" />

KAP ***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 18:44
KAP ***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000 6.628 -1.778 21.908 20.130 20.130 0 0 0 8.704 3 -46.767 -160.613 -207.380 -61.915 -61.915
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 -160.613 160.613 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5 5 5 -763 -763 -763 962 962 204 204
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.773 21.908 20.135 0 0 0 0 0 20.135 0 0 0 -763 -763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -763 8.704 0 3 0 -207.380 962 -206.418 -61.711 0 -61.711
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
0 110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.567 21.908 19.341 0 0 0 0 0 19.341 0 0 -237 -237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -237 8.704 0 3 0 -207.380 19.568 -187.812 -43.373 0 -43.373
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 19.568 -19.568 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5 5 5 248 248 248 -4.340 -4.340 -4.087 -4.087
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.562 21.908 19.346 0 0 0 0 0 19.346 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8.704 0 3 0 -187.812 -4.340 -192.152 -47.460 0 -47.460


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-240.594 -144.697
Dönem Karı (Zararı)
-4.340 962
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.439 2.393
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 8.052 8.647
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-730 -2.855
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -120 219
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.921 -2.673
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,12 -3.531 -401
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.148 -16.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.521 -604
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
373 -15.862
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.975 12.937
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -63 -153
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 15.038 13.090
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
69 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
69 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.146 421
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 367 -291
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-253.732 -147.381
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.749 -10.911
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -835 602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.914 -11.513
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -62.834 -69.067
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-152.980 -72.233
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -2.337 -2.909
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-150.643 -69.324
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.169 4.830
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.952 -7.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-23.217 12.090
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-239.633 -144.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-961 -671
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.840 -3.688
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.609 576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.512 -4.417
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -5.649 -1.792
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.863 -2.625
Alınan Faiz
63 153
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
193.462 310
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
208.500 13.400
Kredilerden Nakit Girişleri
6 208.500 13.400
Ödenen Faiz
21 -15.038 -13.090
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.972 -148.075
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.972 -148.075
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 72.703 156.094
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.731 8.019


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 20.731 72.703
Ticari Alacaklar
7 63.997 56.128
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 3.445 2.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 60.552 53.518
Türev Araçlar
22 11 0
Stoklar
8 478.409 418.496
Peşin Ödenmiş Giderler
9 11.403 5.618
Diğer Dönen Varlıklar
16 3.306 1.814
ARA TOPLAM
577.857 554.759
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
577.857 554.759
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
515 501
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 10.196 10.196
Maddi Duran Varlıklar
11 84.800 84.921
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 24.326 24.184
Peşin Ödenmiş Giderler
9 397 432
Ertelenmiş Vergi Varlığı
52.894 51.815
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
173.128 172.049
TOPLAM VARLIKLAR
750.985 726.808
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 208.500 0
Ticari Borçlar
7 521.964 674.944
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 959 3.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 521.005 671.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 8.208 16.877
Diğer Borçlar
1.518 1.456
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.518 1.456
Türev Araçlar
22 0 304
Ertelenmiş Gelirler
9 19.246 17.660
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.624 22.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.593 10.229
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 13.031 12.658
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 13.355 29.487
ARA TOPLAM
791.415 763.615
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
791.415 763.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
7.030 6.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 7.030 6.566
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.030 6.566
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
798.445 770.181
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-47.460 -43.373
Ödenmiş Sermaye
110.000 110.000
Sermaye Düzeltme Farkları
6.628 6.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.346 19.341
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.346 19.341
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.908 21.908
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.562 -2.567
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 -237
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
11 -237
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.704 8.704
Diğer Yedekler
3 3
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-187.812 -207.380
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.340 19.568
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-47.460 -43.373
TOPLAM KAYNAKLAR
750.985 726.808


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 808.400 689.245
Satışların Maliyeti
17 -661.425 -553.496
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
146.975 135.749
BRÜT KAR (ZARAR)
146.975 135.749
Genel Yönetim Giderleri
18 -14.494 -11.191
Pazarlama Giderleri
18 -109.608 -103.460
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.812 7.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -17.949 -14.409
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.736 14.248
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 63 444
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -367 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
120 -219
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.552 14.473
Finansman Giderleri
21 -15.038 -13.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.486 1.383
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.146 -421
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.146 -421
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.340 962
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.340 962
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.340 962
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) -0,00040000 0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç/(Kayıp) -0,00040000 0,00010000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5 5
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6 6
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1 -1
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
248 -763
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
315 -953
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
315 -953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-67 190
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
253 -758
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.087 204
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.087 204http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679555


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.122 Değişim: 0,52% Hacim : 44.989 Mio.TL Son veri saati : 12:23
Düşük 11.110 16.07.2024 Yüksek 11.186
Açılış: 11.110
33,0911 Değişim: 0,30%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0965
Açılış: 32,9927
36,0905 Değişim: 0,26%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1234
Açılış: 35,9959
2.595,83 Değişim: 1,01%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.596,11
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.