KAP ***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 20:11
KAP ***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000 6.628 21.908 -2.567 19.341 19.341 0 -237 -237 -237 8.704 3 -207.380 19.568 -187.812 -43.373 -43.373
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 19.568 -19.568 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5 5 5 237 237 237 -10.088 -10.088 -9.846 -9.846
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.908 0 -2.562 0 19.346 0 0 0 0 0 19.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -187.812 -10.088 -197.900 -53.219 0 -53.219
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.209 0 -3.201 24.008 0 0 0 0 0 24.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -187.812 -64.609 -252.421 -103.078 0 -103.078
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 -64.609 64.609 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -129.419 -129.419 -129.419 -129.419
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.209 0 -3.201 0 24.008 0 0 0 0 0 24.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -252.421 -129.419 -381.840 -232.497 0 -232.497


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
104.899 -80.974
Dönem Karı (Zararı)
-129.419 -10.088
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-129.419 -10.088
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
226.475 87.280
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12,13 101.260 24.045
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.509 -2.129
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -284 -108
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.417 3.614
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,13 -3.642 -5.635
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.117 -977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.678 -773
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.561 -204
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
153.694 66.447
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -105 -78
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 153.799 66.525
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 64
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 64
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-32.084 206
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -3 -376
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.145 -156.437
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.166 -28.168
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 152 -791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.318 -27.377
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-125.333 -80.988
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
149.814 5.304
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.074 -1.710
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
152.888 7.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
830 -52.585
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
303 -30.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
527 -22.082
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
114.201 -79.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.253 -2.482
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-3.049 753
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.479 -21.077
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.155 5.774
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.739 -26.929
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -19.876 -16.871
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -7.863 -10.058
Alınan Faiz
105 78
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.264 67.569
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
112.549 134.094
Kredilerden Nakit Girişleri
6 112.549 134.094
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-104.441 0
Ödenen Faiz
22 -95.372 -66.525
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.844 -34.482
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.844 -34.482
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.987 72.703
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 22.143 38.221


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 22.143 26.987
Ticari Alacaklar
7 74.225 65.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.612 1.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 72.613 64.011
Stoklar
8 615.593 492.677
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.955 6.003
Diğer Dönen Varlıklar
17 3.117 1.127
ARA TOPLAM
719.033 592.569
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
719.033 592.569
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
550 581
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 8.929 8.929
Maddi Duran Varlıklar
12 80.121 89.584
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 38.266 26.999
Peşin Ödenmiş Giderler
9 51 265
Ertelenmiş Vergi Varlığı
73.582 41.498
Diğer Duran Varlıklar
11 333.075 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
534.574 167.856
TOPLAM VARLIKLAR
1.253.607 760.425
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 121.049 8.500
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.037 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 202 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
202 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.835 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.835 0
Ticari Borçlar
7 926.956 777.142
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.664 4.738
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 925.292 772.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 18.814 15.643
Diğer Borçlar
2.225 1.990
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.225 1.990
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 11.643 12.532
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.501 25.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.312 7.329
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 12.189 17.799
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 12.308 14.298
ARA TOPLAM
1.129.533 855.233
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.129.533 855.233
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
346.859 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.142 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.142 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
342.717 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
342.717 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.712 8.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 9.712 8.270
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
356.571 8.270
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.486.104 863.503
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-232.497 -103.078
Ödenmiş Sermaye
110.000 110.000
Sermaye Düzeltme Farkları
6.628 6.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.008 24.008
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.008 24.008
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27.209 27.209
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.201 -3.201
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.704 8.704
Diğer Yedekler
3 3
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-252.421 -187.812
Net Dönem Karı veya Zararı
-129.419 -64.609
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-232.497 -103.078
TOPLAM KAYNAKLAR
1.253.607 760.425


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.879.903 2.617.113 1.037.142 919.682
Satışların Maliyeti
18 -2.375.718 -2.140.846 -852.783 -740.508
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
504.185 476.267 184.359 179.174
BRÜT KAR (ZARAR)
504.185 476.267 184.359 179.174
Genel Yönetim Giderleri
19 -44.673 -40.038 -13.730 -12.680
Pazarlama Giderleri
19 -357.951 -343.711 -122.946 -118.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 27.506 54.941 8.302 32.174
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -137.163 -91.378 -40.957 -48.872
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.096 56.081 15.028 31.685
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 113 454 -274 391
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -5 0 1 17
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
284 108 194 -2
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.704 56.643 14.949 32.091
Finansman Giderleri
22 -153.799 -66.525 -58.528 -31.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-161.503 -9.882 -43.579 279
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32.084 -206 8.173 -232
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32.084 -206 8.173 -232
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-129.419 -35.406 47
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-129.419 -10.088 -35.406 47
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(kayıp)(1 lot hisse için) -0,01180000 -0,00090000 -0,00320000 -0,00050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse için)] -0,01180000 -0,00090000 -0,00320000 -0,00050000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 5 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 6 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -1 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 -1 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 237 863 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 301 1.107 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 301 1.107 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -64 -244 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 242 863 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-129.419 -9.846 -34.543 47
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-129.419 -9.846 -34.543 47http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795683


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.