334.755 1.221.789 1.784.841 843.820 2.195.002 30.710.697 30.710.697
Transferler
109.750 2.085.252 -2.195.002
Dönem Karı (Zararı)
2.267.190 2.267.190 2.267.190
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.403 -22.403 -22.403
Kar Payları
-521.391 -521.391 -521.391
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -357.158 1.221.789 1.894.591 2.407.681 2.267.190 32.434.093 32.434.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.205.200 21.968.038
Dönem Karı (Zararı)
2.267.190 1.549.138
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.267.190 1.549.138
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.371.319 1.914.103
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.361.195 1.032.854
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
298.790 439.572
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
711.334 441.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.869.128 18.627.261
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.225.428 1.560.766
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.225.428 1.560.766
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.948.261 4.519.619
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.948.261 4.519.619
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-81.324 -152.933
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.913.830 14.351.481
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-46.968.988 20.025.040
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.055.158 -5.673.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
263.811 -115.536
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-422.001 385.337
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-422.001 385.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.542.095 -1.921.473
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.352.559 -2.061.506
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-189.536 140.033
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.230.619 22.090.502
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25.419 -122.464
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-294.129 -4.888.929
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-294.129 -4.888.929
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-242.651 -4.875.172
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.478 -13.757
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.547.354 -2.891.131
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.026.041 -1.184.381
Ödenen Temettüler
-521.313 -1.706.750
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.046.683 14.187.978
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
146.062 106.196
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.900.621 14.294.174
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.485.476 32.499.853
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.584.855 46.794.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 61.579.910 83.657.605
Finansal Yatırımlar
6 12.803.088 2.261.284
Ticari Alacaklar
7 11.904.945 9.679.517
Diğer Alacaklar
408.271 285.000
Türev Araçlar
5 0 8.569.573
Peşin Ödenmiş Giderler
284.585 180.385
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 0 87.722
ARA TOPLAM
86.980.799 104.721.086
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
86.980.799 104.721.086
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
8 8.299.319 2.474.329
Maddi Duran Varlıklar
9 3.263.196 4.327.010
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 870.628 873.957
Peşin Ödenmiş Giderler
0 22.876
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 251.671 211.813
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.202.068 9.427.239
TOPLAM VARLIKLAR
101.182.867 114.148.325
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.637.026 360.797
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.477.699 329.482
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.477.699 329.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
159.327 31.315
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
159.327 31.315
Ticari Borçlar
7 62.177.535 76.220.366
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.171 46.972.159
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
62.174.364 29.248.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
256.372 118.725
Diğer Borçlar
1.054.255 1.476.256
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.054.255 1.476.256
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 239.418 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.182.347 825.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
438.325 290.151
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 744.022 535.760
ARA TOPLAM
66.546.953 79.002.055
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.546.953 79.002.055
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.613.584 3.915.854
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.345.567 3.373.829
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.345.567 3.373.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
268.017 542.025
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
268.017 542.025
Uzun Vadeli Karşılıklar
588.237 519.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
588.237 519.719
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.201.821 4.435.573
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
68.748.774 83.437.628
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.434.093 30.710.697
Ödenmiş Sermaye
13 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 864.631 887.034
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.894.591 1.784.841
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 2.407.681 843.820
Net Dönem Karı veya Zararı
2.267.190 2.195.002
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.434.093 30.710.697
TOPLAM KAYNAKLAR
101.182.867 114.148.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 260.471.660 140.295.717 134.841.953 115.898.311
Satışların Maliyeti
14 -250.917.031 -135.603.744 -128.271.858 -112.275.965
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.554.629 4.691.973 6.570.095 3.622.346
BRÜT KAR (ZARAR)
9.554.629 4.691.973 6.570.095 3.622.346
Genel Yönetim Giderleri
15-16 -7.197.936 -3.784.953 -6.608.584 -3.540.578
Pazarlama Giderleri
15-16 -801.383 -379.398 -593.901 -260.298
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
42.883 21.744 216.938 2.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -47.735 145.813 -409.765 -52.953
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.550.458 695.179 -825.217 -229.246
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.550.458 695.179 -825.217 -229.246
Finansman Gelirleri
1.760.594 760.057 3.320.798 1.794.195
Finansman Giderleri
-332.528 -95.241 -504.766 -238.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.978.524 1.359.995 1.990.815 1.326.865
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-711.334 -253.704 -441.677 -293.554
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -745.591 -312.035 -475.083 -315.246
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 34.257 58.331 33.406 21.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.267.190 1.106.291 1.549.138 1.033.311
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.267.190 1.106.291 1.549.138 1.033.311
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.267.190 1.106.291 1.549.138 1.033.311
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.403 -12.471 -41.064 -19.614
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.004 -15.588 -51.330 -24.518
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.601 3.117 10.266 4.904
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.601 3.117 10.266 4.904
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.403 -12.471 -41.064 -19.614
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.244.787 1.093.820 1.508.074 1.013.697
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.244.787 1.093.820 1.508.074 1.013.697http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868757


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.463 Değişim: 0,58% Hacim : 10.763 Mio.TL Son veri saati : 14:42
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3378 Değişim: 0,31%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3599
Açılış: 8,3117
10,1876 Değişim: 0,77%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2051
Açılış: 10,1096
500,68 Değişim: 0,35%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 502,61
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.