" />

KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

03.11.2021 - 18:15
KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.536 -4.536 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -127 -127 -127 11.405 -2.844 -2.844 -43 -43 8.518 27 -27 -5.203 -5.230 3.188 0 3.188
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -127 -127 -127 11.405 -2.844 -2.844 -43 -43 8.518 27 -27 -5.203 -5.230 3.188 0 3.188
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -353 -353 -353 32.162 -1.827 -1.827 -47 -47 30.288 211 16.533 -5.203 11.330 43.980 10 43.990
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.588 5.588 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -88 -88 -88 8.726 3.262 3.262 -36 -36 11.952 27 -27 6.232 6.205 18.096 0 18.096
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -88 -88 -88 8.726 3.262 3.262 -36 -36 11.952 27 -27 6.232 6.205 18.096 0 18.096
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -440 -440 -440 38.209 -39 -39 -24 -24 38.146 238 10.918 6.232 17.150 57.598 10 57.608


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.222 3.094
Dönem Karı (Zararı)
6.232 -5.203
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.232 -5.203
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.722 13.482
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 10.396 8.233
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
211 121
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-17 197 44
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2 76
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 1
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.635 1.262
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24-25 -445 -314
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17-25 2.080 1.576
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.264 4.025
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-347 -71
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -347 -71
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-432 645
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -432 645
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 666 -843
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
329 110
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -3 -24
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 332 134
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.434 -5.109
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.441 796
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25 -60
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.416 856
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90 -1.112
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-61 166
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29 -1.278
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
288 -158
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-75 25
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-137 -1.977
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-97 -63
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-40 -1.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
84 -352
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.526 19
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.493 19
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.737 -2.579
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
542 229
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
542 229
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.388 3.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -46 -90
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -120 14
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.300 -2.065
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
642 101
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
642 101
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.435 -6.044
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -4.435 -6.044
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -16 2.474
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.892 1.200
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 1.892 1.200
Alınan Temettüler
172 18
Alınan Faiz
24-25 445 186
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.723 -3.493
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.151 12.796
Kredilerden Nakit Girişleri
7 17.151 12.796
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.738 -7.324
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -12.738 -7.324
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -11.186 -7.659
Ödenen Faiz
-1.859 -1.193
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -91 -113
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.199 -2.464
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.199 -2.464
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.293 12.328
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.492 9.864


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 26.492 13.293
Finansal Yatırımlar
94 131
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
94 131
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 94 131
Ticari Alacaklar
8.330 4.672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 184 129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.146 4.543
Diğer Alacaklar
7.480 8.082
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 106 45
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 7.374 8.037
Türev Araçlar
783 14
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 168 13
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 615 1
Stoklar
2.388 2.236
Peşin Ödenmiş Giderler
1.194 1.034
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.194 1.034
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 160 280
Diğer Dönen Varlıklar
561 917
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
561 917
ARA TOPLAM
47.482 30.659
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.482 30.659
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
623 548
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
613 541
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 613 541
Diğer Finansal Yatırımlar
6 10 7
Diğer Alacaklar
9.219 8.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 9.219 8.809
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.293 1.881
Maddi Duran Varlıklar
38.459 30.431
Binalar
12 10.445 6.602
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 2.826 2.418
Özel Maliyetler
12 653 578
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 3.531 4.306
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 21.004 16.527
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 134.974 108.465
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
852 744
Şerefiye
110 91
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 742 653
Peşin Ödenmiş Giderler
7.229 5.862
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.229 5.862
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 4 3
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
193.653 156.743
TOPLAM VARLIKLAR
241.135 187.402
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.784 11.209
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 101
Banka Kredileri
7 0 101
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.784 11.108
Banka Kredileri
7 12.784 11.108
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27.305 21.391
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.382 3.216
Banka Kredileri
7 5.382 3.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.923 18.175
Banka Kredileri
7 7.061 5.491
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 14.862 12.684
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 126
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 47 126
Ticari Borçlar
7.510 6.322
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 1.149 1.036
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.361 5.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
890 658
Diğer Borçlar
1.731 645
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 33 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.698 645
Türev Araçlar
245 470
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 0 98
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 245 372
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.527 4.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 9.527 4.511
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 82 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
287 193
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 199 118
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 88 75
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.446 1.854
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.446 1.854
ARA TOPLAM
62.854 47.379
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.854 47.379
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
105.042 89.994
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.852 10.288
Banka Kredileri
7-14 11.852 10.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
93.190 79.706
Banka Kredileri
7-14 12.831 9.389
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 80.359 70.317
Diğer Borçlar
610 162
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
610 162
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
843 799
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 843 799
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.597 1.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.167 984
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
430 359
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 12.581 8.214
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.673 100.512
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
183.527 147.891
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
57.598 39.502
Ödenmiş Sermaye
19 1.380 1.380
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.124 1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-440 -352
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-440 -352
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-440 -352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.146 26.194
Yabancı Para Çevrim Farkları
38.209 29.483
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-39 -3.301
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-39 -3.301
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-24 12
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-24 12
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
238 211
Yasal Yedekler
238 211
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.918 16.533
Net Dönem Karı veya Zararı
6.232 -5.588
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10 9
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.608 39.511
TOPLAM KAYNAKLAR
241.135 187.402


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 60.518 32.525 29.033 11.018
Satışların Maliyeti
21 -47.846 -31.950 -20.584 -10.085
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.672 575 8.449 933
BRÜT KAR (ZARAR)
12.672 575 8.449 933
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.689 -1.091 -645 -352
Pazarlama Giderleri
22 -4.734 -3.341 -1.855 -993
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 1.211 1.805 491 1.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -632 -220 -276 -68
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.828 -2.272 6.164 540
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.297 878 482 289
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -51 -69 -17 -69
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 432 -645 638 -37
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.506 -2.108 7.267 723
Finansman Gelirleri
25 808 402 1.031 67
Finansman Giderleri
25 -2.354 -4.340 -858 -2.533
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.960 -6.046 7.440 -1.743
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-728 843 -1.149 797
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -144 0 -75 4
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -584 843 -1.074 793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.232 -5.203 6.291 -946
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.232 -5.203 6.291 -946
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.232 -5.203 6.291 -946
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-88 -127 -8 -45
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-110 -159 -10 -56
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 32 2 11
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 32 2 11
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.952 8.518 2.451 4.165
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.726 11.405 1.334 5.681
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
8.726 11.405 1.334 5.681
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45 -53 -21 -20
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-45 -53 -21 -20
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.015 -3.490 1.397 -1.866
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.015 -3.490 1.397 -1.866
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
84 -89 22 -2
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
84 -89 22 -2
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-828 745 -281 372
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
9 10 4 3
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-816 714 -5 366
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-21 21 -280 3
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.864 8.391 2.443 4.120
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.096 3.188 8.734 3.174
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.096 3.188 8.734 3.174



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974563


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8515 Değişim: 0,01%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6848 Değişim: 0,00%
Düşük 35,6096 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.544,77 Değişim: -0,02%
Düşük 2.540,35 24.07.2024 Yüksek 2.547,13
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.