KAP ***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:12
KAP ***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -7.183.703 3.185.797 -46.428.032 1.968.317 169.256.593 169.256.593
Transferler
1.968.317 -1.968.317
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.774.737 16.487.927 14.713.190 14.713.190
Dönem Karı (Zararı)
-1.774.737 16.487.927 14.713.190 14.713.190
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -44.459.715 16.487.927 183.969.783 183.969.783
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -44.459.715 22.177.008 189.658.864 189.658.864
Transferler
22.177.008 -22.177.008
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.796.932 42.796.932 42.796.932
Dönem Karı (Zararı)
42.796.932 42.796.932 42.796.932
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -22.282.707 42.796.932 232.455.796 232.455.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.063.427 8.712.742
Dönem Karı (Zararı)
42.796.932 16.487.927
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.421.672 28.308.449
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 17.569.523 14.380.531
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.352.451 1.964.705
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.814.598 2.172.462
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 537.853 -207.757
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.629.261 5.261.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.280.585 4.309.212
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 348.676 434.610
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 518.003
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.933.283 7.943.467
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-279.816 -59.207
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27.180.186 17.587.386
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10.829.396 10.373.541
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-19.796.483 -19.958.253
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-9.606.386 -1.242.079
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.543.540 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.543.540 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-80.234.866 -37.046.421
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-97.328.271 -36.400.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-97.328.271 -36.400.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.183.585 -740.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.183.585 -740.267
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
137.425 -774.105
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -76.317.102 -39.349.368
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.a 2.817.490 3.566.260
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
87.801.364 32.721.417
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.a 26.256.188 15.033.287
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
61.545.176 17.688.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -1.007.555 1.396.264
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
807.918 4.726.697
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
807.918 4.726.697
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.426.793 120.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
610.657 -2.313.926
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.053.844 -338.805
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.664.501 -1.975.121
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
983.738 7.749.955
Alınan Faiz
279.817 59.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.602.126 -1.136.893
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9.401.998 2.040.473
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.817.090 -23.214.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.451.160
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.451.160
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -28.299.990 -24.414.547
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.299.990 -24.414.547
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
9.b -10.517.100 -251.196
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-10.517.100 -251.196
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.216.876 5.551.807
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 56.397.062 23.139.193
Kredilerden Nakit Girişleri
56.397.062 23.139.193
Ödenen Faiz
-27.180.186 -17.587.386
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-536.787 -8.950.034
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-536.787 -8.950.034
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.163.085 14.074.182
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.626.298 5.124.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.626.298 11.163.085
Ticari Alacaklar
393.625.616 284.315.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 393.625.616 284.315.461
Diğer Alacaklar
2.447.863 1.264.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.447.863 1.264.278
Türev Araçlar
0 137.425
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 137.425
Stoklar
8 176.631.399 100.852.150
Peşin Ödenmiş Giderler
5.696.163 8.513.653
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.696.163 8.513.653
Diğer Dönen Varlıklar
5.238.370 4.184.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 5.238.370 4.184.526
ARA TOPLAM
594.265.709 410.430.578
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
594.265.709 410.430.578
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
10 228.977.500 220.947.232
Arazi ve Arsalar
8.632.107 8.632.107
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.692.827 2.763.241
Binalar
34.358.788 29.627.700
Tesis, Makine ve Cihazlar
143.803.916 145.183.369
Mobilya ve Demirbaşlar
5.415.295 4.759.407
Özel Maliyetler
11.181 18.235
Yapılmakta Olan Yatırımlar
34.063.386 29.963.173
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 11.585.552 10.428.894
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.585.552 10.428.894
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.203.511 2.686.410
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.203.511 2.686.410
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 7.854.437
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
262.619.583 235.061.119
TOPLAM VARLIKLAR
856.885.292 645.491.697
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 248.021.554 191.624.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
248.021.554 191.624.492
Banka Kredileri
248.021.554 191.624.492
Ticari Borçlar
315.307.942 216.677.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 77.711.667 51.455.479
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 237.596.275 165.221.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.044.660 3.052.215
Diğer Borçlar
1.204.760 396.842
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 35.539 35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.169.221 361.303
Türev Araçlar
3.426.793 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
3.426.793 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 10.764.626 1.896.255
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.604.074 9.621.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.915.201 5.281.025
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.688.873 4.340.197
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 12.458.210 10.793.708
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.458.210 10.793.708
ARA TOPLAM
602.832.619 434.061.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
602.832.619 434.061.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
15 21.596.877 20.552.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.596.877 20.552.595
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 0 1.218.322
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.596.877 21.770.917
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
624.429.496 455.832.833
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
232.455.796 189.658.864
Ödenmiş Sermaye
17 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.958.440 -8.958.440
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.958.440 -8.958.440
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.958.440 -8.958.440
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Yasal Yedekler
17 3.185.797 3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-22.282.707 -44.459.715
Net Dönem Karı veya Zararı
42.796.932 22.177.008
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
232.455.796 189.658.864
TOPLAM KAYNAKLAR
856.885.292 645.491.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
803.594.365 539.382.504
Satışların Maliyeti
-612.218.645 -432.686.749
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
191.375.720 106.695.755
BRÜT KAR (ZARAR)
191.375.720 106.695.755
Genel Yönetim Giderleri
-68.074.371 -47.325.081
Pazarlama Giderleri
-31.451.980 -30.703.866
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
48.520.088 27.014.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-70.785.723 -21.933.286
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
69.583.734 33.747.678
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
39.870 690.869
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.623.279 -838.098
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.000.325 33.600.449
Finansman Giderleri
-15.597.007 -15.870.443
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.403.318 17.730.006
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.606.386 -1.242.079
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -18.679.145 -2.481.508
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 9.072.759 1.239.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.796.932 16.487.927
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.796.932 16.487.927
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
42.796.932 16.487.927
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,00214000 0,00082000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -1.774.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -1.774.737
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -1.774.737
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.796.932 14.713.190
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
42.796.932 14.713.190http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715851


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.