KAP ***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

02.04.2021 - 18:13
KAP ***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***TKHOL*** TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -1.681.006 1.318.994 1.318.994
Transferler
-1.681.006 1.681.006
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.541 1.035.799 1.043.340 1.043.340
Sermaye Arttırımı
25.750.000 25.750.000 25.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
28.750.000 7.541 -1.681.006 1.035.799 28.112.334 28.112.334
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.750.000 7.541 -1.681.006 1.035.799 28.112.334 28.112.334
Transferler
1.035.799 -1.035.799
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.875 13.812.350 13.819.225 13.819.225
Sermaye Arttırımı
71.250.000 71.250.000 71.250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 14.416 -645.207 13.812.350 113.181.559 113.181.559


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.662.104 -1.261.024
Dönem Karı (Zararı)
13.812.350 1.035.799
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.812.350 1.035.799
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.129.441 519.327
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 579.766 580.048
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 187.631 27.354
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -10.807.280 -396.996
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.807.280 -396.996
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 3.899.653 307.474
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
10.789 1.447
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 10.789 1.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.359.958 -2.812.948
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.685.841 -3.125.542
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-133.099 112.219
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.346.351 -271.861
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
112.631 472.236
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.322.951 -1.257.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -96.974 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -1.563.873 -3.202
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.936 -255.676
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9,16 52.645 12.333
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -89.581 -268.009
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.656.645 1.639.302
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
71.250.000 25.750.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
18.774.655 10.135.215
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-84.175.290 -34.642.909
Ödenen Faiz
17 -3.399.893 -260.844
Alınan Faiz
17 14.207.173 657.840
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.281.813 122.602
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.281.813 122.602
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 554.981 432.379
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.836.794 554.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 21.836.794 554.981
Ticari Alacaklar
6.833.393 3.147.552
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 6.833.393 3.147.552
Diğer Alacaklar
118.818.199 34.642.909
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,6 118.818.199 34.642.909
Peşin Ödenmiş Giderler
7 121.512 28.943
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 9.317
Diğer Dönen Varlıklar
12 36.523
ARA TOPLAM
147.646.421 38.383.702
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
147.646.421 38.383.702
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.000 5.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.000 5.813
Maddi Duran Varlıklar
8 346.957 391.191
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.000.705 468.659
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
69.140 141.393
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 69.140 141.393
Peşin Ödenmiş Giderler
7 8.133 313
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 49.212 158.647
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.476.147 1.166.016
TOPLAM VARLIKLAR
149.122.568 39.549.718
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
486.807 417.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
486.807 417.799
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 486.807 417.799
Ticari Borçlar
2.483.565 137.214
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 2.088.055 81.976
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 395.510 55.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 969.504 594.407
Diğer Borçlar
28.909.870 10.135.215
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,6 28.909.870 10.135.215
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 2.218.747
Kısa Vadeli Karşılıklar
98.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 98.337
ARA TOPLAM
35.166.830 11.284.635
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.166.830 11.284.635
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
753.471 132.955
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
753.471 132.955
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 753.471 132.955
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.708 19.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 20.708 19.794
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
774.179 152.749
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.941.009 11.437.384
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
113.181.559 28.112.334
Ödenmiş Sermaye
13 100.000.000 28.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.416 7.541
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-645.207 -1.681.006
Net Dönem Karı veya Zararı
13.812.350 1.035.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
113.181.559 28.112.334
TOPLAM KAYNAKLAR
149.122.568 39.549.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 13.628.648 7.328.507
Satışların Maliyeti
14 -12.763.211 -6.380.531
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
865.437 947.976
BRÜT KAR (ZARAR)
865.437 947.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 149.240 5.068
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -163.718 -5.320
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
850.959 947.724
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 6.064.553 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -10.789 -1.447
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.904.723 946.277
Finansman Gelirleri
17 14.207.173 657.840
Finansman Giderleri
17 -3.399.893 -260.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.712.003 1.343.273
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.899.653 -307.474
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.791.937 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -107.716 -307.474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.812.350 1.035.799
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.812.350 1.035.799
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.812.350 1.035.799
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.875 7.541
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 8.594 9.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.719 -1.885
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.719 -1.885
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.875 7.541
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.819.225 1.043.340
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.819.225 1.043.340http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922960


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.