KAP ***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2020 - 20:19
KAP ***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 25.000.000 -274.489 1.221.789 1.587.864 544.535 1.128.009 29.207.708 0 29.207.708
Diğer Düzeltmeler
1.221.789 -1.221.789 -142.141 -142.141 -142.141
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.000.000 -274.489 0 1.587.864 402.394 1.128.009 29.065.567 29.065.567
Transferler
53.727 1.074.282 -1.128.009 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.704 2.237.960 2.223.256 2.223.256
Dönem Karı (Zararı)
2.237.960 2.237.960 2.237.960
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.704 -14.704 -14.704
Kar Payları
-1.020.816 -1.020.816 -1.020.816
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -289.193 1.221.789 0 1.641.591 455.860 2.237.960 30.268.007 0 30.268.007
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -289.193 0 1.641.591 455.860 2.237.960 30.268.007 0 30.268.007
Diğer Düzeltmeler
1.221.789 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.000.000 -289.193 0 0 0 2.237.960 30.268.007 30.268.007
Transferler
143.250 2.094.710 -2.237.960 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.562 2.195.002 2.149.440 2.149.440
Dönem Karı (Zararı)
2.195.002 2.195.002 2.195.002
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.562 -45.562 -45.562
Kar Payları
13 -1.706.750 -1.706.750 -1.706.750
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -334.755 1.221.789 0 1.784.841 843.820 2.195.002 30.710.697 0 30.710.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.390.705 11.012.290
Dönem Karı (Zararı)
2.195.002 2.237.960
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.195.002 2.237.960
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.527.222 100.953
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 2.245.018 175.606
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
424.215 -431.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
229.889 24.441
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-154.588 -326.460
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 348.914 -129.569
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.477 2.911
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.477 2.911
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.836.193 -280.951
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 648.215 634.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.162.539 9.665.164
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.809.906 10.767.514
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
362.686 -2.305.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
362.686 -2.305.282
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-306.484 -1.511.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-306.484 -1.511.929
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-51.394 -47.742
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.240.200 1.840.407
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.672.013 31.300.146
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.431.813 -29.459.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-687 8.966
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.728.124 913.230
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.703.311
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.024.813 913.230
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.830.319 12.004.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-621.471 -507.612
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-818.143 -484.175
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.157.012 -983.324
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.157.012 -983.324
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -6.013.044 -268.607
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -143.968 -714.717
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.706.750 -1.020.816
Ödenen Temettüler
13 -1.706.750 -1.020.816
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
526.943 9.008.150
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
320.028 131.567
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
846.971 9.139.717
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 32.499.853 23.360.136
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 33.346.824 32.499.853


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 83.657.605 143.209.899
Finansal Yatırımlar
5 2.261.284 451.378
Ticari Alacaklar
6 9.679.217 10.041.903
Diğer Alacaklar
7 285.000 10.129
Türev Araçlar
4 8.569.873 733.680
Peşin Ödenmiş Giderler
8 180.385 132.670
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 87.722 68.358
ARA TOPLAM
104.721.086 154.648.017
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
104.721.086 154.648.017
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
7 2.474.329 2.442.716
Maddi Duran Varlıklar
9 4.327.010 462.898
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 873.957 826.075
Peşin Ödenmiş Giderler
22.876 19.197
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 211.813 49.858
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.427.239 5.317.998
TOPLAM VARLIKLAR
114.148.325 159.966.015
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 76.220.366 127.387.908
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 46.972.159 31.300.146
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 29.248.207 96.087.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 118.725 119.412
Diğer Borçlar
1.837.053 1.241.524
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 329.482 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.507.571 1.241.524
Kısa Vadeli Karşılıklar
825.911 515.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 290.151 174.156
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 535.760 341.434
ARA TOPLAM
79.002.055 129.264.434
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.002.055 129.264.434
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 3.915.854 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.373.829 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
542.025 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
519.719 433.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 519.719 433.574
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.435.573 433.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
83.437.628 129.698.008
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.710.697 30.268.007
Ödenmiş Sermaye
13 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 887.034 932.596
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.784.841 1.641.591
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 843.820 455.860
Net Dönem Karı veya Zararı
2.195.002 2.237.960
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.710.697 30.268.007
TOPLAM KAYNAKLAR
114.148.325 159.966.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 340.136.033 341.749.791
Satışların Maliyeti
14 -327.276.210 -330.101.999
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.859.823 11.647.792
BRÜT KAR (ZARAR)
12.859.823 11.647.792
Genel Yönetim Giderleri
15 -13.294.390 -12.273.731
Pazarlama Giderleri
15 -1.241.502 -1.286.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 253.214 545.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -686.782 -612.272
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.109.637 -1.979.193
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.109.637 -1.979.193
Finansman Gelirleri
18 5.835.242 4.945.213
Finansman Giderleri
18 -882.388 -93.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.843.217 2.872.935
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-648.215 -634.975
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -798.779 -557.194
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 150.564 -77.781
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.195.002 2.237.960
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.195.002 2.237.960
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.195.002 2.237.960
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-45.562 -14.704
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -56.953 -18.380
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.391 3.676
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 11.391 3.676
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
19 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-45.562 -14.704
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.149.440 2.223.256
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.149.440 2.223.256http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824706


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: 0,81% Hacim : 13.251 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.394 22.06.2021 Yüksek 1.411
Açılış: 1.403
8,6525 Değişim: -1,34%
Düşük 8,6448 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,3333 Değişim: -1,18%
Düşük 10,3108 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
494,34 Değişim: -1,69%
Düşük 494,16 22.06.2021 Yüksek 506,03
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.