KAP ***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 - 18:38
KAP ***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 -22.282.707 75.736.359 265.519.161 265.519.161
Transferler
75.736.359 -75.736.359 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.683.113 -2.683.113 -2.683.113
Dönem Karı (Zararı)
-2.683.113 -2.683.113 -2.683.113
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-647.284 -647.284 -647.284
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 52.806.368 -2.683.113 262.188.764 262.188.764
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 53.453.652 -16.144.653 247.440.795 247.440.795
Transferler
-16.144.653 16.144.653 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.657.031 6.657.031 6.657.031
Dönem Karı (Zararı)
6.657.031 6.657.031 6.657.031
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 37.308.999 6.657.031 254.097.826 254.097.826


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.158.463 -11.547.171
Dönem Karı (Zararı)
6.657.031 -2.683.113
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.657.031 -2.683.113
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.801.589 19.645.185
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 7.682.766 6.509.910
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-628.085 -2.736.907
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -296.324 -2.838.300
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -331.761 101.393
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.005.412 2.262.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-813.499 2.037.275
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 191.911 225.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-383.824 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.121.315 8.972.654
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19.a -27.090 -191.518
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19.b 6.062.978 18.552.911
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.576.827 7.715.606
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.491.400 -17.104.345
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 3.289.126 5.506.420
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.658.121 -221.883
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -2.658.121 -221.883
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -647.284
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
31.278.095 -16.391.887
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.267.624 83.083.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.267.624 83.083.188
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
312.741 118.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 312.741 118.172
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -546.160 -1.340.959
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -6.021.338 40.334.035
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.a 5.376.218 429.773
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.984.600 -136.947.728
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.a 15.327.086 -48.433.131
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
657.514 -88.514.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.616.343 842.715
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-587.607 764.283
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-587.607 764.283
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 688.875 -2.457.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.419.485 -1.217.577
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.674.481 -585.580
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.745.004 -631.997
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.736.715 570.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -136.465
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.578.252 -11.980.891
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.203.749 -4.078.274
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.471.410 221.883
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.471.410 221.883
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.653.201 -12.658.201
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.653.201 -12.658.201
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-10.021.958 8.358.044
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-10.021.958 8.358.044
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.015.513 23.707.405
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-18.280.518 42.068.797
Kredilerden Nakit Girişleri
12 -18.280.518 42.068.797
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
300.893 0
Ödenen Faiz
-6.062.978 -18.552.911
Alınan Faiz
27.090 191.519
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.060.799 8.081.960
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.060.799 8.081.960
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.591.756 5.565.072
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.530.957 13.647.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.530.957 11.591.756
Ticari Alacaklar
326.471.095 329.950.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 326.471.095 329.950.995
Diğer Alacaklar
629.165 941.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 629.165 941.906
Türev Araçlar
2.292.198 1.746.038
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22 2.292.198 1.746.038
Stoklar
8 102.486.911 96.133.812
Peşin Ödenmiş Giderler
1.798.826 7.175.044
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.798.826 7.175.044
Diğer Dönen Varlıklar
1.780.975 3.455.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.780.975 3.455.456
ARA TOPLAM
442.990.127 450.995.007
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
442.990.127 450.995.007
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
10 293.492.058 287.327.348
Arazi ve Arsalar
8.632.107 8.632.107
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.826.383 2.744.382
Binalar
49.815.563 49.963.890
Tesis, Makine ve Cihazlar
174.792.391 181.564.906
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
12.177.587 11.929.295
Özel Maliyetler
749 2.404
Yapılmakta Olan Yatırımlar
45.247.278 32.490.364
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.769.709 8.566.978
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 7.441.720 8.449.284
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.441.720 8.449.284
Peşin Ödenmiş Giderler
9 11.856.486 1.834.529
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.856.486 1.834.529
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 7.171.407 3.882.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
328.729.963 311.059.002
TOPLAM VARLIKLAR
771.720.090 762.054.009
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 250.885.563 269.165.477
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
250.885.563 269.165.477
Banka Kredileri
244.313.399 262.593.917
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.572.164 6.571.560
Ticari Borçlar
209.785.911 191.224.487
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 45.795.575 30.468.489
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 163.990.336 160.755.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
490.982 3.107.325
Diğer Borçlar
2.247.154 2.834.761
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 35.539 35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.211.615 2.799.222
Türev Araçlar
1.181.708 492.833
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22 1.181.708 492.833
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.985.510 10.550.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.764.243 8.137.388
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.221.267 2.413.178
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.842.109 10.097.105
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.842.109 10.097.105
ARA TOPLAM
489.418.937 487.472.554
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
489.418.937 487.472.554
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.334.457 2.831.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 2.334.457 2.831.436
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.334.457 2.831.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.868.870 24.309.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25.868.870 24.309.224
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.203.327 27.140.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
517.622.264 514.613.214
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
254.097.826 247.440.795
Ödenmiş Sermaye
14 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.768.215 -10.768.215
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.768.215 -10.768.215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.768.215 -10.768.215
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Yasal Yedekler
14 3.185.797 3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
37.308.999 53.453.652
Net Dönem Karı veya Zararı
6.657.031 -16.144.653
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
254.097.826 247.440.795
TOPLAM KAYNAKLAR
771.720.090 762.054.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 255.424.066 257.882.896
Satışların Maliyeti
15 -209.327.711 -217.924.266
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.096.355 39.958.630
BRÜT KAR (ZARAR)
46.096.355 39.958.630
Genel Yönetim Giderleri
16 -21.152.888 -21.491.573
Pazarlama Giderleri
16 -14.727.979 -12.820.834
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 11.121.708 28.301.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -11.248.943 -18.643.065
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.088.253 15.304.267
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 0 221.883
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -2.658.121 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.430.132 15.526.150
Finansman Gelirleri
19 2.598.985 5.525.130
Finansman Giderleri
19 -6.661.212 -29.240.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.367.905 -8.189.533
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 3.289.126 5.506.420
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 3.289.126 5.506.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.657.031 -2.683.113
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.657.031 -2.683.113
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.657.031 -2.683.113
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,00033000 -0,00013000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.657.031 -2.683.113
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.657.031 -2.683.113http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847810


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,90% Hacim : 122.678 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.634 20.05.2024 Yüksek 10.775
Açılış: 10.661
32,2024 Değişim: 0,00%
Düşük 32,0646 20.05.2024 Yüksek 32,2770
Açılış: 32,202
35,0147 Değişim: 0,02%
Düşük 34,9592 20.05.2024 Yüksek 35,1468
Açılış: 35,0069
2.522,15 Değişim: 0,86%
Düşük 2.492,56 20.05.2024 Yüksek 2.540,49
Açılış: 2.500,70
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.