KAP ***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 19:23
KAP ***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.750.000 7.541 -1.681.006 1.035.799 28.112.334 28.112.334
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.035.799 -1.035.799 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.866 3.184.622 3.199.488 3.199.488
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
71.250.000 71.250.000 71.250.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 22.407 -645.207 3.184.622 102.561.822 102.561.822
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 14.416 -645.207 13.812.349 113.181.558 113.181.558
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
778.502 13.033.847 -13.812.349 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-92.247 7.196.453 7.104.206 7.104.206
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -77.831 778.502 12.388.640 7.196.453 120.285.764 120.285.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-100.261.384 -318.808
Dönem Karı (Zararı)
7.196.453 3.184.622
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.196.453 3.184.622
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.550.101 -2.550.470
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
624.504 104.232
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
166.128 275.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
166.128 275.415
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.535.525 -3.816.999
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.535.525 -3.816.999
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.179.264 886.882
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15.528 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15.528
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-97.781.547 -668.091
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.205.340 -892.535
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-87.086.501 4.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-118.839 -896.635
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
118.481
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.941.163 224.444
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.919.464 226.178
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.021.699 -1.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
74.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
171.871
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-153.499
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
325.370
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-97.135.195 -33.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-60.835
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -3.065.354 -284.869
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-598.529 -33.011
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.660 14.614
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.660 14.614
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-603.189 -47.625
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-603.189 -47.625
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
83.686.552 11.154.515
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
71.250.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.750.000 4.981.735
Kredilerden Nakit Girişleri
6.000.000 4.981.735
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
65.750.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-68.792.893
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-68.792.893
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-620.270
Ödenen Faiz
-3.084.127 -1.315.026
Alınan Faiz
15.640.949 5.030.699
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.173.361 10.802.696
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.173.361 10.802.696
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.836.794 554.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.663.433 11.357.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.663.433 21.836.794
Ticari Alacaklar
6.952.232 6.833.393
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 6.952.232 6.833.393
Diğer Alacaklar
205.906.697 118.818.199
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 205.888.388 118.818.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17 18.309
Peşin Ödenmiş Giderler
11.164 121.512
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 11.164 121.512
Diğer Dönen Varlıklar
190.023 36.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
190.023 36.524
ARA TOPLAM
217.723.549 147.646.422
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
217.723.549 147.646.422
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 2.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.000
Maddi Duran Varlıklar
723.322 346.957
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 3.593.648 1.000.705
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
146.620 69.140
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 8.133
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 229.989 49.212
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.693.579 1.476.147
TOPLAM VARLIKLAR
222.417.128 149.122.569
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 6.809.189 486.807
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.809.189 486.807
Banka Kredileri
6.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 809.189 486.807
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 68.205.416
Ticari Borçlar
1.461.866 2.483.565
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.231.952 2.088.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
17 229.914 395.510
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 205.563 130.959
Diğer Borçlar
18.990.406 28.909.870
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 18.990.406 28.909.870
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 1.486.582 2.218.747
Kısa Vadeli Karşılıklar
218.187 98.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 218.187 98.337
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.163.913 838.547
ARA TOPLAM
98.541.122 35.166.832
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.541.122 35.166.832
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.464.991 753.471
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.464.991 753.471
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 3.464.991 753.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 125.251 20.708
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.590.242 774.179
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
102.131.364 35.941.011
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
120.285.764 113.181.558
Ödenmiş Sermaye
13 100.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-77.831 14.416
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-77.831 14.416
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-77.831 14.416
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
778.502 0
Yasal Yedekler
778.502
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.388.640 -645.207
Net Dönem Karı veya Zararı
7.196.453 13.812.349
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
120.285.764 113.181.558
TOPLAM KAYNAKLAR
222.417.128 149.122.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 7.207.560 4.750.568
Satışların Maliyeti
14 -7.308.593 -4.406.244
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-101.033 344.324
BRÜT KAR (ZARAR)
-101.033 344.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
278.575 4.495
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-105.444 -109.738
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.098 239.081
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15.424
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
72.098 254.505
Finansman Gelirleri
15 15.640.949 5.132.025
Finansman Giderleri
15 -6.337.330 -1.315.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.375.717 4.071.504
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.179.264 -886.882
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.333.189 -756.661
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 153.925 -130.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.196.453 3.184.622
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.196.453 3.184.622
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.196.453 3.184.622
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-92.247 14.866 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-119.100 18.583
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.853 -3.717 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26.853 -3.717
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-92.247 14.866 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.104.206 3.199.488 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.104.206 3.199.488http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956375


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6378 Değişim: 1,31%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1403 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
486,88 Değişim: 1,32%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.